Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1893
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Bh CF/4 (12)
Imprint València: Cristòfol Koffman, 1474 a quo - 1478 ad quem

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 4
ff.: 89-92 (fol. moderna)
Collation 14
Page Layout 2 columnes
26 línies (f. a 2, dues en blanc)
Size pàgina 185 × 130 mm (f. a 2)
caixa 128 × 120 mm
columna 128 × 58 mm
Font gòtica
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Condition sense signatures de quadern ni foliació
Binding moderna, coberta de vellut morat, amb talls daurats i les guardes folrades amb acabat nacrat
Previous owners (oldest first) Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València) (segell que indica el llegat)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (2001), Inspecció personal
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2107
Note es tracta del mateix paper que es féu servir per a Les trobes en laors de la Verge, edició de 1474. Relligat juntament amb altres impresos

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7838
Location in volume f. [1]
f. 89 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5455
Pere Vilaspinosa. Puix desigau, senyor molt spectable
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89] Salue regina feta per lo discret en Pere vilaspinosa notari de valencia la qual el mateix per honor del loable consistori lo dia ques publica la devall scrita sentencia dela de munt dita joya deles lahors dela verge maria aquella spandi e publica e dreça aquella al molt spectable e reuerent senyor frare Luis de puig mestre del orde e caualleria de muntesa e de sant jordi lochtinent general en lo regne de valencia la qual fonch feta a seruey de nostre senyor deu e a honor e gloria dela gloriossisima mare sua per manament e consolacio del dit spectable senyor visrei
tit.: Cobla sparsa dirigida al senyor visrey
text: Puix desigau senyor molt spectable … Medonams queus sia presentada
Poetic Form cobla esparsa
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1446
Location in volume ff. [1]ra-[4]vb
ff. 89ra-92vb (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1978
Pere Vilaspinosa. Salve tu, inmaculada
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 89] S2alue tu immaculada | Verge pura sens peccat … [ 92vb] … Maria guarda tuls vius | Puix dels morts guia tan feta | Finis
References (most recent first) Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 550-4 (ed.)
Note els ff. 91v-92v han perdut part de l'inici dels versos de la primera columna en estar retallat el marge inferior. Al final hi ha una anotació de mà del s. XVI que ha escrit una mena de tornada del poema: “En qui seus ala mandreta | e dels cels tens los archius | tun fes seure ala hon vius | per merce quem tingues feta”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-11-07