Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1892
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Ans que dels cels girant mogues la roda
Vida de la sacratíssima Verge Maria
Incipit & Explicits text: Ans que dels cels girant mogues la roda … Mare de Deu, de Parahis lo Fenix
Date / Place escrit 1474 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abcdefgh
References (most recent first) Editat a: Roís de Corella et al. (2008), “Ans que dels cels girant mogues la roda [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 213 , n. 154.3 (263:29)
Editat a: Roís de Corella et al. (1984), Obres de Joan Roiç de Corella 2:816-20
Editat a: Roís de Corella et al. (1973), Obres completes, I. Obra profana 393
Editat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:521-523
Editat a: Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 391-400 , n. xviii (ed. ref.)
Editat a: Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich [a j - a iiijv]
Subject LITERATURA
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1318
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 (BITECA manid 1326)
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness ff. 128-131v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Ans que dels cels girant mogues la roda, escrit 1474 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 128] LA VIDA DE LA SACRATIssima verge marja Mare de deu senyora nostra
text: A2NS que dels çels / girant mogues lo vogi … [ 131v] … Mare de deu / de paradis lo fenix
Poetic Stanza 23 x 8
References Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 393-400 , n. (anota les variants d'aquesta còpia)
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffi”
ID no. of Witness 2 cnum 2327
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-14 (a) (BITECA manid 1821)
Imprint València: Pedro Hagenbach, Leonardo Hutz para Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?] (Haebler), 1496-04-13 (colofó)
València: Lope de la Roca para Miquel Albert [?] (Vindel), 1496-04-13
Location in witness ff. [cxxxxivva]-[cxxxxvvb]
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Ans que dels cels girant mogues la roda, escrit 1474 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [cxxxxivva]] La vida dela sacratissima verge maria mare de deu senyora nostra en cobles de rims strams
text: A4ns que de cels: girant mogues la roda … [ [cxxxxvvb]] … Mare de deu: de parahis lo fenix. Deo gracias
Poetic Stanza 23 x 8
References Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 393-400 , n. (edita aquest text)
Note ocupa el verso del full on hi ha la taula del Cartoixa i el foli següent, ambdós folis sense numerar
ID no. of Witness 3 cnum 7975
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, 84-II (BITECA manid 2494)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona (Joan Trinxer segons Martín Abad), 1518-10-16
Location in witness ff. [cxl]ra-[cxlj]v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Ans que dels cels girant mogues la roda, escrit 1474 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [cxl]ra] La vida dela sacratissima verge maria mare de deu senyora nostra en cobles de rims strams
text: A4ns de [sic] cels : girant mogues la roda … [ [cxlj]rb] … Mare de deu : de parahis lo fenit. Deo gracias
colofó: [ [cxlj]v] Acaba la primera part del cartoxa en la vida de iesus deu hi senyor nostre trelladada de lati en valenciana lengua: per lo magnifich hi reuerend mestre Joan Roiç de corella Caualler hi mestre en sacra theologia: hi per ell mateix … A despeses de Joan trinxer mercader de libres Ciutada de Barselona Estampat enla insigne ciutat de Barselona per mestre Joan Rosembach a .xvj. del mes de Octubre Any Mil.D.xviij
Poetic Stanza 23 x 8
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03