Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1891
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Vida de la gloriosa santa Anna
Incipit & Explicits rubr.: La vida de la gloriosa santa Anna
prol.: Molt magnífica, virtuosa, honestíssima senyora Na Monpalaua de Vastellví … que teni gran e especial devoció en aquesta excel·lent Senyora
rubr.: Del matrimoni, virtuts e bellea de la gloriosa Santa
text: De la ciutat de Betlem fon natural aquesta honestíssima senyora … devotament donare lahors e gracies tots los dies de ma vida. Amen
Date / Place escrit 1461 a quo - 1469 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Dedicatari: Violant de Montpalau (Na) (Floruit 1461 - 1481)
References (most recent first) Editat a: Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 1-7
Editat a: Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 367-85
Subject LITERATURA
HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1314
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 (BITECA manid 1326)
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness ff. 119v-127v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Vida de la gloriosa santa Anna, escrit 1461 a quo - 1469 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 119v] LA VIDA DE LA GLORIOsa Santa Anna
prol.: M3OLT magnificha virtuosa honestissima senyora Na monpalaua de castelluj … e especial deuocio en aquesta excellent senyora
rubr.: DEL matrjmonj virtuts e bellea dela glorjosa santa
text: [ 120] D3ela Ciutat de betlem fon natural aquesta honestissima senyora … [ 127v] … e gracies tots los dies de ma vida AMEN
References Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 367-85
ID no. of Witness 2 cnum 1315
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 14-2-7 (5) (BITECA manid 1820)
Imprint València: Lope de la Roca [?] para Miquel Albert, 1485 [?]
Location in witness ff. a 2-[c 9]
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Vida de la gloriosa santa Anna, escrit 1461 a quo - 1469 ad quem
Incipit & Explicits dedic.: [ a 2] M2Olt magnifica virtuosa honestissima senyora na monpalaua de casatellui los serueys per a esser acceptes volen: que proceint de sancera e bona voluntat sien conformes ala vida e condicio de qui sendrecen. … [ a iiv] … deuocio en aquesta excellent senyora
tit.: Del matrimoni virtuts e bellea dela gloriosa sancta
text: D4Ela ciutat de bethleem fon natural aquesta honestissima senyora del noble strenu real trib de juda … [ [c 9]] … E yo indigna inutil a vos singular intercessora mia deuotament donare laors e gracies tots los dies de ma vida. Amen
References Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 367-85
ID no. of Witness 3 cnum 1316
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 1-11
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Vida de la gloriosa santa Anna, escrit 1461 a quo - 1469 ad quem
La vida de sancta Anna
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] La vida de sancta Anna fet per lo Magnifich mossen Joan roiz de corella caualler de Valencia e studiant en sacra teolagia dirigida a la Magnifica Senyor montpalaua de castellui
prol.: Molt magnifica virtuosa honestissima: deuocio en aquesta excellent Senyora
text: … [ 11] … De la ciutat de Batlem fou natural: de ma vida
References Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 367-85
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03