Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1890
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/10078 | Antic 10078 | Antic Hh.159 | Antic Tol. 97-24 | Antic 22-31
Title of volume Arnald. de Uillanova Medic[ ] ( al llom en lletra gòtica)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)
1330 - 1350 (filigrana)
1401 - 1500 (catálogo)

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 44 (= III + 1-2 + 3-40 + IV)
Collation *2 18 23/4 3-48 56 61
Page Layout 19 línies (f. 7)
1 columnes (a tot el volum)
Size relligadura 225 × 155 x 27 mm (pla anterior)
pàgina 210 × 155 mm (f. 7)
caixa 147 × 106 mm
Hand cursiva una única mà (a tot el volum)
Watermark cercles dos cercles amb antena i creu (al cos del volum) (semblant al nostre biteca/filigranes nº 5030 doc. Esc K-I-6)
signe en forma de flor (als folis de guarda antics) (biteca/filigranes nº 14006, doc. Sevilla Col. 7-7-6 (Biblia rimada de Sevilla doc. 2/2 del s. XIV))
cercles tres cercles surmontats per creu lobulada, el primer amb croissant i lletra C, el segon sembla que amb una creu també lobulada i el tercer amb les lletres LM (a les guardes modernes de la relligadura)
Pictorial elements Calderons alternen blau i vermell
Caplletres: alternen blau i vermell de 2 UP, decorades combinant blau i vermell amb decoració de filigrana a ploma del color complementari, perduda en alguns folis
Other features Justificació: línies fonamentals de la justificació a punta seca i punta de plom
Pautat: pauta senzilla, esquema Derolez 13, sense línies de guia per als renglons
Perforacions: senyals de petites perforacions rodones, de punxó, situades a prop del tall, que assenyalen totes les línies fonamentals de la pauta
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Reclams: reclams horitzontals centrats sense decorar
Signatures: no en té
Condition guardes i foli 40 en blanc; els folis del començament estan enganxats amb tires de paper, demostren que els dos primers quaderns de l’obra es trobaven força deteriorats des de fa temps; al f. 7 hi ha un sargit fet amb un fil blau gruixut. Manca un foli entre els actuals 10 i 11 i s’ha perdut el bifoli exterior del darrer quadern de l’obra (falta un foli entre 33 i 34 i un al menys després del 39). Al volum hi ha una foliació a l’angle superior extern moderna, feta amb llapis blau, compta les guardes preliminars antigues, tot i que no hi posa número, comença amb el 3 a l’inici del text, però aquest “3” és anterior, fet a ploma en tinta negra; numera també el foli de guardes final. Els folis preliminars i el final probablement són del mateix tipus de paper. Errors de la foliació: 7-6 (per 6-7) es tracta d’un bifoli de centre de quadern
Binding moderna en pergamí, conserva quatre betes de pell per tancar el volum, dues a cada pla
Previous owners (oldest first) Catedral de Toledo Caxon 22-31, Cajón 97 núm. 24
Other Associated Texts cnum 1443 MS: Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?]. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1829, 1431 [?] - 1460
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Facsímil: Microfilm del ms. 10078 de la BNM. Regiment d'Arnau de Vilanova (2000)
Catalogat a: Mss. de la Biblioteca Nacional 10.000-20.917 (1991) 1:4
Descrit per: Beltran i Pepió (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 74
Note les guardes antigues compten en la numeració moderna i en elles apareixen signatures; a la primera hi ha una nota de posseïdor que no es llegeix bé i als marges es veuen notes coetànies a la còpia amb indicació dels temes tractats. El cos del volum està format per paper plegat en octau i les guardes antigues són de paper plegat en quart.

Al f. I a la guarda més moderna: Cajon 97. Num. 24 (a tinta marró, ratllat amb llapis). Al f. IV, segona guarda antiga: Caxon 22-31 (a tinta marró, ratllat amb tinta). A la guarda captiva anterior: Hh-159 (a llais, ratllat amb llapis). Dos tipus de segells de la BN, a tinta, més gran al f. 11 i més senzill i petit al f. 13 (entre d’altres).
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000174959&page=1 vist 2014-01-28

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1442
Location in volume ff. 3-39v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1976
Arnau de Vilanova. Regiment de sanitat a Jaume II
Language català
Date traduït 1305 [?] - 1310 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 3] A2ci comensa lo regiment de sanjtat lo qual. lonrat | maestre deujlanoua ha ordonat al molt alt | senyor rey daraguon [sic] e mestre berenger. sariera surgia al | treladat de lati en romanç e ay enadit aquest proleg quis | segues
prol. tr.: C2on deus tot poderos ple de misericordia aia creat lom … [ 4] … que leugerament pusquen trobar la | propietat del regiment dejus escrit. Lo qual lo dit maestre. | A. ha aordonat [sic] en .xviij. capitols
índex: ¶ Lo primer es de triar bon aer … [ 5] … per la dita malaltia
text: L2a prjmera consideracio ho partida de conseruar sa|njtat pertany ala aleccio del aer / ço es a sabe qual | aer sia trjat aconseruar sanjtat … [ 39v] … equj donen humjditat seguons la doctrina damunt dita. Esi […]
Condition incomplet
References (most recent first) Tractat a: Vilanova et al. (1947), Obres catalanes, I. Escrits religiosos - 2. Escrits mèdics 2 , n. M
Note Falta el darrer foli. Als ff. 1 i 40, que són en blanc, hi ha un parell de línies escrites a ploma, mig esborrades que no es llegeixen bé. Entre els ff. 10 i 11 sembla haver algun salt ja que el reclam no va bé, manca doncs el f. 10 bis, que seria el primer foli del segon quadern; també es veu un full tallat entre els 33 i 34 -i que seria el primer del cinquè quadern-, aquest formaria parella amb el darrer foli del volum, avui perdut
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-05-05