Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1889
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Triunfo de les dones
Incipit & Explicits rubr.: Escriu una dona que ha nom Veritat la present letra a les altres dones, mostrant elles ser mes perfetes que els homens
text: Veritat, eternament regnant, dels çels e del món reyna, a les virtuoses dones inclita fama e perpetua feliçitat envia … Feu de no res y a vos, que l'engendrasseu
Date / Place escrit 1490 a quo
Language català
Text Type: Prosa i vers
Associated Texts texid 4520 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mare d Aquell qui de la creu en larbre, escrit 1497 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Martínez Romero (1996), “Literatura i teologia en una proposta profeminista: el Triümfo de les dones, de Joan Roís de Corella (1462)”, Annali di Ca' Foscari. Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell' Università Ca' Foscari di Venezia 225-36
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:283-6
Editat a: Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 133-46
Subject LITERATURA
DONES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1313
City, library, collection & call number Cambridge: Trinity College Library, R.14.17 (BITECA manid 1324)
Copied València: Lluís Palau, 1502 a quo - 1504 (Martos (2008))
Location in witness ff. 41-49v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Triunfo de les dones, escrit 1490 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 41] S3criu vna dona la qual ha nom veritat la present letra ales altres dones mostrant elles ser mes perfetes quels homens
text: VERITAT eternament regnant dels Cels e del Mon Reyna ales virtuoses dones jnclita fama … [ 49v] … ffeu de nores : y a vos quel engendrasseu | Ffy
References Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 133-46
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03