Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1887
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Barb. lat. 311 | Antic X. 129 | Antic N. A. 768
Copied 1441 - 1456 (Iglesias)
Itàlia meridional (regió): 1426 - 1450 (Zamuner)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 75 (= I + iv + 1-64 + iv + 1 + I) (foliació a ploma, en xifres aràbigues; les obres llatines duen dues foliacions més; les guardes inicials i finals són contemporànies de la religadura i de pergamí)
Collation 124 214 314/12
Page Layout 2 columnes (ff. 1-24 i 59v-62v)
36 línies (f. 5rb)
línies
Size pàgina 272 × 212 mm
caixa 193 × 141 mm
columna 193 × 63 mm
Hand cursiva catalana, tres mans, la primera copia els (ff. 1-24 i 59v-62v)
cursiva amb àstils de la bastarda, segona mà present als (ff. 25v-58v)
bastarda posterior, tercera mà del volum que copia els (f. 64r-v)
Watermark muntanya de tres cims encerclada i creu (als ff. 25-64) (semblant a Briquet 11881, Vicence: 1453)
unicorn (als ff. 1-24) (semblant a Briquet 9962, Udine: 1443)
creu llatina amb les inicials “M A?” (als ff. i-iv) (semblant a Briquet 5693, Madrid: 1566)
Pictorial elements Miniatures: que il·lustren el text llatí sobre els banys
Caplletres: espai en blanc per a les caplletres assenyalades amb lletres de guia (part catalana)
Rúbriques no en té (part catalana)
Calderons alguns en vermell (part catalana)
Altres: el calendari duu les xifres en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Perforacions: són visibles deu perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: sense reclams visibles
Condition en bon estat de conservació; són en blanc els ff. 4r-v, 24v, 59r, 61v, 62v-63v
Binding moderna, pell de color beix sobre cartó, amb escuts papals (Pius XII) gravats en daurat al llom (1938-1958)
History of volume Adquirit 1902
Previous owners (oldest first) Francesco Barberini, Cardenal 1679
Barberini (família) 1679 - 1902
Associated persons Altres al f. 58v una anotació del s. XVI esmenta a Giovanni Mattista (Naixement Napoli) (“Gio va nni mattissta napulitano”)
References (most recent first) Catalogat a: Pieralisi (1996), [Indice S. Pieralisi] 110-1
Tractat a: Pijoan (1912-14), “Miniaturas españolas en manuscritos de la Biblioteca Vaticana”, Escuela española de arqueología e historia en Roma. Cuadernos de trabajo 14-5
Tractat a: Zamuner (2004), “Il ms. Barb. Lat. 311 e la transmissione dei regimina sanitatis (XIII-XV sec.)”, Cultura Neolatina 207-11
Tractat a: Martines (2003), “Quant d'aisò voldràs obrar [e] ssi vols saber tot ço que·s conté. Un Llibre de puritats (Barberini Latinus 3589) y otros dos códices sapienciales hispánicos de la Biblioteca Apostolica Vaticana (Barberini Latinus 311 y 4363)”, Revista de Literatura Medieval 134-37
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Tractat a: Iglesias (2000), “Un bifoli en pergamí de la parròquia barcelonina de Vilanova del Vallès: el testimoni en català més antic del Llibre de conservació de sanitat de Joan de Toledo (s. XIV)”, Arxiu de Textos Catalans Antics 403-05
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Jones (1978), Hispanic Manuscripts and Printed Books in the Barberini Collection, I. Manuscripts - 2. Printed Books 35-6 , n. 10
Tractat a: Vilanova et al. (1947), Obres catalanes, I. Escrits religiosos - 2. Escrits mèdics 2:87-8 , n. Ms. B
Catalogat a: Langlois (1889), Notice des extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, publiés par l'Institut National de France 303-5
Note Volum compost amb anotacions marginals, format per dos manuscrits diferents relligats junts segons observació d'Iglesias (al s. XVI?) i de Langlois. Conté un text poètic llatí del Rei Robert d'Angiò “Carmen de Schola Salernitana. Roberto Rex describit scola Salernis. Si vis incolumen…”; el text llatí sobre els banys (el Carmina de balneis puteolanis d'Alcandinus o Oribasius), un Kalendarium i un poema en occità: “Qui vol ausir lo bon tractat… Abreujen la vida dels anys” (ff. 19-22va).

Es troben anotacions referents als textos del manuscrit als marges, en llatí, de mà posterior, al f. 4 de guardes i al f. 4v. Al f. 58v es llegeix l'anotació “Dati in mano de messere gioan mattissta napulitano”, potser un antic posseïdor.

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2698
Location in volume ff. 1ra-3vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2923
Desconegut. Taula dels dies malaventurats segons sant Jerònim
Language català
Date compilat 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Diu sant Jeronimi que aquets son los dies malauenturats los \quals/ ell troba en los en los [sic] Annuals antichs dels jueus en los quals res nos deu començar e sis fa nos acabara sino ab gran dan e perill e ab moltes aduersitats e tribulacions e son aquells hon ha senyal de creu
text: Januarius hauet dies xxx … [ 3vb] … sancte Columbe
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1444
Location in volume ff. 5ra-14ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1976
Arnau de Vilanova. Regiment de sanitat a Jaume II
Language català
Date traduït 1305 [?] - 1310 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 5ra] [l]4A primera cossideracio de conseruar sanitat pertany a eleccio de bon ayre … [ 14ra] … ajustada a aquell .ja. lliura de mel e mige de Cucre etc.
colofó: Explicit liber conseruationis sanjtatis editus a prudentissimo magistro Arnaldo de Villanoua
References (most recent first) Zamuner (2004), “Il ms. Barb. Lat. 311 e la transmissione dei regimina sanitatis (XIII-XV sec.)”, Cultura Neolatina 211-5
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2512
Location in volume ff. 14rb-18va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2450
Juan de Toledo. Llibre de conservació de sanitat
Language català
Date escrit 1201 - 1240 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 14rb] [s]3egons que es acostumat e demostrat … [ 18va] … e la dita flor sia secada a la ombre e conserues tot lany
References (most recent first) Zamuner (2004), “Il ms. Barb. Lat. 311 e la transmissione dei regimina sanitatis (XIII-XV sec.)”, Cultura Neolatina 215-7
Iglesias (2000), “Un bifoli en pergamí de la parròquia barcelonina de Vilanova del Vallès: el testimoni en català més antic del Llibre de conservació de sanitat de Joan de Toledo (s. XIV)”, Arxiu de Textos Catalans Antics 424 , n. reproducció fotogràfica d'un fragment
Note segons Langlois és en provençal
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1439
Location in volume ff. 23va-24rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1973
Arnau de Vilanova. Aforismes de la conservació de la memòria
Language català
Date traduït 1290 - 1310
Incipits & explicits in MS text: [ 23va] [p]3rimerament tot excellent fredor … [ 24rb] … vna bena de drap de llj ala memoria e es gran secret
References (most recent first) Zamuner (2004), “Il ms. Barb. Lat. 311 e la transmissione dei regimina sanitatis (XIII-XV sec.)”, Cultura Neolatina 221
Vilanova et al. (1947), Obres catalanes, I. Escrits religiosos - 2. Escrits mèdics 2:85 i 251-5 (ed.)
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2556
Location in volume ff. 59v-62
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2821
Desconegut. Taula astrològica
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 59v] Si vols saber tot ço ques conte en la taula … [ 60v] … segons en la present taula se demostra… [fins al f. 62 taula en llatí]
References (most recent first) Zamuner (2004), “Il ms. Barb. Lat. 311 e la transmissione dei regimina sanitatis (XIII-XV sec.)”, Cultura Neolatina 224
Note al f. 59v dibuix d'una esfera i, sobre aquesta, apareix escrit l'any 1407
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2557
Location in volume f. 64r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2822
Desconegut. Crònica legendària
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 64r] En lo temps que los moros tenien lo Principat de Cathalunya e gran partida e la maior despanya … [ 64v] … ço es quels dona priuilegi miltar [sic] e de seruents que eren los feu ffranchs
Condition fragment
References (most recent first) Zamuner (2004), “Il ms. Barb. Lat. 311 e la transmissione dei regimina sanitatis (XIII-XV sec.)”, Cultura Neolatina 224
Note en lletra bastarda, de mà posterior
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-18