Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1886
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 423
Title of volume TRACTAT | de | MANESCALIA | s. XV ( al teixell)
Copied 1491 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 64 (= II + 1 + 2-60 + II) (guardes inicials i finals modernes)
Page Layout 2 columnes (4-60)
32 línies (4ra)
Size pàgina 220 × 150 mm (f. 3)
pàgina 300 × 214 mm (ff. 4-60)
caixa 224 × 145 mm (ff. 4-60)
columna 225 × 65 mm (ff. 4-60)
Hand gòtica cursiva tota de la mateixa mà
Pictorial elements Altres: foliació en xifres romanes
Rúbriques en vermell
Caplletres: espai en blanc per a les caplletres
Tocs de color en vermell en algunes lletres
Other features Justificació: caixes a punta seca
Perforacions: perforacions fetes des del verso
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Condition en bon estat (manca la foliació original en els tres darrers folis, probablement per haver estat guillotinats); f. 60v en blanc
Binding moderna, en pell, talls daurats
Associated persons Altres el segon foli, restaurat, inclou un fragment d'una carta particular sobre afers de negocis adreçada a Pere Destorrent (Mossèn)
References (most recent first) Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 186
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Escudero Mendo (1993), “Manuscritos de la Biblioteca de Catalunya de interés para la farmacia y las ciencias médicas, en particular el “Tresor dels pobres””, 25-6 , n. 15-6
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 68
Tractat a: Faraudo de Saint-Germain (1949), “El texto primitivo inédito del Tractat de les Mules de mossén Manuel Dieç”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 23-9
Note tinta marronosa. Al primer foli una mà moderna dóna informacions sobre l'obra i el seu autor, extretes totes elles no d'un altre text perdut, sinó de passatges del mateix manuscrit (ff. 38rb i 52rb). El segon foli, restaurat, inclou un bocí d'una carta, i el tercer és de dimensions menors que les del volum (prové d'un altre manuscrit de la mateixa obra)
Internet http://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+423/cms+423/1%2C12%2C12%2CB/frameset&FF=cms+423&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2753
Location in volume f. 3r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2953
Salvador Vilà. Dels nodriments dels cavalls i de les mules
Language català
Date escrit 1475 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 3] son molt bons caualls e de bell pell … [ 3v] … contrau los brassos molt leugers per lo gran cor [?] que ha
Condition fragment
Note El text es correspon amb el que es copia als ff. 11rb-vb
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1438
Location in volume ff. 3ra-38ra (fol. mod.)
ff. xviii-lii (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2953
Salvador Vilà. Dels nodriments dels cavalls i de les mules
Language català
Date escrit 1475 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 3ra] da lo jorn e en aqesta [sic] manera lo deureu tenir trenta jons [sic] sens darlj siuada … [ 38ra] … Los morros del ces ben estrets e lansaulj farina de forment ab sendra e sera gorit
Condition acèfal
References (most recent first) Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 39
Note El primer capítol amb rúbrica (f. 4va) és: “Cavall qui entra ja en dies com se deu tenir e pensar. Cavall qui passa sis anys o de aqui auant…”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2754
Location in volume ff. 38rb-52ra (fol. mod.)
ff. lii-lxv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1972
Salvador Vilà. Tractat de manescalia
Language català
Date escrit 1475 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38rb] nessesaria cosa es que parlem de les mules e asso con los Cauallers vells quj en son jouent han seguit lo mester de les armes … per hanar mjlls repossats cabalcen ab mulles per so jo salvador menescal e pres vn petit trachtat de aquel caualler que es diu mosen manuell dies senyor dendilla e caualerix del potentisimo senyor don alfonso rey darago etch. e per mi exeminats en lo tems que he vjscut lo qual ordonare per capitols axi con se segex
índex: [L]3O primer sera dela bellesa que la mula deu hauer … [ 38va] … lo dehe la conexensa si es fila de somera ho de hegua
tit.: De la bellesa que la mula deu auer
text: [P]2rjmerament la bella mula que aja lo cap petit … [ 52ra] … E tantes vegades que no sien pas soldaran e les pas se trencaran
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2755
Location in volume ff. 52rb-57va (fol. mod.)
ff. lxv-lxx (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2954
Salvador Vilà. Manera d'engreixar cavall o mula
Language català
Date escrit 1475 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 52rb] Ara parlem dela mane [sic] com se deu engrexar vn cauall o mula
prol.: [C]2Om en lo prinsipi del present libre auem parlat dells nodriments dels caualls e de les mules (…) Coue que parlem vn poch dels engrexaments e per tants e per tant jo saluador vila e posat a la fi de mon libre vint e sich maneres de potatges … que tots son prouats los quals seran par capitols axi com se seguex
tit.: Capitol per engrexar
text: [m]2ateu sago en vna caldera ab aygua e feu la bollir dues o tres hores … [ 57va] … e vntaune be lo loch ont fal lo pel e mateu desus dela poluora deles faues velles e metra pel. Vna altra manera per afegi hos. [C]2Om esporgareu vna (…)
Condition incomplet?
Note Al final hi ha un capítol incomplet i un parell de línies ratllades
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2756
Location in volume ff. 57va-60ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2955
Salvador Vilà. Tractat d'anatomia
Language català
Date escrit 1475 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57va] Perque es de nessesitat perlem vn poch de notomja axi com se segex
prol.: [ 57vb] [P]2Er donar alguna manera de dochtrina per als menescals los quals per pocha edat no saben es de nessesitat fer un petit trachtat de notomia per son recort e auisament a la fi dellibre lo qual sera partit per capitols axi com se seges
índex: [P]2primo [sic] sit demanan quina cosa es manescallja … la sisena de manescallia es conexer la malaltia
text: Sit demanan quina cosa es notomja respon que notomja es saber donar dieta … [ 60ra] … per consegent feta conclosio que los menbres prinsipals no son sino dos
Note Inclou 24 preguntes
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-18