Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1885
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Raonament de Tèlamo i d'Ulises en el setge de Troia
Incipit & Explicits rubr.: Rahonament de Thelamó e de Ulixes en lo setge de Troya, davant Agamènon, aprés mort de Achiles, sobre les sues armes
text: Mort lo gran fill de Tetis, pestilència terribles dels troyans … E portaré primer en los inferns a l'animós Achilles alegres noves del sforçat hereu de ses armes
Date / Place escrit 1471 ca.
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Editat a: Martos et al. (2001), Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella 125-35
Tractat en: Annicchiarico (1996), Variante corelliane e "plagi" del Tirant. Achille e Polissena
Editat a: Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 3-11
Subject LITERATURA
MATÈRIA CLÀSSICA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1308
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 (BITECA manid 1326)
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness ff. 1-4
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Raonament de Tèlamo i d'Ulises en el setge de Troia, escrit 1471 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] O3BRES : DE MOSSEN CORELLA
rubr.: Rahonament de Thelamo e de vlixes en lo setge de troya dauant agameno apres mort Achilles sobre Les sues armes
text: M4ORT lo gran fill de tetis pestilençia terrible dels Troyans … [ 4] … en los jnferns al anjmos Achiles / alegres noues del esforçat hereu de ses armes
References Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 3-11 , n. (Ms. editat)
ID no. of Witness 2 cnum 3543
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 992 (BITECA manid 1330)
Copied 1491 - 1500
1480 Martí
Location in witness ff. 140-145
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Raonament de Tèlamo i d'Ulises en el setge de Troia, escrit 1471 ca.
Contencio de Aiax Talamon e Ulixes, f. 140
Incipit & Explicits rubr.: [ 140] Contencio de aiax talamon e vlixes
text: Ligen aquells los quals menyspresant les nobles uirtuts … [ 145] … a exilles del esforçat hereu de ses armes
References Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 491
Note Als ff. 145v-150 es trascriu una Oracio facta per materia de complanctu amoris Anno dominj .M.CCCC trisesimo octauo in sancto justo Barchinone en llatí
ID no. of Witness 3 cnum 1630
City, library, collection & call number Cambridge: Trinity College Library, R.14.17 (BITECA manid 1324)
Copied València: Lluís Palau, 1502 a quo - 1504 (Martos (2008))
Location in witness ff. 69-74
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Raonament de Tèlamo i d'Ulises en el setge de Troia, escrit 1471 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 69] Rahonament de Thelamo / e de Vlixes en lo Setge de Troya dauant Agamenon apres mort de Achiles sobre les sues armes
text: M4ort lo gran fill de Tetis pestilencia terrible dels Troyans vall / e segura defensa deles tendes Gregues tremuntana ferma de noble victoria … [ 74] … E portare prjmer en los Jnferns / al anjmos Achilles / noues / del sforçat hereu de ses armes
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03