Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1885
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 2-2-13 | Antic FF-171-18; 00-163-25; R. 198
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1498 ad quem
Barcelona: Pere Posa, 1482 ca. (García Craviotto)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 43 (= I + 41 + I)
Collation a-d8 e5/4
Page Layout 26 línies (f. a iii)
Size pàgina 188 × 125 mm (f. a iii)
caixa 136 × 55 mm
Font gòtica
Watermark campana no es distingeix bé en estar tallada pel plec (no s'ha trobat cap d'idèntica als repertoris)
Pictorial elements Caplletra la primera caplletra gravada, ornamentada amb motius vegetals
Condition els primers folis estan fets malbé per les vores i ratats al centre, els marges del primer foli estan trencat; taques d'humitat, exemplar en mal estat. Manca el darrer foli de l'últim quadern -un quinió- que probablement era en blanc com també ho és el f. [e ixv]. Volum sense foliar. La guarda de relligadura és un full imprès
Binding en pergamí, antiga, en bon estat; conserva tires de cuir per a lligar-la; tot i això probablement no és l'original
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil inv. núm. 14606 Barcelona 1536-06 - 1539 (price: 4 diners) (nota autògrafa al verso del f. [e ix]: “Este libro costo ansi enquadernado .4. dineros en barcelona por Junio de 1536 y el ducado vale 288. dineros”)
Associated persons al darrer foli hi ha una anotació signada per Fernández (Floruit 1650 [?] - 1750 [?])
References (most recent first) Avenoza (2002), Inspecció personal
Segura Morera et al. (1999), Catálogo de incunables de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla (siendo director de la Biblioteca el Excmo. Dr. D. Juan Guillén Torralba) 641 , n. 1236
Beltran (1996), Inspecció personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:333 , n. 6056
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 78-9 , n. 87
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1:60 , n. 30
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 54
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2106
Álvarez Seisdedos et al. (1888-1948), Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros impresos (…) siendo su bibliotecario el M. I. Sr. Dr. D. Francisco Álvarez Seisdedos (…) con notas bibliográficas del Dr. D. Simón de la Rosa López y D. Francisco García Madueño (…) revisión e índices de D. Ramón Paz y Remolar (…) prólogo del Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín de Entrambasaguas 7:157-8
Note al f. 7, en un espai en blanc, una mà posterior ha anotat: “No se encuentra la proibicion de este volumen pero debe estarlo. Fernandez”. Al catàleg s'adverteix que “es un cuento inmoral en verso catalán, lleno de sucesos grotescos e irreligiosos” (p. 158). Al llom, a ploma, duu el núm. 18 i al peu, en una enganxina, el 13. A l'interior del pla duu el registre “R. 9531”. Duu una enganxina amb l'esment de les disposicions testamentàries de Colón (vid. el text a MANID 2065). Al marge superior de la guarda preliminar, ratllada, es veu una antiga relligadura “Tab. 163 N. 25” i al f. 1, al marge “E FF Tab. 171 N. 18”. Al marge del primer foli es veuen tres línies, escrites apaisades a ploma, que no es poden llegir. Sense anotacions de lectors

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1435
Location in volume ff. 1-41
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1969
Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona. Lay quant los gats van en amor
Language català
Date escrit 1405 ca. - 1425 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Libre de fra Bernat compost per Francesch dela via per pendre solac [sic]
text: L4ay quant los gats van en amor | Cridant e faent gran remor … [ 41] … animen caualcant tot gint | Vers gerona
colofó: Es stat fet lo present tractat per pedre solaç. Enlo qual se descobren dels engans e burles : que les dones males e no les bones soler fer
Poetic Stanza 2095 vv.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-12