Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1884
Name Montserrat Rosselló, jurista (1568 - 1613-03-27)
Sex H
Milestones Naixement Cagliari 1568 (wikipedia)
Mort Cagliari 1613-03-27
Affiliation jurista 1568 - 1613-03-27
erudit
bibliòfil
Owner of copid 1224 Ed.: Cagliari: Universitaria, Inc. 199 (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1296 Ed.: Cagliari: Universitaria, Inc. 54 (1495-11-05). Clemente Sánchez de Vercial, Sagramental arromançat (tr. Desconegut), traduït 1423 a quo - 1495 ad quem .
copid 1324 Ed.: Cagliari: Universitaria, Inc. 143 (1493-01-11). Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem .
copid 1325 Ed.: Cagliari: Universitaria, Inc. 71 (1482). Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446 .
copid 1326 Ed.: Cagliari: Universitaria, Inc. 59 (1495 ca.). Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1409 Ed.: Cagliari: Universitaria, Inc. 84 (1494-07-14). Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400 .
manid 1021 MS: Cagliari: Universitaria, ms. 6. 1301 [?] - 1310 [?]. Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
manid 1951 MS: Cagliari: Universitaria, ms. 80. 1491 - 1510. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
Note la seva biblioteca es troba ara a la Biblioteca Universitària de Càller
Record Status Created 1991-11-05
Updated 2018-04-13