Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1883
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Joan Escrivà
Guillem Ramon de Vilarrasa
Lluís de Castellví, Cavaller
Joan de Pròixita
Berenguer Mercader i Miró, Cavaller
Titles Parlament en casa de Berenguer Mercader
Incipit & Explicits rubr.: Parlament o collació que aprés de sopar sdevench en casa de Berenguer Mercader entre alguns hòmens de stat
pream.: De la transcendent celsitut de la senyora de totes les sciències, sacra theologia, devallant ab delitós studi en los florits e verts camps de afable poesia … En manera de semblants paraules començà Berenguer Mercader nostre scilenci rompre
text: Puix en abundància no supèrflua de apparellades viandes los miserables cosos contents repòs de pensaments delitosos a nostres desanciades penses comporten … Seguí la ànima casta la darrera síllaba de tan doloroses paraules
pream.: Los nostres ulls, ensemps ab los de Berenguer Mercader, staven no exuts de piedoses làgremes … Però no tardà gran spay Johan Scrivà donar fi a nostre scilenci
rubr.: Johan Scrivà
text I: Aprés de tan alta sentència en ystòria tan bé rahonada, serà lo parlar fatiga … per veure si la cobrada muller lo seguia, d'on pres loc la iniqua ley que, de tants excessos treballs, perdés lo premi
pream.: Axí havia transportat Johan Scrivà en la ben rahonada faula nostres entrestides penses, que cascú de nosaltres semblava … Però no tardà Guillem Ramon de Vilarasa a nostra falça ymaginació donar terme en stil tal, com ací felment recite
rubr.: Guillem Ramon de Vilarassa
text II: De la fràgil benaventura de aquesta miserable vida … en la femenil condició se troben, quant honestat se dexa perdre
pream.: O, scelerada donzella! -responguerem tots a les paraules de Vilarasa … de legea de tals delictes són delliures
rubr.: Luís de Castellví
text III: Gran malícia de acte desonest comés Scilla, per amor de Minos … en vergonya de la femenil condició, eternament dura
pream.: En tranquille repòs de rahons axí delitoses era tan gran part de la nit passada … per nostres rahonables desigs la sua condició affable, a tal parlar féu principi
rubr.: Don Joan de Pròxida
text IV: Si les mies paraules, aprés de tan altres sentències, a vostres afalagades orelles … la cruel mort de son fill hululant deplora e lo alé corrupte porta de la miserable vianda
Date / Place escrit València 1471-03 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Editat a: Martos et al. (2001), Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella 237-82
Editat a: Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 233-75
Subject DEBAT
LITERATURA
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03