Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1883
City and Library Sankt Peterburg The National Library of Russia
Collection: Call number Rare Books: 8.6.7.20-20a | Núm. de registre INV 2128 | Antic 13559 / 97
Printed Barcelona [?]: 1520 ca.
Barcelona: Carles Amorós, 1515 ca. (Martín Abad)

External description

Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: I + 2 (sense numerar)
Collation 12
Page Layout 1 columnes
Size relligadura 305 × 220 aprox. mm (pla anterior) pàgina 304 × 218 mm (f. 1)
Condition El volum està molt deteriorat a causa de la deformació de la relligadura, la primera edició que conté (Usatges) és acèfala, però llevat d’això el paper està en molt bon estat de conservació, molt net i té poques notes marginals (cap aquest text).
Binding Pergamí flexible, en molt mal estat. L’interior del llom està protegit per un tros de pergamí amb escritura gòtica llatina de molt bona factura. Talls tintats de vermell.
Previous owners (oldest first) Sankt Peterburg: Biblioteca Pública Imperial de Sant Petesburg 13559 1897 a quo - data del registre
Associated Persons El va veure: Gerard van Thienen (Naixement 1939)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 222 , n. 514
Note El volum probablement duia algun títol al llom, però en l’estat actual de la relligadura no és possible verificar-ho.

El núm. 13559 / 97 és la signatura de quan era a la Biblioteca Pública Imperial, i el núm. de sota correspon a l’any 1897. El núm. d'inventari 2127 es troba anotat al verso del darrer foli de l’edició, en posició vertical.

Gros volum relligat en pergamí que conté una compilació d’edicions de textos jurídics catalans, del tipus habitual entre els juristes. Cada obra té una lletra al final de la signatura per distingir-les.

Enganxat a l’interior de la coberta anterior hi ha un bocí de paper amb una relació del contingut del volum, escrit en lletra molt acurada del s. XVIII? Està una mica deteriorat.

1º Consti[tucions] de Cathalunya… la present obra es de | […] la insigne ciutat de Barcelona & acabada | stada stampada enla […] ciutat […] | a xx del mes de febrer any mil.cccc.lxxxxv (342 ff.)
2º Ferdinandus ij Rex (deux feuillets) 14963º Constitucions per lo S. Rey don ferrando & & ( Six ffe.) 1513
3º Constitucions per lo S. Rey don ferrando & & (Six ffe.) 1513.
4º Constitucions fetes per lo… Rey e senyor don Ferrando rey de… | en lany mil cinch cents e deu … acta fuerunt… anno 1510 | 20 ff. plus 2 ff. blancs
5º Pragmatica sancio… Estampat en Barcelona any 1512 | 2 ff.
6º Constitucions fetes per la moltalta senyora Reyna dona | Germana… en lany 1512 12 ff. Signatures a et b
Constitucons fetes per la Sacra… magestat de | don Carles… en la primera cort de Barcelona | en lany 1520 8 ffts dont le 1er blanc signatures C
7º Carolus divina favente clementia Romanorum rex etc. 1520 | signatures a a f trente quatre feuillets dont 3 blans
[afegit a llapis (1521)]

Al foli en blanc que precedeix el text, centrat, hom ha escrit “Tortosa”, indicació freqüent en aquests tipus de volums.

Al marge superior exterior del primer foli de text es troba la signatura que diferencia les obres del volum: “20a” anotada a llapis.

Obra sense anotacions marginals.

Al marge inferior extern d’aquest mateix foli hi ha tres referencies probablement a catàlegs: [Orchs] 109 | [Us] 1172 | GW 9750 (anotades a llapis; hi ha lletres ciríliques que encara estan pendents de transcriure)

Internet http://webservices.nlr.ru/util/?method=recordFormat&vid=07NLR_VU1&sysid=012044571&format=037 catàleg vist 2019-12-22
Record Status Created 2002-12-08
Updated 2019-12-22