Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1883
City and Library Ciutat de Mallorca Fundació Bartolomé March Severa
Collection: Call number 96-V3-2 | Antic 73-V | Antic 103-V3-2 | Antic B103-V3-2 | Antic 102-III-11
Copied 1401 - 1450 [?] (Badia)
València [?]: 1401 - 1425 [?] (Catàleg Sotheby)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 67 (II + 1-65 + II [=66-67]) (fol. moderna a llapis en xifres aràbigues)
Collation 1-512 63/2
Page Layout 29 línies
Size pàgina 288 × 217 mm (f. 31)
caixa 174 × 120 mm
Hand gòtica textual cursivitzant (Badia)
Watermark castell amb una torre al centre (al f. 64,) (Briquet 15887, Lucca: 1401-8, var. prop de Sienna: 1403, Bar-le-Duc: 1403, Montpeller: 1404, Paris: 1405, Namur: 1412, Perpinyà: 1413-18, Toulouse: 1417;)
creu (als ff. 66-7,) (Briquet 5703, Carcassonne: 1592, Briquet 5704, Perpinyà: 1595)
escut de Sant Jordi (folis de guardes)
Pictorial elements Caplletra caplletra inicial de deu unitats de pauta, embotida, en blau i vermell amb decoració afiligranada en vermell i lila
Caplletres: amb decoració filiforme als ff. 1, 2v, 13, 25, 26v, 52, de quatre unitats de pauta, en vermell i blau; resta de caplletres sense decoració; són visibles al marge les lletres de guia
Rúbriques en vermell
Il·lustracions al foli final de cada quadern, envoltant el reclam, hi ha un petit dibuix, fet a ploma: f. 36v estruç amb cap de dimoni, amb cua i cames d'ànec; f. 54v dona de mig cos; f. 57v escala; f. 58v dues figures entrellaçades amb cua de cavall; f. 60v dos gossos units per la part del darrere; f. 65v dona tocant un instrument
Other features Justificació: caixa a mina de plom
Perforacions: s'aprecien sis perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc, en alguns folis l'escriptura la trepitja
Reclams: reclams de quadern horitzontals centrats al marge inferior, subratllats en vermell i envoltats per decoraci¢: dues cigonyes encadenades (f. 12v), un gos grotesc (f. 24v), una cigonya amb màscara de lleó (f. 36v), dos animals, amb cames posteriors, i cares d'home i dona (f. 48v) i dos gossos units per la cintura (f. 60v)
Condition els folis 2, 6 i 64-65 són en blanc. Text incomplet. Amb reforços de fons de quadern
Binding document notarial en pergamí; es conserva un dels cordills de pell que tancaven el volum
Previous owners (oldest first) Guglielmo Libri, matemàtic lot 128 1820 a quo - 1869 ad quem (nota d'antics posseïdors de Sotheby (segons ells la venda es produí en les seves sales el 25 de juliol de 1962, lot 128))
Thomas Phillips (Sir), bibliòfil Ms. 16380 1872
London: Sotheby & Co. núm. 554 del lot 1972
Associated persons per a la relligadura s'ha fet servir un document signat a València el 1505 per Joan de Bas, notari
References (most recent first) Catalogat a: Biblioteca Bartolomé March (1990), Catàleg de Sala
Tractat a: Alomar i Canyelles et al. (1986), “La versió catalana de l'Epitoma Rei Militaris de Vegeci. Introducció i transcripció del manuscrit del segle XV de la Biblioteca Bartomeu March”,
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:597-8
Tractat a: Badia (1983-84), “Frontí i Vegeci, mestres de cavalleria en català als segles XIV i XV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 208 i ss.
Catalogat a: Sotheby & Co. (1972), Catalogue of Manuscripts on vellum paper and linen of the 3rd century B.C. to the 17th century A.D. from the celebrated collection formed by Sir Thomas Phillipps (1792-1872) 68-9 , n. 554 (reprodueix una il·lustració)
Note duu notes marginals d'una altra mà del s. XV, algunes formen un diccionari (incomplet) de termes tècnics de cavalleria

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1433
Location in volume ff. 1-63
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1967
Flavius Vegetius Renatus. Art de cavalleria (fins al cap. 39 del llibre 4t (44 de l'edició crítica))
Language català
Date traduït 1380 [?] - 1400 [?]
Title(s) in witness Del mester d'armes e de la art de cavalleria
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Aci comença Vegeci del mester darmes e dela art de Caualleria … lo qual en Jacme castella torna de ffrances en Catalla
prol.: C10ostuma fo antigament de metre en scrit los studis deles bones arts E presentar les als emperadors … [ 1v] … en ueritat la pobrea de mon enginy e la jnsufficiencia de mon poch saber
rubr.: De la distinccio dels quatre libres de aquesta obra
índex: A3questa obra es distincta en quatre libres (…) Les rubriques del primer libre … de grosseres gents quj en feyt darmes no son anades e ensenyades
índex: Les rubriques del primer libre. C4om los romans conqueriren totes gents per continuacio darmes prier capitol … [ 2v] … On esforcament e vna remembrança del mester darmes e dela proea dels romans. xxviij. Aci finen les rubriques e començen los capitols del prier libre
tit.: Com los romans conqueriren totes gents per exercici darmes. i. Capitol
text: N4os sabem que lo poble de Roma per neguna altra cosa he sotmes o conqueri tot lo mon … [ 63] … e forts per los colps deles pedres oltra aço deuen hauer grans falcs
Condition incomplet Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-07-12