Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1882
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Ab plor tan gran que nostres pits abeura
Oració a la sacratíssima Verge Maria
Incipit & Explicits text: Ab plor tan gran que nostres pits abeura … mes clarejant quel sol alt en lo çercle
Date / Place escrit 1493-01-11 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abcdefgh
References (most recent first) Editat a: Roís de Corella et al. (2008), “Ab plor tan gran, que nostres pots abeura [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Fenollar et al. (2002), Lo Passi en cobles (1493). Estudi i edició 449-451
Editat a: Roís de Corella et al. (1994), Rims i proses 65-67
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 213 , n. 154.2 (263:28)
Editat a: Roís de Corella et al. (1984), Obres de Joan Roiç de Corella 2:821-2
Tractat en: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:508-509 i 544-545
Editat a: Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 407-411 , n. xx (ed. ref.)
Editat a: Fenollar et al. (1912), Lo Passi en cobles escrit per mosen Bernat Fenollar y Pere Martinez. Precedit de una breu noticia biográfica y bibliográfica dels autors 150-151
Tractat en: Miquel i Planas (1911-14), “La “Oració” d'en Roiç de Corella”, Bibliofília 141-143
Editat a: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:206-207
Editat a: Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich [f iiij]r-v
Editat a: Denk (1893), Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhundert. Mit vielen Proben, bibliographisch-litterarisch-kritischen Noten unde einem Glossar 401-402
Subject LITERATURA
PREGÀRIES
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 1303
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 (BITECA manid 1326)
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness ff. 132-133
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 132] ORACIO ala sacratissima verge marja tenint son fill Deu ihesus en la falda deuallat dela creu
text: A3b plor tan gran / que nostres pits abeura … [ 133] … Mes clarejant / quel sol alt en lo çercle
Poetic Stanza 7 x 8
References Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 409-11
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffi”
ID no. of Witness 2 cnum 2102
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2113 (BITECA manid 2053)
Imprint València: Pedro Hagenbach, Leonardo Hutz para Jacobo de Vila (colofó), 1493-01-11
Location in witness ff. l iiijv - [l v]v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ l iiijv] Oracio ala sacratissima verge maria tenint son fill deu Jesus en la falda deuallat dela creu. ordenada per lo molt Reuerent mestre Mossen Corella
text: A4B plor tan gran : que nostres pits abeura … [ [l v]v] … Mes clarejant : quel sol alt en lo cercle. | Finis
Poetic Stanza 7 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 1304
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-11 (BITECA manid 1839)
Imprint València: Pedro Hagenbach (Sense nom de tipògraf, conjectura de Haebler), Leonardo Hutz (Sense nom de tipògraf, conjectura de Haebler), 1495-02-16
Location in witness ff. [clxxv]va-[clxxvi]ra
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [clxxv]v] Oracio ala senyora nostra tenint son fill deuiesus enla falda deuallat dela creu
text: [ [clxxv]va] Ab plor tan gran : que nostres pits abeura … [ [clxxvi]ra] … mes clarejant : quel sol alt en lo çercle
colofó: Ad laudem et honorem domini nostri iesu christi eiusquem virginis marie matris sue : fuit impressum in ciuitate vrbis valentie die .xvi. februarij. Anno domini .M..cccclxxxxv.
Poetic Stanza 7 x 8
References Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 54
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella xix-xxvi (ed. 409-11)
ID no. of Witness 4 cnum 1305
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2737(2) (BITECA manid 1818)
Imprint València: Lope de la Roca para Miquel Albert, 1495-11-26 (colofó)
Location in witness f. [cxxxvii]va-vb
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [cxxxvii]va] Oracio ala senyora nostra tenint son fill deu iesus en la falda deuallat dela creu
text: A4b plor tan gran : que nostres pits abeura … [ [cxxxvii]vb] … mes clarejant : quel sol alt en lo cercle
colofó: Ad laudem et honorem domini nostri iesu christi eiusquem virginis marie matris impressum fuit opus istud: correctum nec non diligentissime emendatum: per reuerendissimum dominum Johannem roiç de corella doctorem sacre theologie. die vigentesimo sexta mensis nouembris. Anno domini. millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto
Poetic Form octaves de decasíl·labs estramps
Poetic Stanza 7 x 8
References Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 409-11
ID no. of Witness 5 cnum 7815
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-12 (BITECA manid 2612)
Imprint València: Jorge Costilla, 1513-05-24
Location in witness ff. cxxxra-rb
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxra] Oracio ala senyora nostra | tenint son fill deu iesus en la falda deual | lat dela creu.
text: A2B plor tan gran:que nostres pits abeura | e greu dolor:quel nostre cor squinça … [ cxxxrb] … los sants catius:lo veure dins la cambra | mes carejant:quel sol alt en lo cercle. | Finis.
colofó: A lahor e gloria de nostre senyor deu Jesu | crist:e dela sacratissima verge Maria ma | re sua es acabat lo present libre: nomenat | lo quart del Cartoxa:corregit/y smenat per | lo molt reuerent:e magnifich mestre Jo | han roiç de Corella:caualler e mestre en sa| cra theologia. E fonch empremptat en la | molt insigne e metropolitana ciutat de val| encia:per Gorge costillal [sic] a.xxiiij.dies del | mes de maig:de lany. M.d.xiij.
Poetic Stanza 7 x 8
ID no. of Witness 6 cnum 5188
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (2) (BITECA manid 2426)
Imprint Pere Posa, 1518-09-28
Location in witness ff. [h iiij]v - [h v]v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [h iiiiv]] Segueix se vna deuota oracio ala sacratissima verge Maria tenint son fill deu Jesus enla falda deuallat de la creu: ordenada per lo molt reuerent mestre Corella
text: [ [h v]] A5B plor tan gran que nostres pit[…] | E greu dolor : quel nostre cor esq[…] | Venim a vos : filla de deu e mar[.] | Que nostra carn dels ossos se […] | y lesperit : desija lesser perdre … [ [h v]v] … Los sancts catius : lo veureu dins la cambra | Mes clarejant: quel sol alt en lo çercle. | Deo gratias
colofó: A lahor e gloria de nostre senyor: e a saluacio deles animes nostres. Feneix la dolorosa passio del nostre redemptor Jesuchrist: nouament estamdada [sic] per mestre Pere Posa Cathala: e fonch acabat a.xxviij. dies del mes de Setembre Any Mil.D.e.xviij.
Poetic Stanza 7 x 8
Note al capdamunt del f. [h iiij]v, damunt del gravat, es llegeix la llegenda: “[…]omine Jesuchriste adorte in se […]ro positum myrrha et aromati […]nditum: deprecor te vt vulnera […] sint remedium anime mee. Amen”; el mal estat de conservació del f. [h v] ha afectat la lectura d'algunes paraules, a les cobles primera, sisena i setena
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03