Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1881
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/8242 | Antic 8242 | Antic X.155
Title of volume Valerio Maxi | mo manuscripto | en | Cathala ( al teixell, a ploma)
Copied Barcelona: Raymundus Januarius, 1401-05-04 (colofó)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 244 (= I + 1 + i-ccxl + II) (Avenoza)
Collation 1-324 426 5-628 7-826 920 1016
Page Layout 2 columnes
34 línies (f. 4r)
Size pàgina 273 × 205 mm (f. 4r) (Avenoza)
caixa 175 × 148 mm
columna 175 × 65 mm (f. 4ra)
Hand semigòtica cos del volum
lletra del s. XVI (text que mancava, afegit posteriorment)
Watermark corn de caça (semblant a Briquet 7643, Genova: 1357, var. Firenze: 1364-67, Gex: 1366)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Caplletres: alternen vermell i blau amb decoració a ploma
Il·luminacions segell amb un escut d'armes (f. 4)
Tocs de color algunes majúscules safranades
Other features Justificació: caixa feta a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia de justificació escrita
Reclams: amb reclams horitzontals al capdevall de la segona columna del verso, fent caixa amb l'extrem exterior de la columna
Perforacions: sense perforacions visibles i sense pautat –les línies d’escriptura varien de 30 a 36–, i amb una caixa d’escriptura de proporció poc regular, que alterna entre el quadrat i els dos rectangles de n
mero d’or
Condition la guarda del davant duu notes, i va seguida d'un full sense foliar. El volum està triplement foliat: una foliació antiga en xifres romanes, que apareix i desapareix contínuament, tallada pel relligador, aparentment sense errades; i dues modernes i en xifres aràbigues, una a llapis als f. 3 i 5-77, i una en bolígraf verd als f. 1, 2, 4 i 240”. (Rovira 2014: 101). Se segueix, per tant, la foliació antiga, la més completa Alguns folis que mancaven van ser copiats de nou per una mà del s. XVI (sense numerar, entre els ff. cxciii i cxciiii; entre el f. ccxiiij i el següent i entre el ccxxx i el següent). Folis en blanc, del f. cciiijv-ccvr
Binding en pergamí
Previous owners (oldest first) Diego de Monfar y Sors, historiador 1626-04-18 (Al primer foli “Agora De Diego Monfar y Sors. Conprado a 18 de Abril 1626” (la data no es llegeix bé perquè duu a sobre el segell de la Biblioteca)
References (most recent first) Tractat a: Rovira i Cerdà (2014-06), “El Valeri Màxim d'Antoni Canals: edició i estudi dels llibres I-V”,
Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 89
Facsímil: Microfilm del ms. 8242 de la BNM. Llibre dels fets de Valeri Màxim (2000)
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Tractat a: Gimeno Blay (1995), “Copistas y “committenza” de manuscritos en catalán (siglos XIV-XV)”, Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all'avvento della stampa. Atti del seminario di Erice. X Colloquio del Comité international de paléographie latine (23-28 ottobre 1993) 177-8
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:531
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 12:280-1
Tractat a: Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 9
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 67
Tractat a: Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xxvii-xxviii , n. Mss. D
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 90-92
Note al primer foli de guardes diu: “Es de cuyo es porque de cujo es es de su dueño y le costo su dinero o suyo o ageno”. Al verso del foli de guardes del final una nota en català: “Aqui passa la farina y pasta no li furtes la fogassa (…) ho conex y per ço se diu”. La dedicatòria de Canals es copia dues vegades. Al peu del f. iiir, en vermell, diu: “Aquest Valeri era de m” i al f. ivrb una nota interliniada “casi tot es fals en la traduccio”. Al verso del foli cciiij una nota en vermell diu: “aqui nien la pagina seguent noy fall res| any MDCXXVI| regnate filipo 4 castelle et arago”
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1431
Location in volume ff. 1 prel. + ira-ccxlvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1965
Valerius Maximus. Dits i fets memorables
Language català
Date traduït 1395 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1 prel.] Aquesta letra ja es auant
prol. tr.: Al molt reuerent pare en christ e senyor meu … [ 1 prel.v] … en continua sanjtat per lonch temps prosperant. Amen
índex: [ ira] Aci comença la taula o titols … [ iivb] … gents nobles e generoses. cartes ccxxxix
tit.: [ iiira] Letra de mestre Anthonj Canal tramesa o dirigent al Cardenal de Valencia
prol. tr.: Al molt Reurent pare en christ … [ iiivb] … en continua sanjtat per lonch temps prosperant. Amen
tit.: [ ivra] Prohemj del valerj
prol.: Per socorrer & aiudar a treball … [ ivrb] … axi com cascu daquels
tit.: Titol de religio que uol dir serujtut & honor feta a deu
text: Los antichs regidors de Roma … [ ccxl va] … del dit cesar. Quj viu en fama gloriosa per secula seculorum
colofó: [ ccxlvb] Iste liber expletus fuit per manus Raymundj Januarij mercator habitator ville seu castri de costantino diocesis Terachonensis die mercurij. quarta mensis Madij Anno a nativitate dominj Millessimo .CCCC. primo et fujt perfectus in ciujtate barchinone
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-08-24