Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1880
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Collection: Call number 1G ms. 36 | Antic L-36
Title of volume Canals. | GESTA | ROMANORUM. | 1395 ( al teixell)
Copied València: Bartol de Savalls para Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, 1395-12-01 ad quem

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 152 (= II + 1-148 + II) (Avenoza)
Collation 12 212 3-1510 1612
Page Layout 2 columnes
43 línies (6ra)
Size relligadura 372 × 275 mm (pla anterior)
caixa 249 × 185 mm
columna 249 × 80 mm
Hand gòtica gòtica
Pictorial elements Orla orla amb miniatura que representa al cardenal rebent el text de Canals, duu l'escut del cardenal (f. 1)
Miniatures: hi ha miniatures a l'inici de cada llibre, il·luminades i historiades
Il·luminacions esborranys de dibuixos a ploma de persones i animals i un vaixell (ff. 3vb i 148vb)
Caplletres: caplletres principals amb or i colors, secundàries en blau o vermell amb decoració afiligranada en violeta o vermell; algunes retallades
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau
Other features Reclams: reclams horitzontals centrats
Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons, poc visibles
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia en blanc
Signatures: visibles als dos darrers plecs, aparentment alfanumèriques (tan retallades que a penes si es pot identificar la seva composició)
Perforacions: perforacions rodones, visibles a la part superior dels folis indicant les línies verticals
Condition tinta una mica despintada en alguns folis i miniatures maltractades, els primers folis estan en mal estat; f. 1 en blanc. Manquen dos folis que duien miniatures, un entre els ff. 49 i 50, on es copiava el llibre III, títol viii, des de la fi del capítol xii fins al llibre IV, títol. i, capítol i un altre entre els folis 101-102, on anava el text llibre VI, títol. ix, fi del capítol xviii fins al llibre VII, títol i, part del primer capítol; aquests folis han estat substituïts per d'altres folis de pergamí en blanc o amb anotacions posteriors. La foliació és moderna, però és original la indicació de títol i llibre del marge superior. Restes d'antigues signatures de quadern en xifres romanes
Binding moderna, pergamí sobre fusta, amb orla daurada; duu tanques de metall. Talls daurats
Associated persons Altres damunt de la nota esmentada n'hi ha una altra on s'anomena a Andreu Font (Lloc vinculat Barcelona) (“Andreu Font serme nt sia donada”)
Altres a través del seu secretari Bartol de Savalls
Altres enviat al Consell de Cent per Jaume d' Aragó, Bisbe de Tortosa [1362 - 1369]
Altres entre els actuals ff. 49 i 50 hi ha un de pergamí amb una nota de Jeroni Mollet, notari (“Valerio Maximo molt notable y de molt plasent legir segons clarament veuran en lo seu traslat ara nouame nt fet molt gentil per lo scriua del Rational cobrir y clauar essent Hieronym Mollet notari de Barcelo na”)
El va veure i traduir Juan Alfonso de Zamora, secretari reial (1370 ca. - 1423 a quo)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Copiat en manid 1874 MS: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 35. Barcelona: Arnau de Tollís, per a Barcelona: Consell de Cent, 1408-10-06 ad quem. Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem.
manid 1874 MS: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 35. Barcelona: Arnau de Tollís, per a Barcelona: Consell de Cent, 1408-10-06 ad quem. Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem.
manid 2435 MS: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 71. València:, 1401 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371.
References (most recent first) Tractat a: Rovira i Cerdà (2014-06), “El Valeri Màxim d'Antoni Canals: edició i estudi dels llibres I-V”,
Descrit per: Rovira Cerdà (2013), Inspecció personal
Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 89
Descrit per: Escayola (2003-04), “Estudi dels Valeri Màxim L-35 i L-36 (AHCB): còpia i model d'un mateix text”, Lambard. Estudis d'Art Medieval
Descrit per: Soriano (1997), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:496
Tractat a: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:106
Catalogat a: Voltes Bou (1965), Guía-catálogo del Instituto Municipal de Historia de Barcelona
Tractat a: Bohigas (1963), “El miniaturista valencià del Valeri Màxim”, Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens
Tractat a: Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xxii-xxv , n. Mss. A
Note sovint trobem text afegit als marges, que havia estat oblidat pel copista. Número de registre 1458
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3256
Location in volume f. 1v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3739
Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa. Carta als consellers de Barcelona
Language català
Date escrit 1395-12-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1v] Tresllat de la letra quel Cardenal de Valencia trames als Consellers de Barçellona com los enuja lo present libre
text: C2ars amichs Com nos studiant algunes vegades en lo valeri … E lo sant sperit cars amjchs vos vulla tenjr en sa guarda
colofó: Dada en valencia lo primer dia de deembre layn dela natiuitat de nostre senyor .Mccc. noratna e Cjnch
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3257
Location in volume f. 1v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3740
Consell de Cent. Carta al Cardenal de València
Language català
Date escrit 1395-12-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1v] Resposta feta per los hononrables Consellers dela Ciutat de Barchinona a la letra damunt inscrita
text: Molt Reuerend pare en xprist e senyor Reebuda hauem vuy per bartol de Caualls … ab prosperitat de persona e creximent donor
colofó: Escrit en Barchinona .a.Deu. dies de Deembre del any Mil Treents Noranta Cinch
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1430
Location in volume ff. 2ra-148vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1965
Valerius Maximus. Dits i fets memorables
Language català
Date traduït 1395 ad quem
Incipits & explicits in MS índex: [ 2ra] Titols del primer libre de ualerj maximo … [ 2vb] … ab gents nobles e generoses
dedic.: [ 3ra] Prolech. A8l molt reuerent pare … [ 3va] … en contjnua sanjtat per lonch temps prosperiyat. Amen
prol.: [ 3vb] Prohemi del Valerj Maximo [4rb] P8er socorre et aiudar al treball … [ 4rb] … cesar emperador axj com cascu daquells
text: [ 4rb] Titol J de religio que uol dir seruitut e honor feta a deu C. j. L4os antichs Regidors de Roma … [ 148vb] … e manament del dit cesar qui viu en fama gloriosa per secula seculorum
colofó: Açi fenex lo .ix. e ultimo libre de valerj maximo. Deo Gratias Amen
Condition incomplet
References (most recent first) Tractat a: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:449
Note manquen dos folis a l'interior del text
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-05-19