Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1879
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Jardí d'amor
Lamentacions de Mirra i Narciso i Tisbe
Lo Jardí d'amor
Incipit & Explicits pream.: Ab desig de troba a ma dolor semblant companyia, he desemparat aquest món … Mirra començà en semblants paraules recitar la sua gran desaventura
rubr.: Lamentació de Mirra, filla de Cínaras
text I: És natural condició, a la qual fogir és inpossible, que nostre voler … testifficant la mia desaventurada vida
rubr.: De Narciso
pream.: No sé si més avant parlà Mirra, o si en tals paraules se deixà … ab dolorosos sospirs començà de sos mals en semblant manera plànyer
text II: Puix als cruels fats plau encara aprés nostra mort los desigulas enugs de amor nos atribulen … de vosaltres de mos mals pugua millor plànyer
rubr.: De Píramus y Tisbe
pream.: Envides tals paraules Narciso acabava, quant respòs Tisbe
text III: La major dolor que als mesquins atribula és si en algun temps són estats benaventurats … en aquest trist verger, en lo qual sempre les desiguals penes de amor nos tribulen
Date / Place escrit 1471 - 1486
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Editat a: Martos et al. (2001), Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella 175-98
Editat a: Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 68-77
Editat a: Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 165-190
Subject LITERATURA
MITOLOGIA
MATÈRIA CLÀSSICA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 12256
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9308 (BITECA manid 1804)
Copied 1426 - 1475 (catàleg biblioteca)
Location in witness f. 11
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Jardí d'amor, escrit 1471 - 1486 final
Incipit & Explicits text: Vosaltres jovens en la pensa dels quals
Condition fragment
ID no. of Witness 2 cnum 1298
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 (BITECA manid 1326)
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness ff. 49v-58v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Jardí d'amor, escrit 1471 - 1486
Incipit & Explicits rubr.: [ 49v] Lamentaçio de mirra filla de Çinaras
pream.: A3B desig de trobar ama dolor semblant companyia … mjrra comença en semblants paraules recitar la sua gran desauentura
? TEXTI: E2 natural condicio ala qual fogir es jnpossible … [ 50] … restificant la mja amargua vida
rubr.: [ 53] De Narçiso
pream.: N4o se si mes auant parla mjrra ho si en tals paraules … [ 56] … ab dolorsos sospirs comença de sos mals en semblant manera planyer
text II: P5uix als cruels fats plau encara apres nostra mort los desiguals enugs de amor nos atribulen … [ 56v] … en la companyia de uosaltres de mos mals pugua mjllor planyer
rubr.: [ 56] DE PIRAMVS .Y. TISBE
pream.: E4nvides tals paraules Narciso acabaua quant Respos Tisbe
text III: La major dolor que als mesqujns atribula es si en algun temps son estats benauenturats … [ 58v] … aquest trist verger en lo qual sempre les desiguals penes de amor nos tribulen
References Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:306-8
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 165-90
ID no. of Witness 3 cnum 1299
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 64-78 ff. 64-79
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Jardí d'amor, escrit 1471 - 1486
Incipit & Explicits rubr.: [ 64] Lamentacions de Mirra e Narcisso e Tisbe per mossen corella Caualler e en sacra Theolagia professor
text: Desig de trobar en ma dolor semblant companyia … [ 78] … ab mejor dolor
References Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:306-8
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 165-90
Note Salta del f. 76 al 78
ID no. of Witness 4 cnum 1486
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 992 (BITECA manid 1330)
Copied 1491 - 1500
1480 Martí
Location in witness f. 138
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Jardí d'amor, escrit 1471 - 1486 paràgraf final
Incipit & Explicits text: [ 138] Vosaltres Jouens en la pensa dels quals … equj de sos delits vol sentir siu ab maior dolor
References Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 491
Rocabertí i d'Erill et al. (1916), The “Gloria d'Amor” of Fra Rocaberti. A Catalan vision-poem of the 15th Century. Edited with introduction, notes and glossary by H. C. Heaton 23
Note Aquest passatge de Corella és la font del paràgraf inicial de la Glòria d'amor de Bernat Hug de Rocabertí
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03