Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1879
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal [?]
Collection: Call number c. 233
Title of volume VALERI MAXIM | c. 233 ( al llom, en una etiqueta moderna engaxada al damunt)
Copied Petrus, 1426 [?] - 1475 [?]

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 12 + i-[ccxlv]
ff.: 262 (= I + 6 + 1-255)
Collation 1t9/10 2-320 418 5-920 1018 11-1220 1316
Page Layout 2 columnes
36 línies (f. ii)
Size pàgina 288 × 212 mm (f. ii)
caixa 196 × 141 mm
columna 196 × 61 mm
Hand semigòtica diverses mans semigop‘tiques més o menys cursives
Watermark creu dins d'un òval (al foli de paper més modern, enganxat als primers del volum,) (semblant a un motiu recollit per Valls, Wat. 1488 del 1506;)
àncora (als folis preliminars,) (no hem trobat cap semblant als repertoris;)
carro de dues rodes (al text,) (semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429 i 1432-37, Genova: 1429-33, Holanda: 1430-34, Pisa: 1431-48, Coblenz: 1432, Bruxelles: 1432, Forcalquier: 1433, Anvers: 1434, Palermo: 1442, Lucca: 1444-52, Udine: 1447, Treviso: 1448, Provence: 1448-52, Genève: 1449, Pignerol: 1451, Barcelona: 1451, Montpeller: 1452, Catania: 1453, Fabriano: 1442, Bois-le-Duc: 1432, Napoli: 1439;)
ulleres (al text al f. 110 i ss.,) (molt semblant a Valls Wat. 1607 del 1414;)
martell dos martells creuats (al text f. 254,) (s'assemblen a Briquet 11636, Lucca: 1486, però els del manuscrit no van inscrits en un cercle)
carro de dues rodes (f. 5 prel.) (molt proper a una filigrana documentada en un manuscrit castellà de la Sátira de felice e infelice vida en mans privades, BETA manid 2858)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell
Tocs de color tocs en algunes lletres en vermell
Altres: decoració por acurada
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: en general sense línies de guia per als renglons, però s'aprecien línies de guia per als renglons a ploma en algun foli, com el f. 209; les línies que assenyalen el marge superior i el límit inferior de la primera línia es perllonguen fins als extrems dels marges del foli
Perforacions: no es veuen restes, potser es trobaven a prop dels marges
Reclams: horitzontals o verticals (vid. notes)
Signatures: al quadern sisè són visibles signatures de quadern alfabètiques
Condition a l'inici hi ha 13 ff. en blanc seguits per la taula, el primer dels bifolis, de paper modern, té la segona part enganxada al damunt del primer full del plec següent, la numeració moderna comença al f. 7 real del volum (no comptem el que està enganxat damunt del segon del volum), de fet la reconstrucció dels primers tres quaderns és només aproximativa, car no queda totalment clara quina és la seva estructura. Exemplar amb nombroses taques d'humitat que no afecten la lectura del text
Binding mitja relligadura en pell sobre fusta, dos tanques de metall i cuiro trencades; a l'interior dels plans, reforç de fulls de pergamí
Previous owners (oldest first) Vic: Arxiu Municipal 1902 ad quem (Massó)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1360 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 232. 1401 - 1420. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1410.
References (most recent first) Tractat a: Rovira i Cerdà (2014-06), “El Valeri Màxim d'Antoni Canals: edició i estudi dels llibres I-V”, 105
Tractat a: Museu Episcopal de Vic (2008), Manuscrits Catalans del Museu Espiscopal de Vic [catàleg d'exposició] 3
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció de la coberta i del f. 1 del ms. c. 233 de la Biblioteca Episcopal de Vic. Valeri Màxim (2002)
Tractat a: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:106
Tractat a: Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xxx-xxxi , n. Mss. G
Catalogat a: Massó Torrents (1902), “Manuscrits catalans de Vich: Arxiu Municipal. Museu Episcopal”, Revista de Bibliografia Catalana 233-35 , n. IV
Note “Els reclams estan en posició horitzontal molt a prop del marge intern del còdex, excepte els eclams dels quaderns set i vuit –que estan en posició vertical descendent– i el del quadern dotze, que apareix en horitzontal centrat sota l’intercolumni” (Rovira 2014: 105)

El segon foli del primer plec, de paper modern, està enganxat al damunt del primer del quadern següent.

Ex-libris imprès de la Biblioteca episcopal enganxat a l'interior del pla anterior; proves de ploma als folis preliminars en blanc. Al verso del f. 7, previ al text, al damunt de l'Oració a Carlemagne hi ha dues anotacions: “Jhs. xpt. magnjfica los amans cosa publjca” i “Placebo fa gran mal e voluntat desordonada”. Anotacions amb lletra molt menuda al peu d'alguns folis i als marges; les del peu del foli sembla que no tenen a veure amb el text. Volum conservat en una caixa on també es troben les Ètiques. Les descripcions anteriors situaven al final del volum els folis que avui es troben relligats al començament
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067027.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1618
Location in volume f. 7v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2126
Desconegut. Senyor Rey de Glòria
Language català
Date escrit 1461-09-23 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 7v] Oracio beati Karolj
text: Senyor Rey de gloria … E guareixme los meus auaranys
Poetic Stanza 1 x 7
References (most recent first) Editat a: Mahiques i Climent (2014), “O senyor, rei de glòria / Senyor, rei de glòria: difusió i significat de l’Oratio beati Karoli”, Estudis Romànics 248
Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 360 , n. 24
Editat a: Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xxxi (ed. el text)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1429
Location in volume ff. 8-10 prel. + j-ccxliiiivb (fol. antiga)
ff. 8-254vb (fol. moderna)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1965
Valerius Maximus. Dits i fets memorables
Language català
Date traduït 1395 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ 8ra] A3ssi comensa la taula dels titols del molt alt Noble e excellent libra quj es apellat Valerius maximus
índex: Titols dels [sic] libra primer. Titol de religio quj vol dir seruitut en honor feta a deu … [ 10ra] … Titol xvj quj com fosen de mjnua linatge se esforçaren ab enguans e falcies de mesclar se ab gents nobles e generoses en cartes ccxliij.
prol. tr.: [ 1] A3l molt Reuerent pare en Christ e senyor meu molt alt lo senyor en Jachme per la proujdencia diujnal dela sancta sgleya Romana Cardinal bisbe de sabina … [ 11vb] … Lo subiran altissma vostra gran altesa en continua sanjtat per lonch temps prosperant amen
tit.: Prohemj de Valerj maximo
prol.: [ ijra] P3er socorer e ajudar al treball dels homens … Los fets dits e istories antigues e nouelles dela Ciutat de Roma
tit.: Inuocacio de valerj
text: O3 Cesar emperador lo qual ha volgut lo consentiment dels deus … [ ccxliiiivb] … e a menament del dit Cesar Quj viu en fama gloriosa per secula seculorum Amen
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo Quj scripsit scribat semper cum domino viuat Amen. Deo gratias. Petrus vocatur qui scripsit benedicatur
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1617
Location in volume f. 255
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2125
Desconegut. Els nou cavallers bons del món
Language català
Date traduït 1250 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 255] Segons he legit e hoyt dir los .viiij. Cauallers bons del mon e los millors son los quis seguexen
text: Dels Juheus. Judes machabeu. Joshue Rey Dauju … Godoffre de Billo. Omnipotenti deo gracias semper tibi ago A.M.E.N.
References (most recent first) Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xxxi (ed. el text)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-03-31