Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1878
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Història de Leànder i Hero
Incipit & Explicits rubr.: La istòria de Leànder y Hero
text: En la nostra mar Mediterrànea, en la província de Grècia … espirà la miserable Hero entre·ls braços frets de aquell mort per qui moria. Ffi
Date / Place escrit 1486 ad quem
Language català
Text Type: Prosa i vers
Associated Texts i texid 4752 Joan Roís de Corella, Cavaller, Amor cruel qui·ls ha units en vida, escrit 1486 ad quem
texid 4752 Joan Roís de Corella, Cavaller, Amor cruel qui·ls ha units en vida, escrit 1486 ad quem
, texid 4751 Joan Roís de Corella, Cavaller, Cuyta, cos mort, que l'amor que·t fa perdre, escrit 1486 ad quem
texid 4751 Joan Roís de Corella, Cavaller, Cuyta, cos mort, que l'amor que·t fa perdre, escrit 1486 ad quem
, texid 4749 Joan Roís de Corella, Cavaller, Del món no·m dolc, que ma vida vull perdre, escrit 1486 ad quem
texid 4749 Joan Roís de Corella, Cavaller, Del món no·m dolc, que ma vida vull perdre, escrit 1486 ad quem
, texid 4750 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lo foch que veig encès alt, en la torre, escrit 1486 ad quem
texid 4750 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lo foch que veig encès alt, en la torre, escrit 1486 ad quem
aquesta prosa inclou diversos fragments versificats texid 4748 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça, escrit 1486 ad quem
texid 4748 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça, escrit 1486 ad quem
References (most recent first) Editat a: Martos et al. (2001), Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella 151-73 (ed. ref.)
Editat a: Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 131-140
Editat a: Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 95-119
Subject LITERATURA
MATÈRIA CLÀSSICA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1296
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 (BITECA manid 1326)
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness ff. 25v-34
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Leànder i Hero, escrit 1486 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 25v] LA ISTORIA de Leander : y hero
text: E4N la nostra mar mediterranea en la proujncia de greçia … [ 34] … aquell mort per quj morja: | ffi
References Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:310
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 95-119
Note segons la taula, seguirien als ff. 34v-35 “La suplicaçió de natura humana” i als ff. 35v-36 “Les liçons de morts”, obres eliminades del volum
ID no. of Witness 2 cnum 1297
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 129-138v ff. 131-140v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Leànder i Hero, escrit 1486 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 129] Istoria de Leander hi de Hero feta per mestre corella
tema: En la nostra mar mediterrana en la prouincia de grecia … [ 138v] … epitafi sculpit scriura
Condition incomplet
References Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:310
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 95-119
Note manquen folis al final
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28