Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1877
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Història de la gloriosa santa Magdalena
Incipit & Explicits rubr.: Història de la gloriosa Santa Magdalena
prol.: A la molt magnifica, virtuosa, honestissma senyora, la senyora viuda Flors de Vallterra … sia yo participant en vostres mèrits
rubr.: D'on fou natural la gloriosa santa
text: De la alta ciutat de Jerusalem fon natural la gloriosa Magdalena … Tirant-nos lo cor | d'amor ab cadena
Date / Place escrit 1482 a quo
Language català
Text Type: Prosa i vers
Associated Persons Dedicatari: Lionor de Flors, muller de/d' Valterra (1482 a quo - 1492 ad quem)
Associated Texts texid 3099 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Ab tot que tant, ab tan autèntics actes, escrit 1496
texid 4753 Joan Roís de Corella, Cavaller, Flor donestat, senyora devota, escrit 1497 ad quem
References (most recent first) Editat a: Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 309-48
Subject LITERATURA
HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1295
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 (BITECA manid 1326)
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness ff. 98v-113v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de la gloriosa santa Magdalena, escrit 1482 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 98v] LA JSTORIA DELA GLORIOSA santa Magdalena
prol.: A3 LA molt magnificha virtuosa honestissima senyora la senyora viuda Flors de vallterra Deuotissima senyora per obeyr ales onestes pregarjes … sia yo partiçipant en vostres merits
rubr.: Don fon natural la glorjosa santa
text: [ 99] D3ela alta çiutat de jerusalem fon natural … [ 113v] … Tirant nos lo cor / damor ab cadena
References Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 309-48
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03