Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1876
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob
Incipit & Explicits rubr.: La historia de Josef, fill del gran patriarcha Jacob
rubr.: Prolech en la istoria de Josep, fill del gran patriarcha Jacob
prol.: Perque manifestament se mostre com nostre Senyor Deu … com a benigne senyor e pare, per major be nostre comporta
rubr.: Del hoy que, per enveja, los altres germans a Josef tenien
text: La iniqua, trista, misera enveja que, ab entristits ulls mirant, les prosperitats sempre deplora … per la abssençia del qual, de aquell jorn quet perdí, es estada ma vida trista
Date / Place escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 4747 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mort per amor, dins lo negre sepulcre, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
texid 4746 Joan Roís de Corella, Cavaller, Morta de part, dauall la pedra marbre, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
References (most recent first) Editat a: Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 164-183
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1292
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 (BITECA manid 1326)
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness ff. 8-25
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 8] PROLECH en la istoria de josep fill del gran patriarcha Jacob
prol.: P5Erque manifestament se mostre com nostre senyor deu … E que siam atribulats com a benigne Senyor e pare per major be nostre comporta
rubr.: [ 8v] Del hoy que per enueja los altres germans a josef tenjen
text: L3A injqua trista misera enueja … [ 25] … de aquell jorn quet perdi es estada ma vida trista: | .ffi.
References Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 31-91
ID no. of Witness 2 cnum 1293
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 159-186v ff. 166-193v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 159] Prolech en la Istoria de Josep ffill del gran patriarcha Jacob ordenade per mestre Roiz de corella
text: [p]erque maniffestament se mostre … [ 186v] … ma vide trista
References Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 31-91
ID no. of Witness 3 cnum 1294
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (19) (BITECA manid 1816)
Imprint València: Jorge Costilla [?], 1501 - 1502 (García Craviotto - Norton)
València: Lope de la Roca [?], 1500 ca. (Ribelles Comín)
València: A. de Orta [?], 1500 ca. (Vindel)
Location in witness ff. [a j]-[c ix]v ff. 129-153v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [a j]] L3A historia de Joseph fill del gran patriarcha Jacob ordenada per lo reuerend mestre Joan roiç de corella caualler e mestre en sacra theologia
tit.: [ a ij] Prologo dela ystoria de Joseph fill del gran patriarcha Jacob
prol.: P4Erque manifestament se mostre: com nostre senyor deu endreçant aquells e exalça: que ab virtuosa vida enla sua magestat lur sperança fermen […] per major be nostre comporta
tit.: Del hoy que per enueja los altres germans a joseph tenien
text: L4A iniqua trista misera enueja: que ab intristits vlls mirant … [ [c ix]v] … de rachel: perla absencia del qual de aquell jorn quet perdi es stada ma vida trista. | Deo gracias
References Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 31-91
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03