Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1876
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number R.I.11
Copied 1401 - 1410 [?] (Iglesias-Fonseca)
1401 - 1440 [?]

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 249 (= IV + i-ccxliii + II)
Collation 1-318 324
Page Layout 2 columnes
34 línies (f. iiira)
Size pàgina 370 × 265 mm (f. iij)
caixa 235 × 167 mm
columna 235 × 78 mm (f. iiira)
Hand gòtica de forma, molt cal·ligràfica; l'escriptura podria ser molt més tardana, de cap al 1410-1440
Watermark paraula “ROMEU” (a les guardes,) (semblant a Valls Wat. 876 del 1779, d'altres semblants ca. 1780)
Pictorial elements Caplletres: la primera caplletra de cada llibre és en or i colors, amb orla, també il·luminada, de l'estil anomenat gòtic internacional; la resta de les caplletres alternen blau i vermell amb decoració a ploma afiligranada en el color de contrast
Rúbriques en vermell
Calderons en blau i vermell
Other features Justificació: a punta seca, en alguns folis es veuen línies de guia per als renglons fetes amb punta de carbó, de vegades al recto i al verso i de vegades només al rect
Perforacions: són visibles perforacions rodones, aparentment fetes amb un compàs, molt a prop dels marges del tall, però no s'aprecia en cap foli un règim complet de perforacions que hagués servit per tirar els renglons
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: horitzontals, centrats al peu del foli i decorats en vermell
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques, en tinta vermella -ai, aii, aiii, aiiii, +- i també marques a l'angle extern visibles al verso
Condition exemplar en bon estat, malgrat que la relligadura està un xic desgastada; en alguns folis, especialment entre el iiii i el xix, però també en altres indrets del volum, hi ha bocins retallats del marge exterior, alguns poden haver estat tallats per contenir anotacions que es volgué fer desaparèixer, pero d'altres només son talls; les guardes són de paper de l'època de la relligadura i el darrer foli té el verso en blanc
Binding del monestir, s. XVIII
Previous owners (oldest first) Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares 23-3 1645 ad quem
References (most recent first) Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 90
Facsímil: Reproducció parcial del ms. R.I.11 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial (2002)
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Tractat a: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:106
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 76-77
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 41-2 , n. 72
Tractat a: Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xviii-xxix , n. Ms. E
Note sense anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3054
Location in volume 2rb-2vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3739
Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa. Carta als consellers de Barcelona
Language català
Date escrit 1395-12-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2rb] Trelat dela letra que lo molt Reuerent pare en Christ Cardenal de Valencia trames als Conseyllers de la Ciutat de Barchinona ab lo libre apelat Valeri
carta: C3ars amichs com nos studiant algunes ueguades en lo Valeri veessem que les notables isto [f. 2va] ries e fort excellents auctoritats que ali son posades … [ 2vb] … e per tots temps totes coses que poram complir per honor de uosaltres E lo sant sperit cars amichs uos uulla tenir en sa guarda. Dada en Valencia lo primer dia de deembre lany dela Natiuitat de nostre senyor .M.CCC.XC.V.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3039
Location in volume ff. 2vb-3rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3740
Consell de Cent. Carta al Cardenal de València
Language català
Date escrit 1395-12-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2vb] Resposta feyta per los honorables Consellers dela Ciutat de Barchinona ala letra damunt inserta
resposta: M3Olt Reuerent pare en Christ e senyor hauem huy per Uartol [?] de canals scriua vostre reebuda vna [f. 3ra] molt graciosa letra … [ 3rb] … E manats senyor a nos totes coses en que nos e aquesta Ciutat puxe seruir la vostra molt gran senyoria la qual deu mantingua per molts ans [sic] ab prosperitat de persona e creximen\t/ de honor. Scrita a .x. de deembre del any de la Natiuitat de nostre senyor .M.CCC.XC.V
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1426
Location in volume ff. 1ra-243rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1965
Valerius Maximus. Dits i fets memorables
Language català
Date traduït 1395 ad quem
Title(s) in witness Lo libre de valeri maximo
Incipits & explicits in MS índex: [ 1ra] Començe lo libre de Valeri maximo. libre Primer
tit.: T2Jtol de Religio qui uol dir seruitut e honor feta a deu … [ 2rb] … Titol daquells qui com fossen djminujts (…) se ab gents notables e generoses
rubr.: [ 2rb] Trelat dela letra que lo molt Reuerent pare en Christ Cardenal de Valencia trames als Conseyllers de la Ciutat de Barchinona ab lo libre apelat Valeri
carta: C3ars amichs com nos studiant algunes ueguades en lo Valeri veessem que les notables isto [f. 2va] ries e fort excellents auctoritats que ali son posades … [ 2vb] … e per tots temps totes coses que poram complir per honor de uosaltres E lo sant sperit cars amichs uos uulla tenir en sa guarda. Dada en Valencia lo primer dia de deembre lany dela Natiuitat de nostre senyor .M.CCC.XC.V.
rubr.: Resposta feyta per los honorables Consellers dela Ciutat de Barchinona ala letra damunt inserta
resposta: M3Olt Reuerent pare en Christ e senyor hauem huy per Uartol [?] de canals scriua vostre reebuda vna [f. 3ra] molt graciosa letra … [ 3rb] … E manats senyor a nos totes coses en que nos e aquesta Ciutat puxe seruir la vostra molt gran senyoria la qual deu mantingua per molts ans [sic] ab prosperitat de persona e creximen\t/ de honor. Scrita a .x. de deembre del any de la Natiuitat de nostre senyor .M.CCC.XC.V
dedic.: A3l molt Reuerent pare en christ e senyor meu molt alt lo Senyor en Jacme per la prouidencia diuinal dela sancta Esglesia romana Cardenal Bisbe de Sabina e admjnistrador del Bisbat de Valencia Ffrare anthoni canals del orde dels frares preicadors … [ 4rb] … Conserue lo sobiran altisme vostra gran altesa en continua sanitat per lonch temps prosperant amen
tit.: [ 4rb] Titol primer de Religio que uol dir seruitut e honor feta a deu
text: P5er socorrer a ajudar als trebayls dels homens ab gran auiditat … [ 243ra] … Empero lo seu cap qui axi solament sen uolia puiar alt en lo sobiran grau del imperi fon leuat deles spatlles e abaxat als peus per sentencia diffinitiua e manament del dit Cesar qui uiu en fama gloriosa per secula seculorum. Amen
colofó: [ 243rb] Ffinito libro sit laus gloria [f. 243rb Christo. Amen. Qui scripsit scribat semper cum domino uiuat. Amen
Note a Castañeda apareix el còdex com del segle XVI per error
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-01-26