Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1874
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Història de Jàson i Medea
Incipit & Explicits rubr.: Scriu Medea a les dones la ingratitud e desconexença de Jàson, per dar-los exemple de honestament viure
text: La strema malvolença que, per hu sobre tots desconexent … perquè en los inferns la miserable ànima inefable pena soporte
Date / Place escrit 1471 ca.
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Editat a: Martos et al. (2001), Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella 207-36
Editat a: Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 201-30
Subject MATÈRIA CLÀSSICA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1291
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 (BITECA manid 1326)
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness ff. 62-73
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Jàson i Medea, escrit 1471 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 62] Escriu Medea a les dones la jngratitut e desconeixença de jeson per dar los exemple de honestament vjure
text: L4A estrema maluolença que per hu sobre tots desconexent atots los altres homens porte … [ 73] … per que en los jnferns la miserable anjma jnefable pena soporte
References Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 203-30
ID no. of Witness 2 cnum 1629
City, library, collection & call number Cambridge: Trinity College Library, R.14.17 (BITECA manid 1324)
Copied València: Lluís Palau, 1502 a quo - 1504 (Martos (2008))
Location in witness ff. 51-68v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Jàson i Medea, escrit 1471 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 51] S3criu Medea a les dones la jngratitud : e desconexença de Jason per dar los exemple de honestament viure
text: La strema maluolença que per hu sobre tots desconegut a tots los homens porte: Nom consent entre tants altres treballs que aquest sia delliure … [ 68v] … per que en los Jnferns la miserable amjma Jnefable pena soporte
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03