Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1874
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat
Collection: Call number 1G ms. 35 | Núm. de registre 1457 | Antic L-35
Title of volume CANALS | GESTA ROMANORUM | 1395 ( al teixell)
Copied Barcelona: Arnau de Tollís para Barcelona: Consell de Cent, 1408-10-06 ad quem (acord pel qual es pagà la suma de 34 lliures i 14 sous per la còpia d'aquest mss. i d'uns privilegis de la Ciutat)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 224 (= II + 1-224 + II)
Collation 1-2210 234/2
Page Layout 2 columnes
35 línies (3ra)
34 línies (3rb)
Size pàgina 370 × 272 mm (Avenoza)
columna 255 × 78 mm
Hand gòtica
Pictorial elements Il·lustració escut de la ciutat de Barcelona (f. 1)
Caplletres: caplletres principals il·luminades i miniades; caplletres secundàries en vermell i blau amb decoració afiligranada en violeta o vermell, també duu orles; algunes caplletres de l'inici dels llibres són historiades
Rúbriques en vermell
Altres: foliació antiga, indicacions de títols de llibres en vermell
Other features Reclams: reclams horitzontals al peu de la segona columna del foli
Justificació: caixes a mina de plom, amb les línies fonamentals de la justificació arribant fins als marges i línies de guia per als renglons
Perforacions: amb perforacions al marge dret
Condition bon estat de conservació, malgrat que s'ha desprès part de l'or de la decoració i que en algun foli la tinta traspassa el paper; f. 223r en blanc. Manquen els dos folis finals del darrer quadern. Al marge són visibles les lletres de guia deixades pel copista per al caplletrador. Foliació moderna a llapis
Binding moderna, en pell negra sobre fusta, amb daurats; duu tanques de metall
Previous owners (oldest first) Barcelona: Consell de Cent
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Còpia de manid 1880 MS: Barcelona: Arxiu Històric, 1G ms. 36. València: Bartol de Savalls, per a Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, 1395-12-01 ad quem. Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, Carta als consellers de Barcelona, escrit 1395-12-01.
manid 1880 MS: Barcelona: Arxiu Històric, 1G ms. 36. València: Bartol de Savalls, per a Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, 1395-12-01 ad quem. Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, Carta als consellers de Barcelona, escrit 1395-12-01.
References (most recent first) Descrit per: Rovira Cerdà (2013), Inspecció personal
Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 89
Tractat a: Escayola (2003-04), “Estudi dels Valeri Màxim L-35 i L-36 (AHCB): còpia i model d'un mateix text”, Lambard. Estudis d'Art Medieval
Facsímil: Microfilm del ms. 1G 35 (olim L-35) de l'Arxiu Històric de Barcelona. Valeri Màxim (1999)
Descrit per: Soriano (1997), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:449 (repr. 1 foli)
Tractat a: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:106
Tractat a: Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xxv-xxvi , n. Ms. B
Note volum en l'exposició del Saló del Tinell fins al desembre de 1999
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1424
Location in volume ff. 1ra-224va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1965
Valerius Maximus. Dits i fets memorables
Language català
Date traduït 1395 ad quem
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 1ra] Prolech. A9l molt Reuerent pare … [ 2ra] … en continua sanitat per lonch temps prosperant. Amen
prol.: [ 2rb] Per socorre et ajudar al treball dels homens … [ 2va] … cesar emperador axi com cascu daquells
text: [ 2va] Titol. J. de religio que uol dir seruitut e honor feta a deu C. j. L2os antichs Regidors de Roma … [ 222vb] … qui uiu en fama gloriosa per secula seculorum. Aman [tatxat en vermell] Amen
rubr.: [ 223va] Titols del primer libre de Valeri Maximo … [ 224va] … ab engans e falsies de mesclarse ab gens nobles e generoses
Note Manquen les cartes
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-05-13