Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1873
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number N.I.13
Title of volume Parte del Testamento Viejo en Romance prohibido ( títol ratllat, però encara legible al primer foli de les guardes antigues)
Rey D. Alonso el Sabio. La Chronica general ( al primer foli de les guardes antigues)
Copied Navarra (regne): Martín de Larraya, 1491 - 1510 (BETA -manid 1211-)
1515 c.

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 220 (= 1 + III + 1-215 + 1)
Collation format per quaderns majoritàriament de 20 folis (l'actual relligadura fa molt dif\icil la col·lació)
Page Layout 2 columnes (43-47, text català)
40 línies (f. 44ra)
41 línies (f. 44rb)
Size pàgina 297 × 220 mm (f. 11)
caixa 225 × 155 mm (f. 11)
pàgina 296 × 215 mm (f. 44, text català)
caixa 194 × 120 mm (text català)
columna 194 × 45/50 mm (tex català)
Hand semigòtica diverses mans; a l'inici semigòtica, inclinada a la dreta, amb algunes astes descendents pròpies de la bastarda (primera part)
humanística (text de Turmeda)
Watermark paraula “ROMEV” (al full de guarda contemporani a la relligadura)
fruita fruit amb fulles i creu (al cos del volum)
carro carro de dues rodes (al cos del volum)
mà amb flor amb forma de corona (al f. 9, primer del quadern) (el tipus més proper dels de Briquet es doc. a la primera meitat del s. XVI;)
mà amb flor de sis pètals (al f. 46, text català)
mà que subjecta un gran anell amb diamant (al f. 78)
Pictorial elements Altres: el text català no duu cap mena de decoració i tampoc els fulls inicials del cançoner, però el Libro de las generaciones duu la taula, les rúbriques, els calderons i l'inici dels capítols en vermell; alguns calderons són d'un color grogenc marronós que potser fou blau o violeta clar i d'altres són grocs; al f. 9, que probablement era el primer del segon dels manuscrits que avui aplega el volum, es veuen dibuixos de dones fets amb molt poca traça
Other features Reclams: sense reclams
Condition els primers folis són en molt mal estat, amb el marge inferior dret gairebé desfet, el f. 6 ( = xvj) està tallat longitudinalment, mancant-li tot el marge exterior dret. Presenta diverses foliacions; una de moderna, a llapis, comença al primer foli dels poemes; una altra foliació, antiga en xifres romanes, comença en l'aire i numera xiij al f. 4. El primer foli de guardes i el foli final són contemporanis a la relligadura i els altres tres que precedeixen al text són de paper més antic, sense filigrana visible. Els primers vuit folis -que corresponen al Cancionero estan enganxats pel centre, cosa per la qual no es pot comprovar si es tractava originàriament d'un quaternió; la segona part (ff. 9-30) també ha patit, però es troban en millor estat, malgrat que la part de l'índex, en tinta vermella, és gairebé il·legible, amb moltes taques d'humitat. Entre el Libro de las generaciones i l'obra següent, la Genealogia llatina dels reis de Navarra, s'han perdut folis
Binding pergamí sobre cartó amb petites solapes, amb senyals d'haver tingut cordes o tires de badana per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares 1645 ad quem
Associated persons Nom de al foli inicial sembla llegir-se el nom de Charles de Larraya (Floruit 1450 [?] - 1500 [?)
Associated Texts Conté texid 2715 Col·lectiu… Cancionero de Juan de Dueñas, compilat 1490 - 1510 castellà
Conté texid 2714 Diego de Valera, Tratado en defensa de las virtuosas mujeres, escrit 1488 [?] ad quem castellà
Conté texid 2084 Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, Proverbios, escrit 1437 castellà
Conté texid 2716 Juan de Mena, La coronación, escrit 1438 castellà
Conté texid 2717 Diego de Valera, Espejo de verdadera nobleza, escrit 1454-07-21 ad quem castellà
Conté texid 2718 Desconegut, Libro de las generaciones, escrit 1260 ca. - 1270 ca. castellà
Conté texid 2719 Desconegut, Crónica pinatense (tr. Joan de Barbastre), traduït 1372 castellà
Conté texid 2720 Desconegut, Instrumento de la coronación de los rey y reina nuestros señores, escrit 1429-03-15 castellà
References (most recent first) Facsímil: Arxiu Miquel i Planas: reproducció fotogràfica d'uns folis del ms. olim Escorial N.I.13 (Turmeda, Les coses que han de venir) (2007)
Facsímil: Reproducció parcial del ms. N.I.13 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial. Les prometences d'Anselm Turmeda (2002)
Tractat a: Faulhaber et al. (1997), Bibliografía Española de Textos Antiguos , n. 1211
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm del ms. Esc. N.I.13 de la Biblioteca del Monasterio del Escorial. Cancionero de Juan de Dueñas (2002)
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Tractat a: Dutton (1982), Catálogo-Indice de la poesía cancioneril del siglo XV , n. EM9a
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 54
Catalogat a: Zarco Cuevas (1924-32), Catálogo de los manuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial 2:294-301
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial III:128
Note manuscrit factici format per dues parts ff. 1-8 -el cançoner- i ff. 9-215 -la resta. Al f. 8 v en el marge inferior, es poden llegir, apaïsades, algunes anotacions que transcriuen versos; també al peu hi ha algunes línies escrites per mans poc acurades i posteriors, cosa que fa pensar que es tractava del darrer full del plec. El text catalàes troba al centre d'un quadern que aparentment comença al f. 40 (= lvij de la foliació antiga). Al final del Libro de las generaciones sembla llegir-se “Ex carles de larraya”, però amb moltes reserves. Al f. 31, en llatí, es transcriu una Genealogie regum Navarrae a Garcia Sanctio Abarca usque ad Joannem XXIII.

1) cançoner: justificació a punta seca que ha tallat el paper, que no es respecta, car la escriptura comença dos línies pel damunt de la de justificació al primer foli -sense comptar la rúbrica- i sol deixar-ne la darrera en blanc; 2) segona part: punta seca bruta en alguns folis, que sembla punta de plom, llevat al primer foli d'aquesta part, on s'ha deixat la primera línia en blanc, la resta de l'escriptura trepitxa la línia de justificació superior i sol escriure una línia per sota del límit inferior de la caixa; 3) text català, plegat tabeliònic, amb una perforació rodona que serviria per marcar el límit de les caixes

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1420
Location in volume ff. 43ra-47vb (fol. mod.)
ff. lx-lxii[ij] (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1963
Anselm Turmeda. Les prometences
Language català
Date escrit 1407-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43ra] Enel nom de nostre senyor deu aci comença lo dictat que fray ancel turmeda afet deles coses que han aesdeuenjr segons alguns profectes e dictats dealguns estrolechs com del fet dela yglesia e dels Regidors deaquella e de lurs terres e proujncies e deço quels ha esdeuenjr Elo prohemj del dit dictat comença aci E fon fet e principiat lany dela natiuidat de nostre senyer deu Mil cccc vij enlo mes de març
prol.: [ 43vb] Les prometençes | E grans sentences | Qui Rebellades | fforen passades … [ 43vb] … perque dexada | La longa via | ab maestrja | E breu posada
rubr.: Ffenece el prologo Ecomjença afablar delo que ha \de/ esdevenjr a la yglesia Et alos Regidores de aquella
text: [ 43vb] Abandonador [sic] | vituperada | Sera la esposa … [ 47vb] … fins adeu playa | que alrren sia | Paraules closes | Sinse les gloses | No son enteses | per ço Represes | Son a vegadas | deo gratias
Condition incomplet
Poetic Stanza 743 vv.
References (most recent first) Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 39 , n. 25
Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 8
Bordoy-Torrents (1901), “Ensayo sobre la vida y escritos del mallorquín Fr. Anselm Turmeda”, Revista Ibero-americana de Ciencias Eclesiásticas
Note manquen els vv. 99, 128, 170, 179, 222, 250, 262, 332, 384, 464, 482, 488 i 627 de l'edició de Raimondi. En alguns casos dos versos ocupen una sola línia d'escriptura, més concretament, els que es corresponen als vv. 126-127, 470-471 i 676-677 de l'edició de Raimondi
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-08-24