Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1867
Authors Bernat Hug de Rocabertí i d'Erill, Baró de Maella
Titles De tot delit privat e d'alagria
Glòria d'amor
Incipit & Explicits prol.: A vosaltres jovens, en la memoria dels quals Amor continuament habita … aquest dictat piedosament per vosaltres legit sia
rubr.: Cant de la primera comedia de la gloria d'amor, en la qual l'actor descriu lo temps e l'ora, e les dolors e final recomendacio a Apollo e Mercuri, per virtut dels quals entra en delliberat pençament
text: De tot delit privat e de'lagria, | ple de tristor, enuig e pençament, | ab dolor gran, me retrobi un dia … tant e tan fort cuytadament anaven. | Qual fonch la fi d'amor no la sabem. | Be viu gonyar qui d'amor se lunyaven
Date / Place escrit 1438 a quo
Language català
Text Type: Prosa, Vers
Metrics [149.2 (Be:1), p. 228=] 10 10 10 10 10 10…: aba: cdc: efe…
[149.2a (Dc:46), p. 231=] 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
[149.2b (279:1), p. 220=] I, II-V: 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^; II, VI-VIII: 10 10^ 10^ 10 10ï 10ï 10^ 10^ 10^ 10: I, III-V: ababcddcee; II, VI-VIII: abbacddcee
[149.2c (Gc:5), p. 232=] 8 8 4 8 8 4 8 8 4…: aab: bbc: ccd…
[149.2d (68:5), p. 82=] 7 8 7 7: abab
[149.2e (149:1), p. 123=] 8 7ï 7ï: abb
[149.2f (150:13), p. 123=] 7ï 7 7 7ï: abba
[149.2g (150:9), p. 123=] 8 7ï 7ï 7: abba
[149.2h (150:14), p. 123=] 7ï 7 7 7ï: abba
[149.2i (150:10), p. 123=] 7 8 8 8: abba
[149.2j (228:1), p. 205=] 10 10 10 10 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10 10 10ï 10 10: abbacddceeffeghhgaa
References (most recent first) Editat a: Rocabertí et al. (2008), “De tot delit privat e de 'lagria [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 1
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 309 , n. 149.2 i 1492a-j
Ed. parcial en: Pagès (1936), La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle a la fin du XVe. Études suivies de textes inédits ou publiés d'après les manuscrits avec 5 planches hors texte 301-306 (ed. parcial)
Editat a: Rocabertí i d'Erill et al. (1916), The “Gloria d'Amor” of Fra Rocaberti. A Catalan vision-poem of the 15th Century. Edited with introduction, notes and glossary by H. C. Heaton 49-98 (ed. ref.)
Ed. parcial en: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:169-173 (ed. parcial)
Ed. parcial en: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 240-244 (ed. parcial)
Note hi ha un pròleg en prosa
Subject AMOR
LITERATURA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1283
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. i-xxiiijv
Title(s) Bernat Hug de Rocabertí i d'Erill, Baró de Maella, De tot delit privat e d'alagria, escrit 1438 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Cançoner de obres enamorades. e. segueix se primer la gloria damor de fra Rocaberti
prol.: A9 uosaltres Jouens en la memoria dels quals amor continuament habita … [ ijv] … aquest dictat piedosament per vosaltres legit sia
rubr.: Cant dela primera comedia dela gloria damor en la qual lector descriu lo temps e lora / e les dolors / e final recomendacio a Apollo / e Mercuri per virtut dels quals entra en delliberat pençament
text: [ iij] D6e tot delit / priuat e delagria | Ple de tristor / enuig e pençament | Ab dolor gran me retrobi vn dia … [ xxiiijv] … Tant etan fort cuytadament anauen | Qual fonch la fi damor no la sabem | Be viu gonyar qui damor se Lunyauen
colofó: Ffina aci la gloria damor
Poetic Stanza 1543 vv.
References Rocabertí i d'Erill et al. (1916), The “Gloria d'Amor” of Fra Rocaberti. A Catalan vision-poem of the 15th Century. Edited with introduction, notes and glossary by H. C. Heaton
Rocabertí et al. (1893), “[Edició de] Bernardo de Rocaberti. La Comedia de la gloria de amor. 1461-1462”, Poesie di mille autori intorno a Dante Alighieri 5-62
Note els vv. 337-339 ocupen al ms. dues línies d'escriptura. El títol i les primeres paraules van en gòtica fracta de mòdul més gran
ID no. of Witness 2 cnum 1761
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 1-10v
Title(s) Bernat Hug de Rocabertí i d'Erill, Baró de Maella, De tot delit privat e d'alagria, escrit 1438 a quo
Incipit & Explicits text: [ 1] Perque delli / veritat poden creure | Napres amj / que viu tant en lentendre … [ 10v] … Qual fonch la fi damor no la sabem | Be viu gonyar qui damor sa lunyaren
Condition incomplet
Poetic Stanza 680 vv.
Note manquen els vv. 1-859, 1193-1196 i 1421 de l'edició
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03