Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1865
Authors Suero de Quiñones
Titles Capítulos del Paso Honroso
Date / Place traduït 1434 a quo - 1500
Language català
castellà (orig.)
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 115.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 115.1.1
Subject CAVALLERIA
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1281
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7811 (BITECA manid 1565)
Copied València: 1476 - 1500 (la part principal del mss.)
1501 - 1550 (la part final)
Location in witness ff. ccxvjv-ccxviiijv
Title(s) Suero de Quiñones, Capítulos del Paso Honroso (tr. Desconegut), traduït 1434 a quo - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxvjv] Capitols de Fuero [sic] de quyiones del pas que hauja tenjr en castella
intr.: EN Lo nom de deu e dela benauenturada varge nostra senyora [f. ccxvij] e del Apostol senyor sent Jacme yo suero de qujyones caualler … los quals se mostren per orde enlos Capitols desus scrits los quals lo prjmer es lo que segueix
text: A tots Los Cauallers e gentils homens els quals sera notificat o present fet sia manifest … [ ccxviiijv] … en lo mon tant verdaderament los puxa fer
ID no. of Witness 2 cnum 9033
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7809 (BITECA manid 2173)
Copied 1591 ca. - 1600
Location in witness ff. 148v-151
Title(s) Suero de Quiñones, Capítulos del Paso Honroso (tr. Desconegut), traduït 1434 a quo - 1500
Incipit & Explicits intr.: [ 148v] EN lo nom de deu e dela benauenturada verge nostra senyora e del apostol Senyor sent Jacme yo suero de quiyones caualler … les quals sse mostren per orde enlos capitols desus scrits Los quals Lo primer es Lo que se segueix
text: [ 149] A tots Los cauallers e gentils homens als quals sseria notificat Lo present fet sia manjfest … [ 151] … en lo mon tant verdaderament los puxa fer
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-11-05