Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1865
City and Library Salamanca Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas
Collection: Call number 2617
Title of volume TOMICH | CONQUISTA | DE | CATALUÑA ( al teixell en lletres daurades)
Copied 1451 [?] - 1500 [?]

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + III + i-vii prel. + 1-183 + I (el primer i darrer foli són guardes de relligadura i al final del text hi ha folis en blanc que són de guardes)
Collation 17 2-816 97+1+2+5 1013 1120 122
Page Layout 33 línies (f. 8)
34/32 línies (inici vol.)
Size pàgina 275 × 205 mm (f. 8)
caixa 180 × 115 mm (f. 8)
Hand humanística cursiva humanística cursiva molt acurada
Watermark carro de dues rodes (f. vii prel. i interior del volum,) (pràcticament idèntica a Esc. J.II.19;)
creu dins d'un òval i al peu les lletres “AB” (f. 129 paper diferent)
Pictorial elements Caplletres: caplletres alternen blau i vermell amb decoració filigranada en el color de contrast, les primeres són bipartides en blau i vermell i tenen una decoració més important
Calderons en blau i vermell
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: no es veuen perforacions
Reclams: horitzontal centrat, sovint dins d'una filacteria, manca a partir del quadern 9è
Signatures: hi ha una numeració de quaderns en xifres aràbigues, que només numera el primer foli de cada plec, així el f. 10 duu al marge inferior extern el núm. 2
Condition restaurat, en molt bon estat; són en blanc els ff. vii prel. verso, f. 36 que substitueix un de perdut i duu la filigrana dels fulls poseriors, ff. 129-149v, 169 i 172-183 més les guardes, tot i que la primera duu al verso la signatura del col·legi de Cuenca. Duu una numeració en xifres aràbigues posterior a la còpia, sense foliació original
Binding pasta espanyola del s. XVIII-XIX, amb teixell de pell vermella i daurats al llom; guardes de paper d'aigües
Previous owners (oldest first) Lorenzo Ramírez del Prado [?] (catàleg)
Colegio Mayor de Cuenca 96 (ex-libris f. 1: “Dela Bibliotheca del Collegio mayor de Cuenca”)
Madrid: Real Biblioteca (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Mateixa filigrana manid 1238 MS: València: Universitària, 858. València:, 1451 [?] - 1550 [?]. Mestre Racional, Provisions reials sobre els jueus i els moros, promulgat 1400 - 1600.
manid 1238 MS: València: Universitària, 858. València:, 1451 [?] - 1550 [?]. Mestre Racional, Provisions reials sobre els jueus i els moros, promulgat 1400 - 1600.
manid 1957 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 225, núm. inventari 7466. Barcelona: Jeroni Pujades, 1599-02-06. Desconegut, Crònica de Sant Pere de les Puelles, escrit 1278 a quo - 1283 ad quem.
References (most recent first) Descrit per: Tomic et al. (2009), Històries e conquestes del realme d'Aragó e principat de Catalunya 43-4
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció dels dos folis primers i últim foli del ms. 2617 de Salamanca de les Històries i conquestes de Tomic (2006)
Catalogat a: Lilao Franca et al. (2002), Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Salamanca 2:473-74
Tractat a: Menéndez Pidal (1918), Crónicas generales de España. Descritas por Ramón Menéndez Pidal, con láminas hechas sobre fotografías del conde de Bernar 164-6 , n. 31
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 598-99
Note amb anotacions marginals, algunes esborrades o raspades; d'algunes el catàleg esmenta la possible autoria de Lorenzo Ramírez del Prado. Als ff. 150-167v es transcriu una “Nomina imperatorum ab initio mundi”, al f. 168r-v una “Cronologia bíblica i de Reis Romans” i als ff. 170-170v un “Diccionari geogràfic alfabètic”, tot en llatí
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067020.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1400
Location in volume ff. i-vii prel. + 1-128v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i prel.] Histories e conquestes del realme darago e principat de Catalunya Compilades per lo honorable mossen Pere thomich caualler Les quals trames al molt Reuerent arquebisbe de Çaragoça
dedic.: A4l molt Reuerent Senyor lo senyor en dalmau de mur per gracia diuina arquebisbe de Çaragoça lo humil seruidor quim recoman en vostra gracia e merce pere thomich. Senyor molt Reuerent puix ala virtut diuina ha plagut … [ iv prel.] … E fo fet lo dit memorial en la vila de baga a deu dies del mes de Noembre del any Mil Quatrecentes [sic] Trenta huyt
índex: E per tal senyor molt Reuerent que lo memorial haia algun fundament de raho yo he començat atractart en lo … [ vii prel.] … Lo Cinquanta huyten Capitol parla del dotzen Rey e comte qui huy Regna qui es appellat Alfonso
rubr.: [ 1] Histories e conquestes del Realme Darago e principat de Catalunya compilada per lo honorable mossen pere thomich caualler les quals trames al molt Reuerent arquebisbe de Çaragoça
text: D7euets saber que nostre Senyor deu qui es començament de totes coses feu e crea lo mon e totes altres coses segons he trobat en lo primer libre dela viblia appellat genesis en sis dies … [ 128v] … de anar en la Ciutat de Valencia o lla hon lo Rey era en aquell temps equel supplicassen
References (most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 598-9 , n. Ms. B
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-14