Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1864
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number 625 | Antic 659(1 92-4-24
Title of volume TOMIC | Ystories | de Spanya | Mss | 4 ( al teixell, a ploma)
Copied 1501 ? - 1550 ?
1491 - 1500 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 130 (= II + 126 + I)
ff.: 95 + 25 (Massó Torrents, Historiografia)
Page Layout 31 línies
Size pàgina 270 × 185 mm (catàleg)
pàgina 266 × 188 mm (Massó Torrents)
caixa 212 × 145 mm (catàleg)
Pictorial elements Caplletres: alternant blau i vermell
Calderons en vermell
Altres: decoracions que embelleixen algunes lletres
Condition volum en molt mal estat, la tinta s'ha menjat el paper, essent una gran part del còdex il·legible i completament destruït; els folis de guardes i els 101r i 126 són en blanc. Restes de foliació antiga en xifres romanes al marge inferior dret, tallada pel relligador
Binding relligat amb un document de pergamí
Previous owners (oldest first) Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP (price: 60 reales de vellon) (a un foli preliminar: “Este libro es del uso de P. P.do Fr. Jayme Villanueva: el qual lo compro por 60 rs vn y lo regalo a esta Biblioteca”)
València: Convent dels Carmelites Descalços (Inventari 1836 [3])
Associated Texts als ff. 102-125 es copia texid 2223 Desconegut… Flor de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?] castellà
References (most recent first) Descrit per: Tomic et al. (2009), Històries e conquestes del realme d'Aragó e principat de Catalunya 1:47-8
Catalogat a: Cabeza Sánchez-Albornoz (1994-95), “Catálogo de los manuscritos procedentes de los conventos valencianos suprimidos por la desamortización eclesiástica que se depositaron en la Biblioteca Universitaria de Valencia”, Estudis Castellonencs 254 , n. 3*
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 3:247-8 , n. 2315
Tractat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:187-9 , n. IV
Note duu diverses anotacions en lletra del s. XVIII: f. 1 “Pedro Tomic continuado por anonimo. Acabo Tomic esta obra 10 Nov. 1448”; d'altres són postil·les marginals. Exemplar deteriorat per efecte de la tinta corrossiva, segueix sense restaurar-se i no es pot consultar (2007 i 2008)

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1399
Location in volume ff. 1-100v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Les ystories de espanya
text: D4Euets saber que nostre senyor deu qui es començament de totes coses feu e crea lo mon … [ 100v] … la ciutat de granada a tres legues de aquella
Condition incomplet
References (most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 600
Note manca la taula i la dedicatòria, tampoc té epígrafs. Duu una continuació anònima que va fins 1485, distinta de la que duen les edicions impreses (Massó Torrents)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2553
Location in volume f. 101v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2421
Desconegut. Genealogia dels reis d'Aragó
Language català
Date escrit 1426 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ 101v] Rey alfonsus fue el primer Rey … lo onzen Rey hague nom don ferrando (…) morj a vj. de abril any de Mccccxxvj
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04