Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1862
Authors Desconegut
Titles Barons, escoltats un partit
Senyals del Judici
De la vinguda de l'Anticris i els seus quinze senyals
Incipit & Explicits text: Barons, escoltats un partit … ara·n sofarran greus turments
Date / Place traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Language català
provençal (orig.)
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Es tracta de part d'una adaptació en vers de l' texid 2141 Desconegut, Evangelium Nicodemi, escrit 424 ca.
S'aproxima, per tant, al contingut de la tercera part del poema texid 5242 Desconegut, Sens e razos d'una escriptura (tr. Desconegut), escrit 1290 - 1300
texid 10270 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Amice, ascende superius, et tunc erit tibi gloria”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10271 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Tertia die resurget”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.43.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.43.1
Tractat en: Izquierdo (1997), “Sobre el context manuscrit del poema Barons, scoltats un patit sobre l'Anticrist: una reinterpretació d'alguns textos atribuïts al fals sant Pere Pasqual”, Llengua & Literatura
Tractat en: Izquierdo (1994), “Emperò piadosament se creu per los feels: la tradició occitano-catalana medieval de l'apòcrif Evangelium Nicodemi”, Intel·lectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana. Treballs del Seminari de Literatura Medieval del Departament de Filologia Catalana (Universitat de Barcelona, 1988-1994) 21-30
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 229 , n. 0.22 (Dc:5)
Ed. parcial en: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 362.3 (ed. parcial)
Ed. del original: Suchier (1883), Denkmäler Provenzalischer Literatur und Sprache. Mit einer Untersuchung von Paul Rohde: ueber die Quellen der romanischen Weltchronik 1-84
Note no hem localitzat cap edició d'aquesta versió catalana, conservada al ms. C (Biblioteca de Catalunya, 451). Suchier va editar una versió rimada provençal de l'Evangeli de Nicodem, de 2792 versos, prenent com a base el manuscrit fr. 1745 de la Bibliothèque Nationale de France. El contingut de C es correspondria aproximadament als vv. 2255-2784 de l'edició de Suchier. Izquierdo compara la versió catalana amb amb les dues versions occitanes conegudes, que Suchier utilitza a la seva edició, i lliga la seva difusió amb ambients franciscans
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1277
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 451 (BITECA manid 1141)
Copied 1441 - 1460 (J. Riera)
1476 - 1500 (filigranes)
1401 - 1500 (catàleg)
1426 ? - 1450 ? (Izquierdo)
Location in witness ff. 73v-88v
Title(s) Desconegut, Barons, escoltats un partit (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipit & Explicits text: [ 77v] B2Arons scoltats vn partit | e dir vos tot per scrit | Grans senyalls quj deuen vanjr … [ 88v] … Car hanch feran pecar mes gents | Aran soffarran greus turments
Poetic Stanza 817 vv.
Note segons J. Izquierdo són 812 vv.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-20