Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1862
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number Sig. Bib. Inc. 566
Imprint Cagliari: Salvador de Bologna para Nicolau d' Àgreda, 1493-10-01

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis pp.: 1 + 68 (exemplar paginat)
ff.: 34 (catàleg)
Collation 12 210 34 4-58 62
Page Layout 2 columnes
26 línies (p. 7)
Size pàgina 189 × 139 mm (p. 7)
caixa 133 × 100 mm
columna 133 × 46 mm
Font gòtica
Watermark mà amb estel
Pictorial elements sense decoració, espai per a les caplletres de una i dues unitats de pauta
Condition exemplar sense portada. Foliació impresa en xifres romanes al marge inferior, alternant entre la primera i la segona columna. Una única signatura de quadern irregular, apareix en les pàgines 1, 2, 3, però no sembla coincidir amb l'inici de quadern, és a dir, està posada a partir del f. 2 del quadern
Binding volum sense relligar, una mena de carpeta feta de paper i plàstic fa de relligadura
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Soriano (2003), Inspecció personal
Soriano (1998), Inspecció personal
Wittlin (1998), “La traducció catalana del Speculum ecclesiae d'Hug de Saint-Cher, impresa a Càller l'any 1493”, La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo. Atti del VI Congresso (III Internazionale) dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Cagliari 11-15 ottobre 1995)
Balsamo (1968), La stampa in Sardegna nei secoli XV e XVI. Con appendice di documenti e annali
Balsamo (1964), “I primordi dell'arte tipografica a Cagliari”, La Bibliofilia. Rivista di Storia del Libro 9 , n. edita un facs. dels folis primer i darrer
García Pastor (1951), Catálogo de incunables de la Biblioteca Pública de Palma de Mallorca 151 , n. 316
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 25
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 318
Note a la Biblioteca de la Universitat de Càller se'n conserva una reproducció fotogràfica. Segons Aguiló la impressió és obra de mans inexpertes; Wittlin confirma aquesta opinió assenyalant errades de composició, potser perquè l'impressor no sabia massa bé el català o no tenia prou experiència en la impressió de llibres. Al f. 67v, anotacions a ploma i operacions aritmètiques

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1395
Location in volume pp. 6b-57a + 67b
ff. 1 + 3v-27 + 36
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1947
Hug de Saint-Cher, Cardenal. Mirall de la Santa església
Language català
Date traduït 1380 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6] Comensa la robriqua de aquest libre apellat speculum ecclesie so es a dir espill ho mirall de la santa hesgleya qui es sobre la misa
text: [ 6b] Comensa l'espill ho mirall de la santa esgleya, hordenat sobre la missa per frare huguo de sant victor … [ 57a] … se pot fer sino sia cremat e la sendra sia astorada en lo sacrari axi con demunt es dit
colofó: [ 67b] Acabada la present hobra apelada speculum eclesie stampat en la ciutat y castel de Callar per lo honorable en salvador de bolonya mestre de stampa a requesta de mestre nicolau d'agreda aragones al primer de octubre de l'any mil CCCCXCIII
Associated Persons AUTOR SUPOSAT: Hugo de Sancto Victore, fe catòlica romana
References (most recent first) Soriano (1998), Inspecció personal
Note precedeixen el text de l'Speculum les oracions dites pel sacerdot quan es vesteix per dir missa (rúbriques en català, text en llatí). Entre el final del text i el colofó es copien cinc textos breus, que segons creu Wittlin, podien trobar-se al mateix exemplar llatí que serví per a la traducció de l'Speculum
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2660
Location in volume pp. 61rb-64rb
ff. 27-28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2898
Desconegut. Qüestions del sacrifici
Language català
Date escrit 1401 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61rb] Questions del sacrifici
text: [p]2rimerament pot sser demanat si hom no pot trobar ui o per algun cas de fallira … [ 64rb] … sia cremada e so que se […]
Condition incomplet
References (most recent first) Wittlin (1998), “La traducció catalana del Speculum ecclesiae d'Hug de Saint-Cher, impresa a Càller l'any 1493”, La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo. Atti del VI Congresso (III Internazionale) dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Cagliari 11-15 ottobre 1995) , n. en publica un fragment
Note el text de la pàg. 65 comença: “uniuersum et predicate”, evidentment hi ha un salt i s'ha perdut text
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2661
Location in volume pp. 57a-58b
f. 29
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2899
Desconegut. Dotze articles de la santa fe cathòlicha
Language català
Date escrit 1401 - 1493
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57a] Dotze articles de la santa fe catholicha
text: A2questa es la fe catolicha la qual es estada declarada per tots los apostols la qual es contenguda en lo credo in deum en lo qual cascun dels apostols hi posa la partida. Primerament sent paul axi con a cap mayor comensa e dix lo primer article … [ 58b] … en aquesta guissa com tots los apostols eren iustats feren aquesta declaracio de la sancta fe chatolicha
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2662
Location in volume pp. 58b-59a
f. 29
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2900
Desconegut. Del testament que féu Jesucrist penjat en la creu
Language català
Date escrit 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 58b] Del testament que feu iesucrist peniant en la creu
text: A3quell actor de pietat iesuchrist peniant en la creu en los negocis seculas demostra ofici de pietat … [ 59a] … Aquest es lo testament lo qual feu iesuchrist peniant en cru
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2663
Location in volume pp. 59ra-67ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2901
Desconegut. Preguntes sobre la litúrgia
Language català
Date escrit 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 59ra] Que significa lo dret corn de l'altar. C2om hom demana que significa lo dret corn del altar … [ 67ra] … el baptisme del dit ciri significha remissio de peccats
References (most recent first) Wittlin (1998), “La traducció catalana del Speculum ecclesiae d'Hug de Saint-Cher, impresa a Càller l'any 1493”, La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo. Atti del VI Congresso (III Internazionale) dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Cagliari 11-15 ottobre 1995) , n. en publica un fragment
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2664
Location in volume p. 67a-b
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2902
Desconegut. De les vii ordes eclesìastiques
Language català
Date escrit 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 67a] De les vii ordes eclesiastiques
text: [d]2euets saber quels .vii. ordens eclesiastichs uolc auer nostre senyor deus … [ 67b] … beneita mare e de tots los deus seus sants Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-12