Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1858
Authors Johannes de Caulibus
Titles Meditationes vitae Christi
Meditacions de la vida de Jesucrist
Date / Place traduït 1475 [?] - 1500 [?]
escrit 1250 - 1300
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Atribució: Bonaventura (S.) Doctor Seràfic, Cardenal d'Albano [1273 - 1274]
Traductor: Mateu de la Penya (Fra), OSB (Albareda)
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 26.4.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 26.4.1
Tractat en: Hauf i Valls (1976), La Vita Christi de Fra Francesc Eiximenis ( 1340? -1409?) y la tradición de las Vitae Christi medievales [Tesi doctoral]
Tractat en: Hauf i Valls (1982), Contemplació de la Passió de Nostre Senyor Jesucrist 5-9 (no edita el text d'aquesta obra) , n. A
Tractat en: Oliger (1921-22), “Le Meditationes vitae Christi del pseudo-Bonaventura”, Studi Francescani
Subject CRISTOLOGIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1271
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 78 (BITECA manid 1813)
Copied 1401 - 1415 (P. Martí de Barcelona diu que el Ms. ingresà a Sant Cugat a començaments s. XV)
1471 [?] - 1500 [?] (dates del traductor segons Albareda)
Location in witness ff. 1-359
Title(s) Johannes de Caulibus, Meditacions de la vida de Jesucrist (tr. Mateu de la Penya), traduït 1475 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] En nom de deu he dela humjl segrada verge madona santa maria comensa lo prolech del prasent libre appellat libre de meditacions dela vjda de jhesuchrist
prol.: Tota anjma racional es feta e creade ha semblança de deu
text: Capitol primer de les meditacions … [ 347] … E axi ho diu sant Bernat en un libre que es appellat Per que devem amar Deus. Deo gratias
ID no. of Witness 2 cnum 6104
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11-VI-26 (BITECA manid 2655)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1522-02-08
Location in witness ff. i-cciiii
Title(s) Johannes de Caulibus, Meditacions de la vida de Jesucrist (tr. Mateu de la Penya), traduït 1475 [?] - 1500 [?] [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Uita Christi del Seraphic doctor sanct Joan Bonauentura traduhit de lati en romanç:a gran vtilitat dels deuots qui enla vida y passio de nostre redemptor contemplar desigen:per vn deuot religios del monestir de Montserrat dela orde de sanct Benet
tit.: [ ii] Nota quantes gracies alcança lo christia qui en la passio del senyor deuotament contempla
text: [ iiv [al peu del gravat]] Egreditur virga de radice iesse: τ flos de radice eius ascendet etcaetera. Esaye. xj. cap.
tit.: [ iii] Epistola
prol. tr.: A la molt Reuerenda y virtuosa senyora mare en christ sort Leonora vilarig abadessa de Jerusalem: escriu vn seu deuot enles contemplacions dela vida de nostre senyor:segons lo egregi y seraphico doctor sant joan bonauentura [ v]
tit.: [ viv] Prolech
prol.: Prolech en les contemplacions sobre la vida de nostre senyor Iesuchrist:ordenat per lo deuotissim y seraphico doctor sanct Joan Bonaventura que dirigi ell a vna deuotissima religiosa
tit.: [ τ vv] Taula dela present obra [ τ vijv]
colofó: A lahor e gloria de nostre senyor deu: e dela gloriosa verge maria mare sua: senyora nostra. Es finida ab gran diligencia: la deuota obra anomenada Uita christi de sant Bonauentura. Estampat en la insigne ciutat de Barçelona: per mestre Johan Rosembach alemany. En lany de la Incarnacio de nostre senyor deu: a. viij del mes de Febrer. Mil.D.y.xxij
Associated Persons Atribució autoria: Bonaventura (S.) Doctor Seràfic, Cardenal d'Albano [1273 - 1274]
Note el colofó prové de Lyell, no vist
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-12-05