Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1857
Authors Pseudo-Bonaventura
Desconegut
Titles Exposició del Pare Nostre, l'Ave Maria i la Salve Regina
Incipit & Explicits prol.: Pare Nostre. Al molt honorable mossén Pere d'Artés, cavaller mestre racional del Senyor Rey en Martí, frare Anthoni Canals … que null temps sien seperats de lur amor e gràcia. Amen
text: Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. O sobirana clemèntia, ineffable dignitat e benidgnitat … E com, senyor, què haurà approfitat ésser stat creatura tua si jo no·t posseesch vessant-me me totalment en tu en la vida eternal la qual nos vulles atorgar tu qui est beneventurat per secula seculorum. Amen
text: Ave Maria gracia Plena Deus Tecum. A tu, senyor Déu meu, faç aquelles gràcias que puch de la pregonesa de les mies entràmenes … Alí tot lo hom és fet virginal, tot sant, tot divinal, e oblida si mateix solament contemplant la mara ab lo fill e lo fill ab la mara
text: Salve Regina. A saludar la beneventurada verge gloriosa, primerament devem considerar la sua magnitud e granesa … dolça és als regalats per amor. O clement e piadosa, o dolça Verge Maria, prega lo teu car fill per nós que·s do daçà la sua gràcia e dellà la sua glòria. Amen
Date / Place traduït 1395 a quo - 1406-04-15 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Antoni Canals, OP
Dedicatari: Pere d' Artés (Mossèn), mecenes
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 26.3.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 26.3.1
Editat a: Casanova (2010), “La traducció d’Antoni Canals del Pater Noster, Ave Maria i Salve Regina: edició crítica a partir d’un nou manuscrit”, Revista de Filologia Románica 378-412
Tractat en: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:107 , n. 276
Editat a: Vives (1956), “Exposiciones del "Ave Maria" y "Salve" en traducción catalana de Fray Antonio Canals”, Analecta Sacra Tarraconensia 79-94
Tractat en: Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 10
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 21 , n. 43
Note hi havia un exemplar a la biblioteca de la reina Maria, titulat Contemplacio sobre lo pater noster, que començava “Al molt honorable mossen Pere Dartes” i acabava “per omnia secula seculorum”
Subject RELIGIÓ
COMENTARI
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 1270
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1031 (BITECA manid 1056)
Copied 1401 - 1410
Location in witness f. 209va-vb
Title(s) Pseudo-Bonaventura… Exposició del Pare Nostre, l'Ave Maria i la Salve Regina (tr. Antoni Canals), traduït 1395 a quo - 1406-04-15 ad quem
Les oracions de l Ave Maria del Pater Noster e de la salve regina
Incipit & Explicits rubr.: [ 199va] comensa lo pater nostre en pla
text: P2are nostre que es en lo cel santificat si a lo teu nom … [ 199vb] … apres aquest exil o mjserjcordiosa o piadosa o dolsa marja
References Llabrés i Quintana (1886-89), “Oraciones catalanas antiguas”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana 2
ID no. of Witness 2 cnum 12430
City, library, collection & call number Napoli: Biblioteca Nazionale Vittorio Emmanuele III, XXII.158 (BITECA manid 5103)
Copied 1401 - 1450 (fitxa catàleg)
Title(s) Pseudo-Bonaventura… Exposició del Pare Nostre, l'Ave Maria i la Salve Regina (tr. Antoni Canals), traduït 1395 a quo - 1406-04-15 ad quem
Incipit & Explicits tit.: Pare Nostre
prol.: Al molt honorable mossen Pere dArtes cavaller maestre racional del senyor rey en Marti frare Anthoni Canals … que null temps sien seperats de lur amor e gracia. Amen
rubr.: Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum
text I: O sobirana clementia ineffable dignitat e benignitat … la qual nos vulles atorgar tu qui est beneventurat per secula seculorum amen
rubr.: Ave Maria Gratia Plena Deus Tecum
text II: A tu senyor Deu meu faç aquellas gracias que puch de la pregonesa de les mies entramenes … Ali tot lo hom es fet virginal tot sant tot divinal e oblida si mateix solament contemplant la mara ab lo fill e lo fill ab la mara
text III: A saludar la beneventurada verge gloriosa primerament devem considerar la su amagnitud e granesa … O clement e piadosa o dolça Verge Maria prega lo teu car fill per nos quens do daça la sua gracia e della la sua gloria. Amen
ID no. of Witness 3 cnum 1269
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, III (BITECA manid 1335)
Copied Laurencius (BOOCT 1196), 1401 - 1500
Location in witness ff. 92ra-113va ff. xcijra-cxiiiva
Title(s) Pseudo-Bonaventura… Exposició del Pare Nostre, l'Ave Maria i la Salve Regina (tr. Antoni Canals), traduït 1395 a quo - 1406-04-15 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 92ra] Una deuota dontemplaço sobre la aue Maria
text: A5Ve maria gracia plena dominus tecum Molt dolç senyor quj est deu tot poderos pare molt piados creador e gouernador de tota creatura e meu … [ 113va] … verge maria seis en nostra ajuda Amen
colofó: ffinito libro sit laus et gloria chisto Amen
ID no. of Witness 4 cnum 1620
City, library, collection & call number Barcelona: Acadèmia Bones Lletres, 3-II-20 (BITECA manid 2019)
Copied 1461 - 1500
Location in witness pp. 281-97 (segona part)
Title(s) Pseudo-Bonaventura… Exposició del Pare Nostre, l'Ave Maria i la Salve Regina (tr. Antoni Canals), traduït 1395 a quo - 1406-04-15 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 281] Titol o preambol en les exposicions seguents. Co [sic] es primerament en la oracio. Aue marie gracia plena Pater noster qui es Salue regina misericordie
prol.: [ 2] A5L molt honorable mossen P. dartes Caualler mestre Racional del S. R. en Marti ffrare anthoni canals … [ 12] … e en la gloriosa mara sua que null temps sien sepparats de lur amor e gracia. amen
rubr.: Contemplacio molt deuota sobre la salutacio angelical la qual es Aue Maria. Aue maria gracia plena
text: A3 Tu senyor deu meu faç aquellas gracias que pusch dela pregonea deles mjes entramanas per ço com has volgut pendre e hunjr a tu nostra … [ 97] … O clement aconsolant dolça alletant. O clement en la obra piadosa en la affectio dolça en
Condition incomplet
References Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:107
Vives (1956), “Exposiciones del "Ave Maria" y "Salve" en traducción catalana de Fray Antonio Canals”, Analecta Sacra Tarraconensia 80-94 , n. (ed.)
Vives (1955), “Exposición medieval del Pater Noster en traducció catalana de Fray Antonio Canals”, Analecta Sacra Tarraconensia 140-56 , n. (ed.)
Note rúbrica escrita aprofitant l’espai en blanc de la pàgina 281
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-09