Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1857
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 76 | Antic 21-2-11; I.28
Title of volume Epistol | de S. | Eusebi ( al teixell, a ploma)
Copied 1391 - 1400 (catàleg)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: V + 1-97 + II
Collation 1-516 69/8+t
Page Layout 2 columnes
35 línies (f. 2ra)
Size pàgina 273 × 190 mm (f. 2)
caixa 172 × 122 mm
columna 172 × 54 mm (f. 2ra)
Hand humanística
Watermark carro de dues rodes (gairebé tot el volum)
muntanya de tres cims (visible al f. 34)
lletres rosari que enclercla les lletres “SF” (als folis de guardes del final)
Pictorial elements Caplletres: espais en blanc per a la o les primeres caplletres de cada obra que no es van realitzar; la resta de les inicials, en vermell
Altres: al peu del primer foli escut quadrangular amb un arbust verd sobre fons groc, que també apareix als mss. 87 i 91 d'aquesta biblioteca que sembla posterior a l'execució del volum, però, en tot cas, es anterior a la relligadura actual
Calderons en vermell
TÍtols en vermell (manquen al final)
Other features Justificació: a mina de plom, amb línies de guia per als renglons (tipus Dérolez 42)
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense perforacions visibles llevat d'una rodona centrada al marge superior, visible al primer quadern i una altra de les mateixes característiques, centrada al peu de la caixa del darrer quadern
Reclams: sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern
Condition la tinta traspassa lleugerament en alguns folis. Foliació moderna, guardes anteriors i posteriors de paper més modern, les anteriors de paper més gruixut i les finals de paper fi. F. 52v en blanc
Binding pergamí sobre cartó, probablement de quan encara era al convent. Talls jaspiats de verd
Previous owners (oldest first) Oliver, Gentilhome de Barcelona [?] (coat of arms: S) (Massó, p. 601, basant-se en l'escut)
Barcelona: Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís (f. 1: “Es de la biblioteca Mariana de San Francisco de Asis de Barcelona”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1400 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 87. 1476 - 1500. Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem.
manid 1507 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 91. 1389-06-16. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:86-7
Note manuscrit amb correccions marginals i interliniades que afegeixen text oblidat, possiblement per mà del mateix copista; en canvi són escasses les marques de lectors, llevat d'alguns traços al marge, que poden ésser crides d'atenció sobre els passatges. A l’interior de la coberta anterior hi ha enganxats tres antics extractes del ms. copiats sobre paper
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067054.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1385
Location in volume ff. 1ra-52ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2913
Pseudo-Eusebius Cremonensis. Epístola sobre la mort de sant Jeroni
Language català
Date traduït 1492 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] En nom dela santa trinitat para e fill e sanct spirit envna essensia e diuinal unitat comença la epistola del beneuhirat sant eusebi tramesa al benuhirat sant demasi Bisbe dela ciutat de portua e a theodoni Senador de Roma dela mort del benauhirat e glorios confessor e molt axcellent doctor Sant Jeronim
salutatio: [a]6l molt reuerent Para damasi bisbe dela Ciutat de portua … tramet piadosa dolor e fort suau tribulacions
rubr.: Del temps deles sues tribulacions
text: N4ostre senyor deu eternal parlant ça enrera anosaltres en moltes e diuerses maneras … [ 52ra] … enlo esdeuenidor los perpetuals goigs los quals tu possaixs ia amen
epíleg: A3cabada es migensant la gracia e aiuda de deu la epistola … gracies e lahors a nostre senyor deu per tots temps amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2679
Location in volume ff. 53ra-61vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2914
Pseudo-Aurelius Augustinus Hipponensis. Epístola a Ciril sobre sant Jeroni
Language català
Date traduït 1492 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53ra] En nom dela sancta Trinitat para efill e sanct spirit en vna essencia e diuinal vnitat Comença la epistola del molt excellent doctor e molt reuarent e beneuhirat Bisbe de la Ciutat de yponia Sanct agusti tramesa al beneuhirat sant Cirill Bisbe sagon dela Ciutat de Jherusalem deles lahors e magnificencies del molt glorios confessor emolt excellent doctor sanct geronj
text: [o]6 molt reuerent par [sic] Cirill e cuydes te tu que yo degue callar les rahons … [ 61va] … Car en alguna manera ell no es fellit o priuat de son desig
escat.: [ 61va-vb] A deu gracies moltes car migensant lo seu adiutori acabada es la epistola o letre del benuhirat sant Agusti [sic] bisbe de yponia tramesa al [61vb] beneuhirat sant Cirill bisbe de iherusalem deo gracias
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2680
Location in volume ff. 61vb-97vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2915
Pseudo-Cyrillus Alexandria. Epístola a Agustí sobre els miracles de sant Jeroni
Language català
Date traduït 1492 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61vb] En nom dela sancta Trinjtat para efill e sanct spirit en vna essencia e diuinal vnitat comença la epistola del beneuhirat sanct cirill bisbe sagon dela Ciutat de iherusalem tramesa al beneuhirat sanct Agusti excellent doctor e Bisbe dela Ciutat de yponia dels miracles del glorios e fort excellent doctor sanct geronim
salutatio: A3l molt reuerent baro Agusti bisbe dela Ciutat de yponia pus exsell [sic] de tots los bisbes Cirill bisbe … saluts en nostre senyor deus
text: Sapia la tua sanctadat mot gran reuerencia … [ 97vb] … a la infinida sauiesa e bonesa diujnal. E les cosses mal espostes sien atribuhides ala sua ignorancia e groseria sots metent aquelles ala determinacio de sancta mara esglesia Humilment e ab daguda reuerencia
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-08