Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1854
Authors Desconegut
Titles Speculum peccatoris
Mirall del pecador
Espill del pecador
Incipit & Explicits rubr.: Assi comensa lo libre appelat mirayl del peccador lo qual féu mossèn sant Agustí
text: Frares molt cars, per tal com som en la via de aquest segle fugitiu … la qual vida te vulla atorgar aquell qui és beneyt per tots los segles dels segles. Amen
Date / Place traduït 1390 [?] - 1417 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Traductor segons Casanova l'autor de l'obra podria ser: Antoni Canals, OP (Casanova 2003)
Associated Texts texid 11300 Desconegut, Tractat sobre les virtuts, escrit 1390 ? - 1417 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 1.3.1 i 2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 1.3.1 i 2
Tractat en: Casanova (2003), “L’Espill del Pecador, traducció del Speculum Peccatoris, atribuïble a Antoni Canals”, Quaderns de Filologia. Estudis Literaris
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:385
Editat a: Albareda (1917), “Textos catalans del Llibre Vermell”, Analecta Montserratensia 221-5
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 1266
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 1 (BITECA manid 1057)
Copied 1301 - 1500
Location in witness f. 136r-v
Title(s) Desconegut, Mirall del pecador (tr. Desconegut…), traduït 1390 [?] - 1417 ad quem
libre apelat miral del pecador lo qual feu monsenyer sent Agusti, f. 136
Incipit & Explicits rubr.: [ 136] assi comensa lo libre appelat miral del pecador lo qual feu monsenyer sant agusti
text: F6rares molt cars per tal com som … [ 136v] … e fora gitats los desiges e menys preses les riqueses tu uellaries en la tua custo
Condition incomplet
Associated MSS/editions manid 1773 MS: Bologna: Archiginnasio, A-275. Guillem de Pasinis, 1417-02 - 1417-04-08. Aurelius Augustinus Hipponensis, Bisbe d'Hipona, Sol·liloquis (tr. Desconegut), traduït 1390 [?] - 1400 [?].
References Albareda (1917), “Textos catalans del Llibre Vermell”, Analecta Montserratensia 201-5
Note És una versió diferent de la de Bologna, Bib. Archiginnasio Ms. A-275
ID no. of Witness 2 cnum 1846
City, library, collection & call number Collbató: Joan Rogent, (BITECA manid 2041)
Copied 1391 - 1400 (A. Griera)
Location in witness ff. 1-21
Title(s) Desconegut, Mirall del pecador (tr. Desconegut…), traduït 1390 [?] - 1417 ad quem
Mirall del pecador
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Ihesus Marie filius. Assi comensa lo libre appelat mirayl del peccador lo qual feu mossen sant Agusti
text: Frares molt cars, per tal com som en la via de aquest segle fugitiu … [ 21] … la qual vida te vulla atorgar aquell qui es beneyt per tots los segles dels segles. Amen
References Editat a: Casanova (2003), “L’Espill del Pecador, traducció del Speculum Peccatoris, atribuïble a Antoni Canals”, Quaderns de Filologia. Estudis Literaris 107-16
Editat a: Griera (1955), “El Mirayl del pecador atribuït a sant Agustí”, Analecta Sacra Tarraconensia 116-25
ID no. of Witness 3 cnum 1267
City, library, collection & call number Bologna: Biblioteca Communale dell'Archiginnasio, A-275 (BITECA manid 1773)
Copied Guillem de Pasinis, 1417-02 - 1417-04-08
Location in witness ff. 31rb-39ra
Title(s) Desconegut, Mirall del pecador (tr. Desconegut…), traduït 1390 [?] - 1417 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 31rb] Capitol primer. Com nostre Senyor Deus nos amonesta per lo seu sant consell de haver conexensa de nos mateixs e de tenir la caarera de via per venir a paradis
text: Per ço com nosaltres, frares molt cars … [ 39ra] … Tot poderos Deu, per infinita secula seculorum. Amen
References Bertini (1936), “I Soliloquia e lo Speculum Peccatoris dello pseudo Agostino in catalano”, Analecta Sacra Tarraconensia, 12 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, 2 250-63
ID no. of Witness 4 cnum 122
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 41 (BITECA manid 1099)
Copied 1441 - 1460 (J. Riera)
1401 - 1410 (catàleg)
Location in witness ff. 27-39
Title(s) Desconegut, Mirall del pecador (tr. Desconegut…), traduït 1390 [?] - 1417 ad quem
Consell de haver conexença de nos mateix
Incipit & Explicits rubr.: [ 27] Capitol Primer com nostre Senyor deus nos amonesta per lo Sant Consell de hauer conexença de nos mateix de tenir la carrera de vida per venir a paradis
text: [p]4Er ço cor Nosaltres frares molt som en la via de aquesta fugent vida … [ 39] … qui ab deu lo pare e ab deu lo sant sperit viu e Regne tot poderos deu per jnfinita secula seculorum. Amen
colofó: ffinito libro laus gloria christo amen … [ 39] … per jnfinita secula seculorum Amen. Ffinito libro laus gloria chisto Amen. Explicit deo gracias Amen
colofó: Explicita deo gracia AmeN
References Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 361 , n. 42
ID no. of Witness 5 cnum 1845
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 148 (BITECA manid 2040)
Copied 1551 - 1600 (A. Fàbrega)
1528 a quo (ref. a uns fets d'aquest any al f. 130)
Location in witness ff. 88v-103
Title(s) Desconegut, Mirall del pecador (tr. Desconegut…), traduït 1390 [?] - 1417 ad quem
Epistola de molta doctrina, 88v
Incipit & Explicits rubr.: [ 88v] Epistola De molta Doctrina
text: P2er ço car nosaltres frares molt cars som en la via desta fugent vida … [ 103] … deu creador e redemptor e senyor nostre qui ab deu lo pare e ab lo sant sperit viu e regna tot poderos deu per jnfinita Secula Seculorum Amen
ID no. of Witness 6 cnum 3056
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 148 (BITECA manid 2040)
Copied 1551 - 1600 (A. Fàbrega)
1528 a quo (ref. a uns fets d'aquest any al f. 130)
Location in witness ff. 103-111
Title(s) Desconegut, Mirall del pecador (tr. Desconegut…), traduït 1390 [?] - 1417 ad quem ?
Desconegut, Tractat sobre les virtuts, escrit 1390 ? - 1417 ad quem capítol afegit? ?
Incipit & Explicits text: [ 103] L2a pus principal e maior de totes les virtuts teologals es Caritat qui vol dir cara vnitat … [ 111] … car no es altre qui pusca donar a nos compliment de gloria sino tu tant solament qui es deus e senyor e redemptor nostre qui vius eregnas in Secula Seculorum Amen
Note podria tractar-se d'un capítol de l'obra anterior
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-07