Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1850
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 477
Title of volume 49 | Sixillat | Varii | Ser | mones | ms ( al llom)
Magistri Thome | Sixillat ordinis Carmelitarum Varii sermones ( al foli de guarda)
Copied 1431 - 1440 (copista principal)
1450 ca. (folis 103-105)
1471 - 1480 (folis 148v-162v)

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 164 (= I + 1-162 + I)
Collation 18 incomplet, 212, 313, 48 incomplet,511, 6-77, 87 incomplet, 98
Page Layout 49/50 línies
Size pàgina 202 × 142 mm (f. 3)
caixa 170 × 107 mm
relligadura 207 × 148 mm
Hand gòtica cursiva arrodonida i menuda (1-98, 106-148)
cursiva humanística elegant (103v-105v)
cursiva humanística, més de copista afeccionat (148v-162v)
Watermark estel de cinc punxes inscrita en un cercle amb antena (als ff. 1-19, 37-65, 84-86, 103-106, 147-162:;)
carro (als ff. 20-36, 66-83, 87-102,) (semblant a Briquet 3527, Perpinya: 1412, var. Grossetto: 1413, Lucca: 1415-28, Holanda: 1416, Forez: 1416-20, Hongria: 1423, Genova: 1428-30, Perpinyà: 1432, Utrecht: 1439, Napoli: 1439-40;)
muntanya de tres cims dins d'un cercle amb antena (als ff. 107-133,) (semblant a Briquet 11894, Genova: 1430;)
enclusa (als ff. 134-146)
Pictorial elements espai en blanc per a la caplletra del foli 2r, alguns detalls de color a les majúscules dels folis 1r-2r i alguns passatges subratllats amb el mateix color
State caixa a mina de plom i punta seca; primera línia de la justificació escrita
Condition incomplet. Folis 1v i 98v-103r en blanc; els f. 103-105 van quedar en blanc i foren completats després. Foliació moderna, a llapis
Binding moderna, en pergamí flexible
History of volume Adquirit 1916
Previous owners (oldest first) Pau Ignasi de Dalmases i Ros, Marquès de Vilallonga [1709] 145 1718 data de mort
References (most recent first) Sabaté (1998), Inspecció personal
Soriano (1998), Inspecció personal
Perarnau i Espelt (1985), “La compilació de sermons de sant Vicent Ferrer de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 477. Apèndix primer: Text de nou sermons inèdits. Apèndix segon: Quatre versions del sermó de l'ascensió”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Perarnau i Espelt (1974), “Sermones de sant Vicent Ferrer en los manuscritos de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 477 y Avignon, Musée Calvet, 610”, Escritos del Vedat
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 70
Note Aquest manuscrit forma part d'un lot del llegat Dalmases donat a la biblioteca

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1372
Location in volume ff. 61-65v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2238
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Vos estis sal terre”
Language català
Date pronunciat 1413-08-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61] Sermo factus barchinone in die sancti domjnici Die sabbati dominjca .vj. post trinitatem Vos estis sal terre mathei vo capitulo originaliter in euangelio hodierno recitative scribitur presens verbum
text: Axi com tot lo offici del dia present es de sant domingo axi matex sera lo nostre sermo … [ 65v] … en la magestat increada jn secula seculorum Amen
colofó: Et hec presenti sermone Deo gracias Amen Amen
References (most recent first) Perarnau i Espelt (1985), “La compilació de sermons de sant Vicent Ferrer de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 477. Apèndix primer: Text de nou sermons inèdits. Apèndix segon: Quatre versions del sermó de l'ascensió”, Arxiu de Textos Catalans Antics 267-77
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1754
Location in volume ff. 66-68v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2239
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Misereor super turbam, quia ecce iam triduo sustinent me”
Language català
Date pronunciat 1413-08-06
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 66] Misereor super turbam quia ecce iam triduo sustinent me marci capitulo viijo et in euangelio presentis dominicie
text: Nostre sermo sera del sant euangeli de huy en confiu … [ 68v] … en glorios conujt de paradis Et veu aci nostro sermo complit Deo gracias
References (most recent first) Perarnau i Espelt (1985), “La compilació de sermons de sant Vicent Ferrer de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 477. Apèndix primer: Text de nou sermons inèdits. Apèndix segon: Quatre versions del sermó de l'ascensió”, Arxiu de Textos Catalans Antics 277-85
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1755
Location in volume ff. 70v-72v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2240
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Attendite a falsis prophetis”
Language català
Date pronunciat 1413-08-13
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 70v] Barchinone Atendite a falsis prophetis verbus istud habetur originaliter mathei vijo capitulo et recitative in euangelio presentis dominice
text: Lo nostre sermo sera del sant euangeli del digmenge present e toquensi grans speculacions … [ 72v] … aco plaume axi matex dels altres staments
References (most recent first) Perarnau i Espelt (1974), “Sermones de sant Vicent Ferrer en los manuscritos de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 477 y Avignon, Musée Calvet, 610”, Escritos del Vedat 626-42
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1756
Location in volume ff. 72v-75v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2241
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Facite vos amicos de mamone iniquitatis”
Language català
Date pronunciat 1413-08-20
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 72v] Sermo dominica ix post trinjtatem Ffacite vos amicos de mannigna jnjquitatis habetur verbus istud orjginaliter luce xvj. capitulo et recitative in euangelio presentis domjnice
text: en aquest dia present concorren dues grans solempnitats … [ 75v] … que pugam aconsegujr la gloria eternal amen
References (most recent first) Perarnau i Espelt (1985), “La compilació de sermons de sant Vicent Ferrer de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 477. Apèndix primer: Text de nou sermons inèdits. Apèndix segon: Quatre versions del sermó de l'ascensió”, Arxiu de Textos Catalans Antics 285-93
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1757
Location in volume ff. 129v-133
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2242
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Spiritus sanctus, quem mittet pater in nomine meo, ille vos docebit omnia”
Language català
Date escrit 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129v] Spiritus sanctus quem mittet pater in nomine meo ille vos docebit omnia joannis 14o capitulo recitative vero jn euangelio hodierno habentur hec verba salutetur virgo gloriosa Spiritus sanctus etc. libro et capitulo quibus supra
text: les paraules bone gent a vostra deuocio proposabes [sic] son scrites per lo glorios euangeliste mosenyer sant johan … [ 133] … per la qual hauran dela la sua gloria. Quam nobis concedere dignetur
References (most recent first) Perarnau i Espelt (1985), “La compilació de sermons de sant Vicent Ferrer de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 477. Apèndix primer: Text de nou sermons inèdits. Apèndix segon: Quatre versions del sermó de l'ascensió”, Arxiu de Textos Catalans Antics 236 i 293-304
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1758
Location in volume ff. 133-137v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2243
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Gratia spiritus sancti effusa est”
Language català
Date escrit 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 133] Sermo eiusdem festiuitatis pentecostes Gratia spiritus sancti effusa est actuum xo capitulo originaliter recitatiue uero in epistola hodierna habentur hec verba Dicatur Aue maria Gratia spiritus sancti etc. libro et capitulo precotatis
text: les paraules bona gent a uostra deuoc[i]o proposades son scrites per mosenyer sant luc … [ 137v] … viuit et regnat deus per infinita secula seculorum Amem
References (most recent first) Perarnau i Espelt (1985), “La compilació de sermons de sant Vicent Ferrer de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 477. Apèndix primer: Text de nou sermons inèdits. Apèndix segon: Quatre versions del sermó de l'ascensió”, Arxiu de Textos Catalans Antics 236 i 304-15
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1759
Location in volume ff. 137v-142
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2244
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Repleti sunt omnes spiritu sancto”
Language català
Date pronunciat 1408
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 137v] Sermo per me factus in se dertusensi die pentecostes Annj Mocccc.viij. Repleti sunt omens spiritu sancto actuum 2o et 4o capitulis originaliter et recitative in epistola festiuitatis presentis Dicatur Aue maria Repleti sunt omnes etc. libro et capitulo quibus dixi
text: les paraules bona gent a uostra deuocio proposades son scrites originalment per mosenyer sant luc … [ 142] … nos do deca la sua gratia e dela la sua gloria Amen
References (most recent first) Perarnau i Espelt (1985), “La compilació de sermons de sant Vicent Ferrer de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 477. Apèndix primer: Text de nou sermons inèdits. Apèndix segon: Quatre versions del sermó de l'ascensió”, Arxiu de Textos Catalans Antics 236-7 i 315-26
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04