Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1849
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 918
Title of volume Libre del consell dela paheria dels honrats en arthomeu de Sent marti en pere de vlzinelles en nadal botella e den climent de torres la qual comença la Cinquagesima del any M.cccc.xi e finan la cinquagesima del any M.cccc.xii ( coberta)
Copied Lleida (catàleg): 1411 - 1412

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 74 (= I + 1-73)
Collation 1-312 41
Size pàgina 295 × 220 mm
Hand cursiva
Pictorial elements Caplletres: alguna caplletra a ploma de dimensions majors i decorada
Other features Pautat: sense caixes marcades
Condition al llom anotació en ploma de mal llegir
Binding en forma de cartera, en pergamí, amb els lligams restaurats en pell moderna
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 90
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1370
Location in volume ff. 1-73
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1925
Bartomeu Sentmenat. Llibre de consells de la paeria
Language català
Date escrit 1411 - 1412
Incipits & explicits in MS text: [ 1] Dimarts quis comptaua .ij. die mensis Junij anno A natiuitate domijnj Millesimo Cuadringentesimo vndecimo fonch justat consell general en la casa de la paheria en lo qual foren los consellers seguents … [ 73] … le coses desus dites son ordenade longament per lo notari dela paheria en lo libre dels consells
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-05-24