Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1848
Authors Pseudo-Aristòtil
Titles Secret dels secrets
Llibre de regiment de senyors (Ms. BNM 1474)
Incipit & Explicits text: Al molt noble senyor seu (…) Aytant com la luna és pus lucent
Date / Place traduït 1201 - 1300
Language català
àrab (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut (Riera)
Traductor: Johan [?](BNM 1474, suposat traductor del caldeu a l'àrab)
Traductor: Pseudo-Ramon Llull [?]
Dedicatari: Alexandre el Gran, Rei de Macedònia [336 aC - 323 aC]
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 14.4.2 i 14.4.3
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 14.4.2 i 14.4.3
Tractat en: Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8. Àrea 7. Història de la Llengua 701
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:201
Tractat en: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 61-80
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 1258
City, library, collection & call number Oxford: University of Oxford, Bodleian Library, Can. ital 147 (BITECA manid 1193)
Copied 1301 - 1350
1301 - 1325 (A. Bonner)
Location in witness ff. 82va-108ra
Title(s) Pseudo-Aristòtil, Secret dels secrets (tr. Desconegut…), traduït 1201 - 1300
libre del secret dels secrets
Incipit & Explicits prol.: [ 82va] [A]2l molt noble senyor seu es prouat en les obres e la Religio chrestiana en juhuy de Valença molt glorios bisbe de la Ciutat de tripol [espai en blanc] philip menor dels seus clergues simatex e feel serviy de deuocio
text: Aytant com la luna es pus luent que les altres esteles e aytant com lo Raig del sol … [ 108ra] … Signe de piscis per sso cor Jonas propheta estech.iij. dies e.iii. nitz al ventre del peix
ID no. of Witness 2 cnum 1257
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/921 (BITECA manid 1383)
Copied Jacobus, 1385-07-13
Location in witness ff. 1ra-27vb
Title(s) Pseudo-Aristòtil, Secret dels secrets (tr. Desconegut…), traduït 1201 - 1300
Incipit & Explicits prol.: [ 1ra] D5Eus tot poderos guart nostre Rey que es gloria dels Creents e conferm lo seu regisme … [ 1rb] … ell trames la sua epistola a aristotil sots aquesta forma
rubr.: [ 1rb] Del prolech aloar de aristotil
text: N4noble [sic] maestre rector de justicia yo signjfich e manifest ala tua sciencia … [ 27vb] … Si uols esser de sobiran paratge sies sauj com aquell qujs treballa en apendre saujea bastex corona asi ci a sos murs
References Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 69-80
ID no. of Witness 3 cnum 1927
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu de la comunitat de preveres de l'església de Santa Maria del Mar, (BITECA manid 2063)
Copied 1401 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 57-122v
Title(s) Pseudo-Aristòtil, Secret dels secrets (tr. Desconegut…), traduït 1201 - 1300
Incipit & Explicits text: [ 57] D6eu tot poderos guart lo Rey nostre qui es gloria dels crehents e conferm lo seu Regne a Reebre la lum e deffendre la sua lig diuina … [ 122v] … y son mals la sua part es occident vestedra burella y es bona e Roia e negra y son males. Deo gracias
ID no. of Witness 4 cnum 1259
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1474 (BITECA manid 1028)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 1-55
Title(s) Pseudo-Aristòtil, Secret dels secrets (tr. Desconegut…), traduït 1201 - 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] C4Omença lo llibre de regiment de senyors que en altre manera es appellat secret dels secrets ordenats per aristotil al gran Rey alexandre
tit.: Letre qui aquest llibre treslada de arabich en lati la qual trames al bisbe de tripol la tenor dela qual es aquesta
prol.: Al senyor molt excellent e en la creença de la regio [sic] christiana molt feruent mon senyor en grido vero dela ciutat de Valencia nadiu e dela gran Ciutat de tripol de siria glorios bisbe e prelat phelip lo menor dels seus clergues si mateix ab feel deuocio a tots los sos manaments profereix e presenta. Senyor aytant quant la lluna sobre les steles es pus lluent e lo raig del sol dela lluna pus clar e fulgent … [ 2v] … departint lo present llibre en onze llibres dels quals onze llibres cascun conten çerts capitols e partides mas per ço quem demana yo aprofit de aquells qui aquest llibre llegiran als començaments de aquest llibre e aiustats e scrits los principis e los començaments dels dits onze llibres e los capitols tot per orde
índex: Del prolech de vn doctor en llaor de aristotil … [ 4v] … Deles aspiçies
tit.: [ 5] Lo prolech dela llaor de Aristotil
prol.: D4Eu tot poderos guart lo nostre Rey gloria dels creents e conferm lo seu realme … [ 6] … e axi ho feu alexandre e apres no fo gent nj naçio que tant hobedient fos alexandre com foren apres aquests de perçes
tit.: Lo prolech de Johan qui trasllada aquest llibre
prol. tr.: I3O Johan fill de patriçi gran torsimany de totes lengues … [ 6v] … aquest desijat llibre atrobi lo qual molt hauia çerquat e per lo qual molt hauia treballat lo qual treslladi de llengua caldea que era en llengua arabicha lo qual llibre comença a [sic] vna letra la qual trames lo qual [sic] philosof aristotil al gran Rey alexande [sic] sots la forma quis segueix
tit.: Letra de Aristotil al Rey Alexandre
text: O3 fill e molt iust conferm te deu en la via de conexer la veritat e do força e vigor al teu realme … [ 55] … e entendras tots los tractes que te posat en aquest present llibre aiudant te aquell que viu e regna per infinida secula seculorum ameN
colofó: Acabat es lo llibre apellat de regiment de senyors en altra quisa [sic] apellat secret dels secrets ordonat per aristotil al gran rey alexandre
References Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 61-8
Note segueixen tres grups de cinc noms de plantes cadascun, al recto i verso d'aquest foli: “Sol sequium (…) Rosa”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-07