Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1848
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/14704 | Antic 14704 | Antic Vv.27 | Antic M.25
Title of volume TRAGED[IAS] | DE | SENECA ( al teixell gravat en daurats)
Copied 1441 - 1460 (Martínez Romero)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 132 (= III + 1 s/n + 1-134 + 2 s/n + I) (Avenoza)
Collation 1-912 1014 1112
Size relligadura 331 × 227 x 35 mm (al pla anterior)
pàgina 295 × 205 mm (f. 2r)
caixa 167 × 115 mm (f. 2r)
Hand humanística rodona (cos del volum) (Martínez Romero)
gòtica fracta de cos major (a les pareulese inicials dels capítols)
Watermark tisores d'esquilar (al f. 3 i al cos del volum) (pràcticament idèntiques a la nostra 028505, aquí varien una mica les mides i la separació dels corondells 68 x 32 |52| (Piccard, IX III 719-21, Ravenna: 1457-58, Süddentschland: 1492) Piccard on line, la més semblant és la 122303, doc. a Frankfurt al 1457, els motius propers es troben documentats entre 1454 i 1457)
corona amb les lletres “S H” (al f. de guardes preliminar i al primer dels dos del final) (semblant a la nostra 1005, però sense detalls a la diadema de la corona, idèntica a Briquet 4846 doc. 1465-1466)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell i negre, lletres de guia
Il·lustració dibuix en vermell i negre que representa un vell vençut i nuu de genolls, a qui lliga o subjecta les mans a l'esquena una figura amb armadura mig ajupida i que no es veu del tot (f. 1)
Tocs de color vermell en algunes majúscules (p. e. f.11r) i també a algunes de les de cos major de l’inici dels capítols (p. e. f. 27r)
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: esquema bàsic per a una columna, tipus 13 de Derolez, sense línies de guia per als renglons, però quan comença un capítol trobem traçades línies horitzontals per servir de renglons a la primera línia que té la primera o primeres parales en lletra gòtica fracta de cos major i en alguns casos també i ha una línia més, sota de la qual s’escriu la rúbrica, veg. p.e. ff. 116v-117r
Perforacions: són visibles perforacions que assenyalen les pautes verticals als marges inferior i superior (dues a cadascun), i d'altres dues al marge interior, assenyalant el límit horitzontal de la caixa, pero no es veuen les corresponents exterior, que han estat eliminades al retallar-se el volum
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: horitzontals al marge situats fent caixa amb la línia de justificació exterior
Signatures: numèriques de quadern en tinta vermella (i-vj)
Condition Volum amb taques d'humitat; els tres folis anteriors i posteriors són moderns; foliació a ploma, en xifres aràbiques a l’angle superior extern. El f. 122 ha romàs en blanc (té filigrana, és un lloc perfecte per aconseguir una reproducció) i també són en blanc els folis de guardes. Sense errades a la foliació. El foli preliminar de guardes i els dos del final no formen part dels quaderns del volum i són tots tres del mateix paper
Binding tafilet, del s. XVIII, amb cinc nervis, decorada amb daurats, presenta dobles filets als plans i florons enquadrats per sanefes als entrenervis
History of volume Adquirit 1735
Previous owners (oldest first) Fernando Domínguez, notari (ex libris al verso de la I guarda antiga: "ste libro es de fernando dominguez notario" (lletra del s. XVI))
Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó-Gurrea, 1r. Comte de Guimerà [1599] 1638 ad quem (De Andrés)
Casa d'Hijar (família) 1638 a quo (De Andrés)
Isidro Fadrique Fernández de Híjar de Portugal y Silva, 7è. Duque de Híjar 1735 venda a la Biblioteca Nacional (De Andrés)
Associated persons Altres entrà a la biblioteca essent-ne director Blas Antonio Nassarre, bibliotecari
Associated Texts Conté una mostra d’escriptura i la seva còpia per una mà maldestra al f. 135r amb un fragment de texid 2314 Juan de Mena, Dezir que fizo Juan de Mena de como aparecio la muerte a un escudero castellà
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm del ms. 14704 de la BNM. Tragèdies de Séneca (2000)
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Tractat a: Sèneca et al. (1995), Tragèdies. Traducció catalana medieval amb comentaris del segle XIV de Nicolau Trevet 1:73-5
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:541
Tractat a: Andrés (1988), “La valiosa colección de códices del Conde de Guimerá en la Biblioteca Nacional”, Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz 50, 51 i 53
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 89
Tractat a: Gutiérrez del Caño et al. (1914), Les Tragèdies de Séneca. Examen comparativo de dos códices de las mismas precedido de un estudio bio-bibliográfico por…
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 96-8 , n. 13
Note Es veuen proves de ploma en llatí i castellà, a més d’una anotació en llatí de l'any 1595 (f. 136v modern). El copista va deixar per més endavant la còpia de la primera tragèdia de Sèneca, ja que el començament coincideix amb l'inici del darrer quadern (ff. 123-132v)

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2678
Location in volume ff. 1-132v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1922
Lucius Annaeus Seneca. Tragèdies de Sèneca
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Seguexense los prohemis deles tregedies de Senecha | he son dites Tregedies per ço com contenen dictats | plorosos de Crueltats de Reys he de grans prinçeps | les quals Tregedies son .deu. en nonbre
pream.: L8A PRIMERA Tregedia conte la gran | furor de ercules / la qual pres en lo sacrifiçi | que feu delitus qui perseguia sa muller … [ 5v] … segons ficcio de po|etes trenslladada / o aduyta enlos çels ab lo deu Jupiter pare | seu
tit.: Açi Comença lo prohemi dela segona Tregedia de | Triestes he atreu
prol.: T9RIESTES HE ATREU. | foren jermans fills de Pelops Rey dels miçe|nesos qui era principal … [ 6] … Clitamestra encarçera la dita Electra e apres | feu oçiure cassandra
tit.: Segueix se la segona tregedia la qual es Jntitulada de | Triestes he Atreu he es contenguda en la seguent istoria
text: A6TREU HE TRIESTES. foren dos | germans Triestes comes adulteri ab la muller | de Atreu … [ 132v] … Yot tindre fe que qui voluntariament pecca se deu | tenir ason conpanyo enla colpa
colofó: DEO GRACIAS. Ffinito
Note El text comença amb la segona tragèdia, la primera ha estat desplaçada a l'inici del darrer quadern del volum
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3962
Location in volume ff. 5v-36v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2958
Lucius Annaeus Seneca. Triestes i Acreu
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 5v] Açi comença lo prohemi dela segona Tregedia de Tiestes he atreu
pream.: T9IESTES HE ATREU foren jermans fills de Pelops Rey dels miçeneos qui era prinçipal Realme de Grecia del qual atreu foren fills Agamenon he menalau … [ 6] … a guardar a vn hom apellat Stropi per la qual cosa Clitamestra encarçera la dita Eletra e apres feu oçiure cassandra
tit.: Segueix se la segona tregedia la qual es Jntitulada de Tiestes he Atreu he es contenguda en la seguent istoria
text: A5TREU HE TIESTES foren dos germans Tiestes comes adulteri ab la muller de Atreu per la qual cosa atreu fonch axi fortment Jndignat he Jnflamat de yra contra atiestes [sic] … [ 36v] … He yo liure aatu he a ells teus fills la dolor dels quals te ponescha he don afliçcio per tota la tua vida. Ffeneix
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3963
Location in volume ff. 36v-72v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2962
Lucius Annaeus Seneca. Troia
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 36v] La present Tregedia de Troya conte sis actes
índex: L2O PRIMER Acte tracta lo plant que fa | Ecuba ab lo seu corus dels Cantors de Troya … [ 37v] … he parlen | tres persones ço es lo misatger qui denunçia la mort | he Ecuba he Andromata
tit.: [ 38] Primer Capitol del primer acte en lo qual se | tracte lo plant de Ecuba muller del Rey priam | he del corus dels cantors qui ploren sobre la de|strucçio de Troya. Ecuba
text: T5OT HOM. qui posa sa confi|ança en Regnar / o senyoreiar qui te lo çep|tre del palau Reyal he emperial he no | viu en temor del sobiran senyor qui es | sol vn deu … [ 72v] … Car ja donen velles les naus he | los nauilis se començen de moure qui en breu se deuen partir
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3964
Location in volume ff. 73-107v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2963
Lucius Annaeus Seneca. Medea
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 73] Açi Comença la setena Tregedia de Seneca la qual | es Jntitulada de medea he es fundada en la seguent | istoria
arg: I6ASON SE PARTI. dela sua terra he | anasen ala ylla de Colcos per conquistar lo ve|llor daur … Ans apres de tan gran | venjança pres dos fills que auia hauts de Jeson per ma|trimonial aconstament he degollals li dauant
tit.: Aquesta Tragedia conte sinch actes principals
índex: E3N . Primer acte se conte la gran turba|cio que hac Medea per ço com Jeson prenia | muller Creusa filla del Rey Creon … [ 74v] … ço es lo misatger qui denuncia la destrucçio | dela casa de Creon / lo Corus dels cantors / Jeson | he Medea
tit.: Comença lo primer Capitol del primer acte on se mo|stra en quina forma Medea conuoca tots los deus qui sien | presents a la venjança que vol fer
text: O4 DEUS. Coniugals qui fauorejats los ma|trimonis / O tu lucina qui est guardiana del talem | matrimonial … [ 107v] … Car no porien sostenir la tua malesa / he la | vida tua fa testimoni que no porjen viure ab tu. Ffinit
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3965
Location in volume ff. 108-121v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2960
Lucius Annaeus Seneca. Ipòlit
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 108] Açi comença la quarta Tregedia ques diu de ypolit | he de phedra
text: I4POLIT . fortment sa madastra [sic] | phedra muller de Theseu / he com ypolit no | volgues consentir en cometre adulteri ab la | phedra madastra sua fon falsament acusat per ella … [ 120] … he | meteren molt honorablement la sua cendra en vna | cambra notable / situada en loch alt / Axi com al tal | cors se pertanyia
epíleg: A2QUESTA. es la ystoria posada breument | la qual jatsia segons fet ystorial sia vista con|tenir veritat / Empero altres glosadors | dien lenteniment esser altre … [ 121v] … he fara anosaltres venir a bon port donant | en remuneraçio [a ratllat] si mateix anosaltres lo qual sia be|neyt he loat he glorificat eternalment Amen. Ffinit
Condition extractes
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3966
Location in volume ff. 123-124v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2957
Lucius Annaeus Seneca. La fúria d'Hèrcules
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 123] Açi Comença la primera Tregedia de senecha la | qual es jn titulada de Ercules he es fundada breument | en la seguent istoria
tit.: Parla Juno
text: I4O JUNO. son jermana del sobiran tronant | jupiter E aquest nom es solamente romas ami per ço | que per los diuersos adulteris de Jupiter he perdut lo | nom de muller … [ 124v] … La mia vergonya no es axi perduda que per la mia vi|sta tot hom me deja tembre he fugir
Condition extractes
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3967
Location in volume ff. 124v-126
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2959
Lucius Annaeus Seneca. Thebaida
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 124v] La terça [quinta ratllat] Tregedia de Senecha la qual es Jntitulada | de Edipus he es fundada breument en la seguent jstoria
tit.: Edipus
intr.: L4A TERÇA . Tregedia es de thebayda en la qual | diu que Edipo pres sa mare jocasta [nom afegit al marge] per muller de que nach dos fills he dos filles … he parlant ab ella diu
tit.: Edipus
text: Jo non veig lo Jorn lo qual viu lo meu peccat … [ 126] … que null Jmperi maluat he injch pot durar lo|nch temps / que moltes vegades son gitats del Regne | he çerquen altre que mills sapia Regnar he Regir
Condition extractes
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3968
Location in volume ff. 126-129
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2961
Lucius Annaeus Seneca. Edip
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 126] Quinta Tregedia de Senecha la qual es Jntitulada | de Edipus fill de Laius he es fundada breument en la | present ystoria
text: L4O JUTGE. Çertament que a dignitat Reyal per|tany sostenir aduersitats / He quant estat es | pus alt he excellent es mes dubtos he la altesa | dela senyoria cayhent sen deualla … [ 129] … He Jupiter no pot mu|dar aquella hordenaçio dela fatal prouidencia he a tot hom corre aquella horde ferma he no mouible per nen|guna pregaria / He non amolts hauer themut la sua | disposiçio
Condition extractes
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3969
Location in volume ff. 129-132v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2964
Lucius Annaeus Seneca. Agamenó
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129] Açi comença la octaua Tregedia de seneca la qual es Jntitulada | de agamenon he es fundada breument en la | present Jstoria
text: O4 ENGANADORA. fortuna dels bens | dels Reys mes que dels altres / He com mostrant te | molt alta he prospera als grans bens mundanals | estas enloch allenegable he dubtos … [ 132v] … Yot tindre fe que qui voluntariament pecca se deu | tenir ason conpanyo enla colpa
colofó: DEO GRACIAS. Ffinito
Condition extractes Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-13