Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1847
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 295
Title of volume Tragedias de | Seneca man|cripto en Catala ( llom (a ploma))
[trage]dias de seneca || en Catalan ( f. 1)
Copied 1401 - 1425 (Martínez Romero)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 201 (= III + 1-180 + 15 + III) (foliació moderna)
Collation 114 26/9 316 414 5-1116 1212 1310; volum amb reclams horitzontals al marge inferior intern, sense restes de signatures de quadern
Page Layout 2 columnes
30 línies (f. 2ra2ra)
Size pàgina 275 × 210 mm (f. 2)
caixa 181 × 143 mm
columna 181 × 63 mm (f. 2ra)
Hand bastarda del primer quart del s. XV (Martínez Romero)
Watermark lletra “S” amb creu i una bola (a tot el volum,) (semblant al tipus Briquet 9026, Itàlia: 1445-53)
Pictorial elements Altres: sense rúbriques ni caplletres
State justificació a mina de plom, que de vegades sembla una punta seca que hagués deixat senyal, amb la primera línia escirta, tot i que l'escriptura no queda completament per sobre d'aquest límit superior de la justificació, sense restes visibles de perforacions
Condition acèfal amb foliació moderna; té folis en blanc entre les diverses tragèdies: ff. 4r-v, 37v, 60r-v, 77r-v, 103v, 122v, 174v i des del 181 fins al final (que van sense foliació moderna)
Binding en pergamí, amb tires de badana per lligar-lo i decoració amb tinta marró, típica dels llibres procedents dels Sánchez Muñoz
History of volume Adquirit 1915
Previous owners (oldest first) Salvador Babra, llibreter (1874 - 1930)
References (most recent first) Avenoza (2000), Inspecció personal
Avenoza (1997), Inspecció personal
Sèneca et al. (1995), Tragèdies. Traducció catalana medieval amb comentaris del segle XIV de Nicolau Trevet 1:72-3
Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:485
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 64
Note aquest manuscrit forma part d'un lot comprat al llibreter entre 1912 i 1915. Amb algunes anotacions marginals que demostren el seu pas per mans castellanes (Martínez Romero)

Internal Description
Number of texts in volume: 10
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1367
Location in volume ff. 1ra-3vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1922
Lucius Annaeus Seneca. Tragèdies de Sèneca (Sumaris)
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Title(s) in witness Tragedias de seneca en catalan, f. 1
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra] mes que no fon paccionat laltre germa poljnices estant en lo exjllj pres per muller la filla … [ 3vb] … del dit Ercules segons fictio de poetes trelladada o aduyta en los cels ab lo deu jupiter pare seu
Condition acèfal
References (most recent first) Gutiérrez del Caño et al. (1914), Les Tragèdies de Séneca. Examen comparativo de dos códices de las mismas precedido de un estudio bio-bibliográfico por…
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2763
Location in volume ff. 5ra-37rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2957
Lucius Annaeus Seneca. La fúria d'Hèrcules
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS arg: [ 5ra] [L]7a prjmera Tragedia de seneca tracta dela furia de Ercules … [ 5va] … E per ço com jupiter cometia adulterj ab diuerses concubjnes no curantsse de juno muller sua planysse djent axj
text: [ 5vb] [y]4o juno son gremana [sic] del sobiran tronant jupiter … [ 37rb] … per fer los homens mostruosos de vicis aquella terra es la qual sol engenrrar los deus superbiosos
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2764
Location in volume ff. 38ra-59vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2958
Lucius Annaeus Seneca. Triestes i Acreu
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38ra] Segona Tragedja de seneca la qual es jntitulada de Tiestes e de Acreu e es contenguda en la seguent jstorja
arg: [a]6creu e Tiestes foren germans e Tiestes comete adulterj amb la muller de Acreu … [ 39ra] … e aquesta pena passa perpetualment parla adonchs Tantalus e dju
tit.: Tantalus
text: E qujna furor es aquesta que ma fet exjr dela casa del jnfern mjserable … [ 59vb] … e done aflectio per tota la mja vida
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2765
Location in volume ff. 61ra-76vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2959
Lucius Annaeus Seneca. Thebaida
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61ra] Aci comenca la terca Tragedia nomenada Thebayrts la qual parla com Edipus fill de Anchises pres per muller sa mare E apres com per causa daquest peccat e daltres ell mateix se exorba
arg: [L]7a terca Tragedia de Senecha se nomena Tebarts … [ 61rb] … la batalla desus dita ala on diu. Jn me arma.
rubr.: En aquest prjmer acte Edipus exorbat e cech parla ab la sua filla Antigona dela destruccio
intr.: [e]4n aquest prjmer acte edipus exorbat e cech parla a la sua filla Antigona lo qual lo guiaua. E diu
text: O filla mja Antigona regjment del teu pare … [ 76vb] … ala senyorja comprada per tot lo preu cruel e scelerat
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2766
Location in volume ff. 78ra-103rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2960
Lucius Annaeus Seneca. Ipòlit
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 78ra] Aquesta quarta Tragedja conte com Ypolit fill del Rey Teseu e dela Reyna deles Amazones apellada Anthiopes fon bandeiat del regne per tant con no volch cometre adulterj ab fedra madastra [sic] sua
arg: [L]7a quarta Tragedia es de Ypolit … [ 78rb] … Lo sise es plant de Teseu e la dolor de ffedra matantse lla on dju canti casus
tit.: En aquest prjmer acte se conte com ypolit se djspon ab tota la sua companyia per anar a caça
intr.: [L]4o primer acte ypolit dispon e solicita les sues companyes per anar ala casa e diu
text: O mos companyons caçadors anats cjrcujts les ombroses selues e los colls alts dels monts … [ 103rb] … e no sia cremat car solament los nobles cremen lurs corssos segons la antiga costuma e consuetut
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2767
Location in volume ff. 104ra-122ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2961
Lucius Annaeus Seneca. Edip
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 104ra] Aquesta es la qujnta Tragedja de senecha nomenada Edipus la qual conte com layus Rey dels Tebans engenra vn fill en sa muller jocasta la [sic] qual Edipus mata ason pare e pres sa mare per muller
arg: [L]6a qujnta Tragedia de senecha … [ 104vb] … Lo sise e derrer es com jocasta per dolor se mata alhondiu vnde hoc
tit.: Aquest prjmer acte conte com Edipus fa molt gran complant dela greu pestilencia e gran mortaldat qui fon donada al regne
intr.: [q]3uant lo prjmer acte. Edipo primerament plany la pestilencia donada [f. 104vb] al regne e leuantsse de gran matjnada E veent lo temps terbolent parla als corsos dels morts per la pestilencia en la njt passada E dju
text: jo lo jorn dubtos hauja donada esplandor … [ 122ra] … E plau me vsar de tals conductors ço es vull que tostemps sien ab mj e no romanguen en la Cjutat
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2768
Location in volume ff. 123ra-148va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2962
Lucius Annaeus Seneca. Troia
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 123ra] Açi comença la Sisena Tragedia de Senecha la qual es jntitulada Troya. la mateja de la qual es contenguda djns la saguent jstoria
arg: [a]7pres que la Ciutat de Troya fon destrohida e totalment aterrada per los grechs … [ 124ra] … E parlen hi tres persones co es lo misatger qui denuncia la mort e Encuba e Andromata
tit.: Primer capitol dle prjmer acte en lo qual se tracta lo plant de Encuba muller del Rey prjam e del corus dels cantors dels Troyans quj ploren sobre la destruccio de Troya
text: [t]3ot hom qui posa sa confianca en regnar e senyoreiar e quj te lo ceptre del palau Reyal e jmperjal … [ 148va] … E lo naujlj se comença de moure quj en breu sen deu partjr
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2769
Location in volume ff. 149ra-173va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2963
Lucius Annaeus Seneca. Medea
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 149ra] Aci comenca la setena Tragedia de senecha jntitulada Medea la qual conte en si v. actes per los quals se demostren tots los actes que Ala djta Medea seguiren com pres per marit jason sobre lo vellor dor
arg: [j]5ason se partj dela terra sua … [ 150ra] … lo corus dels cantors jason e Medea
text: [o]4 deus conjugals quj fauorejats los matrjmonjs … [ 173va] … no creu que alla on ne vas habjten los deus car no porjen sostenjr la tua malea E la vjda tua fa testjmonj que no porjen vjure abtu
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3961
Location in volume ff. 173va-174rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4778
Giovanni Boccaccio. De genealogiis deorum gentilium
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 173va] La mort de medea / segons Johan boçaci posa.
text: Diu johan bocaçi que apres qn la dita Medea hac morts sos fills propis segons apar atras en aquesta Tragedja quela djta Medea fugi soptosament en la Ciutat de Athenes E estant aquj ella pres per marjt Egeu constitujt en edat de vellesa … [ 174rb] … tracta dela mort dela djta Medea pus largament
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2770
Location in volume ff. 175ra-180va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2964
Lucius Annaeus Seneca. Agamenó
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 175ra] Octoua [sic] Tragedia de Cenecha apellada Agamenon en que conte en si Cjnch actes
arg: [a]5questa es la octaua Tragedia de senecha … [ 175vb] … lla on dju les vjandes son preses etc. Quant al prjmer acte conte e dju e axj
text: Aci son yo Tiestes leixant los tenebrosos lochs … [ 180va] … Eacordem ensemps que farem contra lo temps dubtos quins menaça
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-11-07