Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1844
Authors Francesc Prats
Titles Contemplació dels misteris de la Passió
Devota contemplació i meditacions de la via sacra
Incipit & Explicits prol.: Francesc Prats indigne prevere a la contemplativa serventa i esposa de Jesucrist per vot solemne, en lo heremo del Puig de Pollensa conmorant, sor Angelina monroja … i a vos exhortant que la hajan en familiar devoció pregant per lo vostre devot
text: Comensa la devota e salutifera contemplacio dels misteris de la acerba passió … A rebre la hostia segura fermansa
Date / Place escrit 1450 - 1487 (princeps)
Language català
Text Type: Prosa i vers
Associated Persons Dedicatari: Angelina Monroja (Sor), monja
Associated Texts texid 3401 Francesc Prats, Ab alt so, en creu posat, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3394 Francesc Prats, Ab dolor, Senyor, contemple, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3399 Francesc Prats, Ab molt scarn, Rey dels Reys, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3400 Francesc Prats, Confirmada la sentència, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3395 Francesc Prats, Fent oració en l'hort, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3397 Francesc Prats, Humil davant Cayfàs, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3396 Francesc Prats, Pres en l'hort, ab mans ligades, escrit 1450 - 1487 ad quem
texid 3398 Francesc Prats, Tu, príncep e Rey del món, escrit 1450 - 1487 ad quem
References (most recent first) Editat a: Prats et al. (1985), Llibre de contemplació. Primer incunable imprès a Mallorca en llengua catalana [edició facsímil]
Subject LITERATURA
CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1254
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. B. 27748 (BITECA manid 1811)
Imprint Valldemossa: Nicolau Calafat, 1487-02-01 (colofó f. 54)
Location in witness ff. [1-64]
Title(s) Francesc Prats, Contemplació dels misteris de la Passió, escrit 1450 - 1487
Incipit & Explicits rubr.: [ [1]] Vers que profer als legints la present obre de contemplacio de rims equiuochs leals fins al bordo sinque de cascuna coble e los qui apres son continuats strams cars mostrant compendiosament lo com de la passio del redemptor Jesus per los deuots contemplatius segons la Euangelica doctrina reserat
intr.: [L]2A vida sens terma // excellent i cara … [ [2]v] … E del fer centauro // entendras lenygma
prol.: [F]3Rancesch prats indigne preuere : ala contemplatiua seruenta e sposa de ihesucrist per vot solemne : en lo heremo del puig de pollensa comemorant sor Angelina monroia … [ [3]v] … e a uos exortant : que la haiau en familiar deuocio : pregant per lo uostre deuot
tit.: [ [3]v-[4]] [C]3Omensa la deuota e salutifera contemplacio dels misteris dela acerba passio del senyor nostre Jhesus la qual lo cristia prostrat deuant la creu attentament e reposada deu fer. primerament empero fet en los seus pits e front lo senyal dela creu e dit lo pater noster [f. 4] encascuna hora
tit.: Vespres
text: [ [4]] [A]2B dolor senyor contemple … [ [53]v] … J fes que no sia uana | La nostra oracio
colofó: [ [54]] Acabades son per gracia de nostre senyor Jesu Christ les set astacions e hores representant la passio de Christ les quals cascun diuendres dela Coresma perso que per virtut de aquella guayen merit inextimable. Les deuotes personas deuen alegir salesies aquellas : peregrinant ab scilenci e attencio en cascuna diguen liguen o fassen legir vna stacio segons lorde en que son posades i no es dubta que obtrindran perdo de les culpes e gracia de merits. Sstampada [sic] en la casa de la trinitat o mira mar De la Vila de Val de Musse en la maior illa Balear per MESTRE NICOLAU CALAFAT nadiu de la dita Vila .a.i. de kalendes de fabrer anys de salut MCCCCLxxxvii
rubr.: [ [54]v] Exordi en la promesa obre del sagrement de bona gracia
text: Charitat me forsa // i ley me insita … [ [64]] … A rebre la ostia // segura fermansa. | ffi
rubr.: [ [64]v] Registra
text: [ [64]va] a Vers | coble | vosaltres … [ [64]vc] … Noyes Hil iueu
Note text en prosa i vers
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03