Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1843
City and Library València Municipal Central
Collection: Call number 9698
Printed València: Diego de Gumiel, 1515-10-30

External description

Writing Surface Paper
Format Foli gran
Leaf analysis ff.: I + [I]-[CXLV] + I
Collation a1,3-6 g2-5-7 d8 (només aquest foli) c8 (només aquest foli) d1-3,7 e2-6,1 b1-8, z5 h7-8 A2-3 B1-4 A4-8,1 z8 B6 G6-7,5 d4-5 f2-8 C1,3-5,7-8 B7-8 D1-8 h5-4-3-2 (enquadernats al revés, amb la foliació al verso) a8 E1-8 F2-5,1 i8,2-7 y4-5,2-3,6-8 z4-3-1-2 x7-6-5
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 318 × 225 mm (f. 4)
Font gòtica
Pictorial elements exemplar incomplet, sense els gravats; només es conserva l'orla renaixentista al f. a 1. Caplletres inicials amb decoració vegetal als ff. 7 preliminar i I, de 10 UP; resta de capelletres de 3 i 4 UP amb decoració vegetal. Al f. I, títol en vermell. Al f. CCX, caplletra “P” xilografiada i historiada de 12 UP amb els Reis Catòlics
Condition exemplar molt incomplet i desordenat (veure la col·lació), amb taques d'humitat i forats de bibliòfags; marges molt deteriorats. És en blanc el f. C 8 (de la primera part). Errades a les signatures de quadern: manca per gravar e 4, K i (per K 2) no es pot comprovar perquè manca el foli, manca per gravar y 3, A 4 (per B 4), manca per gravar D 3, a ij (per G ij) tampoc es pot comprovar; errades a la foliació: xvi (per 8 esmenat a ploma), xi (per 10 esmenat esborrant “I”), xi-xiii (per 12-14 esmenats a tinta), xxxiii (per 31 s'han esborrat les dues darreres xifres i corregit a ploma), xxxiii (per 34 esmenat a ploma), liiiii (per 55 esmenat sembla que a impremta), no manca per gravar lxviij, lxxvi (per 75) no es pot comprovar, lxxxx (per 79) tampoc es pot comprovar, cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138) no es pot comprovar i clxiii (per 143), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190) tampoc es poden comprovar en mancar el foli en qüestió
Binding moderna, mitja relligadura en pell marró i paper encolat en color grana, amb títol daurat al teixell i ornamentació lleugera (greca) en ferro daurat als marges superior i inferior del teixell. Guardes captives amb motius geomètrics (impressió moderna)
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147
Note etiqueta amb el número de registre, 60518, a l'interior de la plana anterior. Data d'ingrés: 1973. Enganxina al marge inferior del teixell amb la signatura anotada a ploma i un altre número, 140. Exemplar amb moltes anotacions marginals i passatges subratllats a ploma
Record Status Created 2002-12-07
Updated 2008-12-17