Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1843
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2335
Desconegut. Miscel·lània jurídico-administrativa
Language català
Date escrit 1443 ca. - 1460 ca.
City, library, collection, & call number Napoli: Biblioteca Nazionale Vittorio Emmanuele III, XI.E.43
Copied 1443 - 1460 ca.
Associated Persons Persona: Arnau Fenolleda i Marquet, notari (1394 - 1475) ( (signa alguns documents))
Persona: Paolo Roselli, secretari ( (altres documents fan referència a les relacions amb la casa reial de))
Note Segons Miola es copien 15 textos en català, aragonès, castellà i llatí.

[1] Capitulos et ordinaciones que lo segnor Rey mana esser obseruades e exequides en llo regno de Secilia per los visrey nuestros Racionals Conservados tresorei… [expl.] Paulus rossellj secret. Datum en barchinona a XXVIII dies de Juny en lany de la nat. de nostro Senyor M.º cccc.º LX. Rex Joannes.

[2] El Rey. Lo que vos mosser Miquel Moliner haueys fablar de nostra parte a los virrey Mestres Rationals thesorero e conservador de nostro patrimonio e nel Reyno de Sicilia es lo siguente… [expl.] Yo el Rey. Expedite en villa maioreti die nono mensis fabruarij anno a nativitate domini Mª cccc.º LXXXIIJº.

[3] Pragmatica. Carta del Señor Rey sobre la ordinacion de las treitas… [expl.] Datum dertuse die XVº Jan… Mº cccc.º xvij.º Rex Alfonsus.

[4] Capitulos del senor Rey fernado. Este es el trasunto de los Capitulos del señor Rey don fernando los quales mando enste Reyno de secilia con el tesorero en guardiola. Memorial de diverses coses que lo senyor Rey ordona en lo Regne de Sicilia esser manades executar per lo Senyor Infant don Johan secundogenit del dit Seynor e visrey per ell en lo dit regne… [expl.] …

[5] Traslado de la prematica en razon de las graçias anuals doficios… [expl.] Dada en taragona a seys dias de enero anno a nat. dom. Mº cccc. xvij. Rex alfonsus.

[6] Ordinacion et prematica del senor Rey sobre los puertos… [sin fecha]

[7] Pragmatica regia contra prelatos excomunicantes regios officiales [x. maij. ij. Jud. 1439]

[8] Memorial dels coses les quals uol lo Senyor Rey que lo magnifichs consellers e visreys en lo Regne de Sicilia della far… [expl.] Datum en Gayeto a quatre dies de Septembre del anis M.º cccc.º xxx Rex Alfonsus.

[9] Memorial e Instrucio donats per lo Senyor Rey en Gabriel Cardona vn dels mastres Racionals de la sua cort en lo Regne de Sicilia della ffar dels coses que mana lo dit senyor esser fetts e conplids per los visreys… [expl.] Rex Alfonsus. Dado en lo camp del Senyor Rey en lo territori de dugliolo prop la Ciutat de Napols a xxij dies de octobre del any Mil ccccº xxxx.

[10] Capitulum super portus delatum per dominum Gispertum [sense data]

[11] Ordinacio et pragmatica… super solucione jurium decime et tareni.

[12] Pragmatice… super… officialibus administrantibus pecuniam… Regis…. [expl.] Datum in … castris apud terram nostram Castellionis Piscarie, die v. febr. M.º cccc.º xxxxviiij… Rex Alfonsus.

[13] Alia Pragmatica… super officialibus et ministris Regijs… pro eorum Salarijs… [expl.] Mº ccccº xxxxviiij. Rex Alfonsus.

[14] Pragmatica… super victualibus Regni… [expl.] Datum Panormi Mº cccc.º Lj.ª

[15] Dona prouisio et ordinacio Regia… quod de portu licathe non extrahuntur victualia… [expl.] Panormi xj madij an. 1451.
Record Status Created 1991-11-04
Updated 2014-04-04