Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1838
Authors Antoni Canals
Titles Scipió i Anibal
Incipit & Explicits acc.: En nom de nostre senyor Déu Jesucrist comença lo preàmbol a la obra dejús escrita, és assaber: Lo parlament e la batayla que agueren Aníbal e Scipió
dedic.: Al molt alt senyor lo senyor don Alfonso duch de Gandia … viure e perseverar en divisions, bregues, guerres e batayles
tit.: Primer capítol. Com Aníbal tramès spies a mirar la host dels romans, de la qual era capità Scipió Affricà
text: Cum Aníval vahé lo gran poder de Scipió … e sobre lo sepulcra seu és escrit: “Ací jau Aníbal, lo gran garrer”
Date / Place traduït 1399 a quo ? (Riquer)
traduït 1407 a quo ? (Riquer)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Antoni Canals, OP
Dedicatari: Alfons I, Comte de Dénia [?](Riquer)
Dedicatari: Alfons II, Duc de Gandia [?](Riquer)
Associated Texts llevat l'epíleg, és traducció de texid 2121 Francesco Petrarca, Africa, escrit 1343 ca.
cnum 1177 MS: Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 81, 1462-06-27 a quo
cnum 540 MS: Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 472, 1451 - 1500
cnum 1174 MS: Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 55, 1441 [?] - 1460 [?]
texid 1793 Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 100.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 100.1.1
Tractat en: Rubió i Balaguer (1968), “Antoni Canals senequista y petrarquista”, Historia general de las literaturas hispánicas
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:455
Tractat en: Rico (1984), “Antoni Canals y Petrarca. Para la fecha y las fuentes de Scipió i Anibal”, Miscel·lània Sanchis Guarner
Editat a: Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 17-22
Editat a: Canals et al. (1910), Tractat de Scipió y Aníbal seguit de la Destrucció de Jerusalem. Textes autèntichs publicats en vista dels manuscrits y de les edicions primitives
Ed. parcial en: Miquel i Planas (1908-16), Novelari català dels segles XIV a XVIII
Subject Roma
Cartago (regne)
DEBAT
HISTÒRIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 1621
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, (BITECA manid 1947)
Copied
Location in witness f. 105v
Title(s) Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo ? pròleg
ID no. of Witness 2 cnum 1247
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 102 (BITECA manid 1806)
Copied 1401 - 1410 (cos del manuscrit)
1451 - 1500 ca. (anotacions del f. 25v)
Location in witness ff. 1-24v
Title(s) Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo ?
lo parlament e la batayla que agueren Anibal e Scipio, 1
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] En nom de nostre senyo[r] deu jesucrist comença lo [pre]ambol a la obra dejus escrita es assaber lo parlament e la batayla que agueren Anibal e scipio
dedic.: [ 1] [a]2l molt alt senyor lo senyor don alfonso duch de Gandia ffrare antoni Canals … [ 6] … en djujsions bregues guerres e batayles
tit.: [ 6v] Rubrjca als Capitols del present tractat
índex: Prjmer capitol com Anjbal trames espies a mjrar la host … Onzen capitol que la bataylas dona en la qual scipio affrjca ffou vençedor
rubr.: Primer Capitol con anjbal trames spies a mjrar la host dels romans dela qual era Capita scipio affrjca
text: [ 7] [c]3um Anjbal vahe lo gran poder de scipio que li era molt soberch … [ 24v] … sobre lo sepulcra seu es scrit Acj jau Anjbal lo gran garrer. Expliçit
References Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:108
Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 31-84 , n. (ed. aquest Ms.)
Canals et al. (1910), Tractat de Scipió y Aníbal seguit de la Destrucció de Jerusalem. Textes autèntichs publicats en vista dels manuscrits y de les edicions primitives 6-45
ID no. of Witness 3 cnum 1609
City, library, collection & call number Barcelona: Acadèmia Bones Lletres, 3-I-7 (BITECA manid 1943)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. xxra-xxviiirb
Title(s) Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo ?
Incipit & Explicits rubr.: [ xxra] En nom de nostre senyor deu jesu crist … comensa lo preambol ala obra deius scrita
dedic.: A6L molt alt senyor lo senyor don alfonso duch de gandia ffrare anthoni canals del orde dels frares preycadors … [ xxjvb] … massa affectadament estar uiure e preseruar en diuisions bregues guerres e bathalles
rubr.: Rubrica dels capitols del present tractat
índex: Primer capitol com anibal trames aspies a mirar la host dels romans … [ xxijra] … scipio affrica fon uen[çut]
rubr.: Primer Capitol com anibal trames aspies a mirar la host dels romans dela qual era capita scipio affrica
text: C7Om anibal uehe lo grant poder de scip\i/o que hera molt en gents darmes … [ xxviiijrb] … E sobre lo sepulcre seu es escrit. Aci jau anjbal lo gran guerrer
References Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:108
Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 26 , n. A
Bofarull (1868), “Opúsculos catalanes”, Memorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelona 532-60
ID no. of Witness 4 cnum 1246
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 17 (BITECA manid 1128)
Copied Petrus Pares [?], 1421 [?] - 1460 [?]
Location in witness ff. B + j-xxxviiii
Title(s) Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo ?
Incipit & Explicits índex: [ B prel.] Del tractat fet sobra lo rahonament fet entre Scipio affrica e Anjbal en cartes .j. … Del retornament dela anjma o spirit de Gujdo de Coruo quj era mort en la Ciutat de bolunya e delas demandes que li fore[n] fetas en cartes .cv.
rubr.: [ j] Tractat dirigit al molt alt senyor lo senyor don Alfonso Duch de Gandja reduhjt de Lati en vulgar sobra lo rahonament fet entre Scipio Affrica e Anjbal e la batalla entre ells segujda en lo principi del qual es mostrade la jnstabilitat e pocha permanencia de fortune e altres cosas seguents
dedic.: A5L MOLT alt senyor lo Senyor don Alfonso Duch de Gandia. Ffrare Anthonj [c]a[n]als del orde dels frares prehicadors en la sancta Theologia … [ viiijv] … Caualler pot esser instruhit en quina forma es perillosa cosa voler massa affectadement star viure e perseuerar en diuisions bregas guerras e batalles
índex: [ viiij] P2rimer capitol es com Anjbal trames spias per mjrar la host dels Romans dela qual era Capita Scipio Affrica en cartes … [ viiijv] … Onzen Capitol com la batalle se dona la qual Scipio Affrica fou vençedor
rubr.: Capitol primer quj mostra com Anjbal trames spias per mjrar la host dels Romans
text: C3OM Anjbal veu lo gran poder de Scipio quj li era molt soberch en gent darmes pensant lo perill en que era posat trames spias que veessen la host de Scipio … [ xxxviiij] … E com aquells quj eren venguts per pendrel ab temor si acostassen trobaren lo que ya hac liurada la anjma aquj mjllor dret hj hauja ffou soterrat en vna Ciutat dita Libissa E sobre lo sepulcre seu es scrit Assi Jau Anjbal lo gran guerrer
References Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 26 , n. U
Note Al primer full trobem un asterisc al costat del mot "canals" mig menjat pels corcs, que remet a una nota al peu que informa sobre la paraula
ID no. of Witness 5 cnum 1608
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 352 (BITECA manid 1432)
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. 365v-383 ff. ccclxiiiiv-ccclxxxi
Title(s) Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo ?
Incipit & Explicits dedic.: [ 365v] [A]3l molt alt senyor lo senyor N'alfonço, duch de Gandja … [ 369] … perseuerar en djvjsions bregues guerras e batalles
rubr.: Primerament com Anjbal tremes spies … en la qual Scipio afriqua fo vençedor
text: [c]3om Anjbal viu lo poder de Scipio … [ 383] … e sobre lo sepulcre seu es scrit Asi jau Anjbal lo gran guerrer
Condition fragments
References Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 26 , n. C
Bohigas (1930-31), “El repertori de manuscrits catalans de la [Institució] Patxot. Missió de París. Biblioteca Nacional (1926-1927)”, Estudis Universitaris Catalans 16:93 i ss.
Note text inclós dins la Crònica que es copia al mss.
ID no. of Witness 6 cnum 1245
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 991 (BITECA manid 1790)
Copied Napoli: 1500-02-15 (Colofó)
Location in witness f. 120r-v
Title(s) Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo ?
Raonament d'Escipio e Anibal
Incipit & Explicits rubr.: [ 120r] Como Anibal trames spies a mirar la oste de scipio romans de la quale era capita Sipio africa primer capituli
text: Com anibal vee lo gran poder de Sipio quale era mult … [ 120v] … per ventura lo paria inclinar a pau parlant li axi dolcament (…)
Condition fragment
References Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:108
Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 25 , n. D
Note capítols 1 i 2, inclosos dins del text de la Cronica di Napoli de Bartolome Caracciolo
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-04