Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1836
Authors Francesco Petrarca
Titles Epystola ad Nicolaum Azarolum (Fam. rer. XII, 2)
Lletra de reials costums a Nicolau Adzerol
Carta feta per Petrarca
Incipit & Explicits text: Egregio baró Javerg, que a la filosofia venç … A Déu coman honor del regne e vostra. Feta en Avinyó a xx de febrer
Date / Place escrit 1366 ca.
traduït 1366 a quo - 1400 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Carta
Associated Persons Traductor: Desconegut
Corresponsal: Nicolaus Acciaiolus, amic de/d' Francesco Petrarca
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 100.2.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 100.2.1
Reproducció: Petrarca et al. (2004), “Lletra feta per Petrarca. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811. Edició, transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Tractat en: Moliné i Brasés (1908), “Adició a La Letra de reyals costums del Petrarca”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans
Editat a: Moliné i Brasés (1907), “La Letra de Reyals Custums del Petrarca”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 347-51 (ed.)
Subject FILOSOFIA MORAL
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2194
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7811 (BITECA manid 1565)
Copied València: 1476 - 1500 (la part principal del mss.)
1501 - 1550 (la part final)
Location in witness ff. lxxv-lxxvijv + lxxviij-lxxxij
Title(s) Francesco Petrarca, Lletra de reials costums a Nicolau Adzerol (tr. Desconegut), traduït 1366 a quo - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxv] Letra feta per Petrarcha
text: Egregio baro Javerg que ala fi lafe venç jnfealtat … [ lxxxij] … Deu coman Honor del Regne e vostra feta en Auinyo a xx de febrer
References Petrarca et al. (2004), “Lletra feta per Petrarca. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811. Edició, transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Note entre mig de la carta hi ha uns folis desplaçats del seu lloc
ID no. of Witness 2 cnum 1243
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 6 (BITECA manid 1613)
Copied 1476 - 1500 (Massó, Catàleg)
Location in witness ff. 49v-62
Title(s) Francesco Petrarca, Lletra de reials costums a Nicolau Adzerol (tr. Desconegut), traduït 1366 a quo - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 49v] L3etra de Reyals custums tremesa per misser ffrancesch petrarcha a mossen Nicholau adzerol … en paciffica pau apres lagueren recobrat
text: [ 50] E3gregi Baro Ja veig que a la fi la fe venç infealtat … [ 62] … A deu te coman Honor del regna e nostra. Feta etc
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-13