Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1834
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number Z.II.13 | Antic v.O.16 | Antic V.D.5
Title of volume Constituciones, o fueros generales de Cataluña, en lengua lemosina ( f. Iv prel. de guarda)
Constituciones Cathalonie generales ( f. 1r)
Copied 1413 a quo - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 90 (= I + 1-8 prel. + i-lxxviii + III) (fol. ant. en xifres romanes a ploma, excepte els dos últims folis, amb la numeració afegida modernament a llapis, també en romans)
Collation a-b12 c10 d12 e10 f12 g10
Page Layout 1 columnes
2 columnes
29 línies (f. 1)
33 línies (ff. 77-78)
Size pàgina 292 × 215 mm (f. 1)
caixa 193 × 112 mm
caixa 190 × 112 mm (ff. 77-78 (taula dels Usatges))
columna 190 × 53.14.45 mm
Hand gòtica librària
Watermark altres ferradura amb creu (una molt semblant, però encerclada, és la de Briquet 6170, del 1460;)
flor (semblant a Briquet 6659, Pistoia: 1484, var. Lucca: 1486)
Pictorial elements Caplletres: espais en blanc per a les caplletres, amb lletretes de guia
Calderons en vermell (fins al fol. xxiijr)
Rúbriques subratllades en vermell
Altres: sense decoració (a partir del fol. xxiijv)
Other features Justificació: a punta seca
Pautat:
Perforacions: sis perforacions, excepte als dos últims folis, a dos columnes, amb 12 perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Signatures: signatures de quadern alfanumèriques al marge inferior exterior, fetes a ploma
Reclams: al marge inferior, en posició horitzontal
Condition bon estat de conservació; en diversos folis, hom ha enganxat troços de paper per tapar les antigues notes i poder afegir d'altres anotacions
Binding del Monestir, reforçada amb paper procedent d'un missal imprès en llatí
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del ms. Z.II.13 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial (2002)
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 98-9 , n. 207
Note als folis preliminars es copien: llista de reis d'Aragó, índex de títols de les Constitucions i altres textos de caràcter jurídic en llatí

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1338
Location in volume ff. 1-78
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1904
Narcís de Sant Dionís. Compendi de les Constitucions de Catalunya
Language català
Date escrit 1413
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Jhs. xps. marie filius. Constituciones Cathalonie generales
prol.: [C]3om les constitucions generals de Cathalunya en lur primitiua ordinacio sien stades sens orde e sens consequencia de titols fetes e promulgades. E per so lo Rey en ferrando en la cort general de barchinona hage ordonat que les dites constitucions e altres drets dela terra fossen aromensades per guisa que per tots letrats e no letrats sien mjls enteses (…) Considerant yo Narcis de sent djonis doctor en leys Canonge de barchinona que per la dita forma se haurien a destrujr quasj jnfinits libres segons los [sic] antigues compilacions … [ 1v] … E deu hauer cascun ben per mans lorde deles rubriques o titols per so que sapia si la rubrica en que vol trobar alguna constitucio es situada en la primera part o en la segona e axi deles altres
rubr.: [ 2r] Seguexen se les rubriques dela primera part
índex: Dela sancta fe catholica e del babtisme e que algun no gos publicament disputar daquella .v. … [ 4v] … Deles coses quel senyor Rey no deu fer .lviij. | De pau e de treua .lxj.
rubr.: [ 5] Libre prjmer
text: [Q]3Vi de paganjsme ala sancta fe catholica e de tenebres de ignorancia ala via de veritat la qual es Jhesuchrist per lauament dela ayga del sant babtisme … [ 76] … No deuen los clergues esser publicats per gitats de pau e de treua en neguna manera ne deu esser contra ells procehit preter o contra la forma dela sobra dita concordia en una pracmatica del rey en fferrando quj comensa fferdjnandus dei gracia et caetera dilectis et fidelibus et caetera
rubr.: [ 77] Seguexen se los vsatges de barchinona segons orde de alphabet
índex: [a]3Ntequem vsatia essent missi … [ 78rb] … Vidua honeste | [x]stianj non vendant
Note la foliació corresponent als capítols de l'índex del Compendi i de la taula dels Usatges (aquesta als ff. 77-78) s'ha afegit posteriorment, així com la rúbrica del foli 5
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-01-26