Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1833
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number Z.II.11 | Antic v.o.4 | Antic v.D.6
Title of volume Compendio de las constituçiones de Cataluña ( al f. 1)
Compendio de las constituçiones de Cataluña, en lengua lemosina ( al f. 3v de guardes)
COMPENDIO DELAS CONSTIT. DE CATAL. ( al tall)
Copied 1413 a quo - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 86 (= III + 1-50 + 41-68 + 6) (fol. mod. a llapis en xifres aràbigues; restes de numeració a tinta centrada al marge superior (el primer foli actual està numerat com a 37))
Collation 16/7 a-b16 c-d8 e7/6
Page Layout 1 columnes
38 línies
Size pàgina 295 × 216 mm (f. 3)
caixa 180 × 130 mm
Hand gòtica cursiva
Watermark unicorn (al f. 27;)
estel dins d'un cercle (al f. 42;) (semblant a Briquet 6067, Perpinyà: 1422)
lletra “M” (al f. 65,) (semblant a Briquet 8348, Pistoia: 1412)
Pictorial elements Caplletres: caplletres de 3 i 4 unitats de pauta en blau i vermell, alternant, amb decoració filigranada en vermell i lila
Calderons alternen en blau i vermell
Rúbriques en vermell
Tocs de color majúscules safranades
Other features Justificació: caixa a punta de plom
Pautat:
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Perforacions: es veuen perforacions rodones assenyalant les línies fonamentals de justificació, fora de la caixa, a prop del tall
Reclams: no es veuen reclams de quadern
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques en vermell en tots els quaderns, llevat del primer
Condition són en blanc els ff. 27v, 65v, 66v, 68v i els sis folis finals. El f. 62 mig solt, ha perdut la seva parella al bifoli que seria el darrer foli del volum i del quadern “e”; al primer quadern hi ha un foli de més a la segona part del quadern, que no té parella a la primera part
Binding del Monestir
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del ms. Z.II.11 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial. Constitucions (2006)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 96-7 , n. 202-4
Note glosses marginals amb aclariments al text en llatí i català

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1336
Location in volume ff. 1-62v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1904
Narcís de Sant Dionís. Compendi de les Constitucions de Catalunya
Language català
Date escrit 1413
Title(s) in witness Lo conpendi deles constitucions de Cathalunya
Incipits & explicits in MS índex: [ 1] […] Que no sia legut a nengu cessionar accions en pus potents … [ 2] … De les Coses quel senyor Rey no deu fer | De pau e de treua
rubr.: [ 2] Comença lo compendi de les costitucions de Cathalunya dela sancta fe Catholicha e del babtisme Et que Nengu no gos publicament disputar de aquella
text: Q4uj de paguanisme a la santa fe Catholicha e de tenebres de ignorancia … [ 59v] … la forma de la sobre dita concordia en vna pracmatica del Rey en ferrando quj comença Ferdjnandus dei gratia et caetera. Dilectis et fidelibus et caetera
rubr.: [ 60] Taula dels vsatges
text: A4ntecam vsatici essent missi … [ 62v] … Christianj anjmo vendant
Note després de les rúbriques dels Usatges hi ha diversos estatuts reials
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 5167
Location in volume ff. 63-65
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1028
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1431 - 1434
Incipits & explicits in MS text I: [ 63] [L]4es causes de pubills vidues de pobres e daltres persones miserabbles [sic] quj son o seran en nostra Audjencia comentades … [ 63v] … la present constitucio no tan solament als negocis plets questions demandes Causes e fets esdeuenjdors mas encara als presents e absents esser estesa
text II: [ 64] [I]4tem comemorants la Costitucio en la Cort de barchinona per lo molt alt prjncep de gloriosa memorja lo Rey en .pere. segon predecessor nostre feta del tenor seguent … [ 65] … E si los senyors semblants menasses faran per enpatxar les vendes fahedores dels bens fehents dels homens dessus dits volem e statuym e ordenam quen aquell cas los dits senyors los bens dels dits homens nos puxen apropriar
Note text en català i llatí, constitució en la que es destaquen a través de la disposició textual de les caplletres dues parts
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5169
Location in volume f. 66
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4941
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Confirmació de privilegis del rei Pere III el Cerimoniós ([?])
Language català
Date confirmat 1283
Incipits & explicits in MS text: [ 66] [C]4onfirmants llohants e aprouants la costitucio feta per lo molt jllustre Rey en .pere. besauj nostre de gloriosa memorja en la Cort de Ceruera Començant Siquidem Jn prjmjs Confirmantes illa verba etc. E lo vsatge Alium namque en les parai¤es en la dita constitucio Confirmades Tole … Ans a nos e a ells quant a les dites conuocacions sia reseruat e saluat tot nostre e llur plen dret
Note text en català i llatí
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-01-26