Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1832
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Fayt hay venir, ab qui pusch·acordar
Incipit & Explicits text: Fayt hay venir, ab qui pusch·acordar … ffigues malons ne préssechs no us daria
Date / Place promulgat 1350 - 1387
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10 10ï 10ï: ababbaabb
Associated Texts sentència a la tençó moguda per texid 3430 Felip Dalmau de Rocabertí I, Vescomte de Rocabertí, Mossén Jacme, si us plats, vullats triar, escrit
texid 3430 Felip Dalmau de Rocabertí I, Vescomte de Rocabertí, Mossén Jacme, si us plats, vullats triar, escrit
i continuada per texid 1742 Jaume March, Mosse·l veçcoms, dels dos temps vull triar, escrit 1350 - 1400
texid 1742 Jaume March, Mosse·l veçcoms, dels dos temps vull triar, escrit 1350 - 1400
References (most recent first) Editat a: Dalmau de Rocabertí et al. (2008), “Mossen Jacme, si us plats, vullats triar [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:32
Editat a: March et al. (1994), Obra poètica 216-217 , n. v (ed. ref.)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 87 , n. 132.1 (89:1)
Editat a: March et al. (1987), Cobles i noves rimades. Edició i estudi introductori de Jaume Vidal Alcover 87-89
Tractat en: Cluzel (1957-58), “Princes et troubadours de la maison royale de Barcelone-Aragon”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 367-369 , n. vi.3
Editat a: March et al. (1949), Les “coblas” ou les poésies lyriques provenço-catalanes de Jacme, Pere et Arnau March. Éditées et traduites par Amédée Pagès 46-49 , n. vi
Editat a: March et al. (1934), Les cobles de Jacme, Pere i Arnau March. La poesia lírica d'abans d'Auzias March 39-45 , n. vi
Editat a: Serra-Baldó (1932), Questio entre lo vescomte de Rochaberti e mosen Jacme March sobre lo departiment del estiu e del ivern. Plant. Vers figurat i Escondit per en Lorenz Mallol. Facsimil del manuscrit de Barcelona
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 31-32
Tractat en: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 368-369
Subject DRET
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 10151
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 865 (BITECA manid 1749)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. [2]v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Fayt hay venir, ab qui pusch·acordar, promulgat 1350 - 1387
Incipit & Explicits rubr.: [ [2]v] Sentecja dada per lo senyor Rey en P. darago
text: Fayt hay venjr ab qi pusch acordar … Rey qui iutiar uol ez ha senyoria
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 9, 1 x 4
Note manca el final de la composició, corresponent als vv. 131-144 de l'edició de Pujol
ID no. of Witness 2 cnum 1238
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1744 (BITECA manid 1743)
Copied 1391 - 1433
Location in witness ff. 5v-6
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Fayt hay venir, ab qui pusch·acordar, promulgat 1350 - 1387
Incipit & Explicits rubr.: [ 5v] Sentencia dada sobre la dita questio e depertiment per lo senyor Rey en .P.
text: Fay hay venjr ab quj puscha cordar [sic] … [ 6] … figues malons ne pressechs nous darja
Poetic Stanza 3 x 9
Language of Copy català provençalitzat
References Cluzel (1957-58), “Princes et troubadours de la maison royale de Barcelone-Aragon”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 368
Serra-Baldó (1932), Questio entre lo vescomte de Rochaberti e mosen Jacme March sobre lo departiment del estiu e del ivern. Plant. Vers figurat i Escondit per en Lorenz Mallol. Facsimil del manuscrit de Barcelona , n. inclou facsímil
ID no. of Witness 3 cnum 4999
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 195
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Fayt hay venir, ab qui pusch·acordar, promulgat 1350 - 1387
Incipit & Explicits text: [ 195] Mas liuern glot / quj nos pot sadollar … ffigues malons / ne presechs no us darja | La con dempnatio del hiuern
Condition acèfal
Poetic Stanza 1 x 9
Note transcriu només la darrera cobla, de la qual cosa es dedueix que s'han perdut alguns folis precedents
ID no. of Witness 4 cnum 7510
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 93v-94
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Fayt hay venir, ab qui pusch·acordar, promulgat 1350 - 1387
Incipit & Explicits rubr.: [ 93v] Lo rey
text: Fayt hay venjr ab qui puxa cordar … [ 94] … Figuens melons ne pressechs nous daria
Poetic Stanza 3 x 9
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “La sentencia”, i la tercera de “La condempnacio del jnuern”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28