Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1832
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE HISTORY VALENCIA KINGDOM: Aureum opus COPY 2
Printed València: Diego de Gumiel, 1515-10-30

External description

Writing Surface Paper
Format Foli gran
Leaf analysis ff.: 28 + i-ccxlvii
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-F8 G-H1-7
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 325 × 231 mm (f. + 2)
Font gòtica
Pictorial elements com l'exemplar principal
Condition exemplar incomplet, maquen G8 (foli ccxl) i H8 (foli ccxlviii) amb la marca de l'impressor. Exemplar mal imprès. Errades a les signatures de quadern: manquen per imprimir e4 y3, D3, A iiij (per B4) i D3 també sense imprimir, el quadern “e” duu la seqüència: e1, e5, e3, [e4], e5, e6, [e4], e8 (on manquen els folis corresponents a e2 i e7 un antic lector anotà: “aquesta carta es duplicada vj de 8 / xxxvj cartes”); errades a la foliació: xvi (per 8 esmenat a ploma), xi (per 10, esmenat a ploma), xi-xiii (per 12-14 esmenats a ploma), xxxvi (per 31 esmenat a ploma), manca el foli 34, així que no s’ha pogut comprovar l’error, en el seu lloc hi ha un foli 39, al qual l’antic propietari esmenà la foliació i després s’adonà que era duplicat, tatxà les columnes i deixà constància de l’error al marge superior; manca també el foli 39, en el seu lloc s’ha posat un foli 36 i, per tant, aquest també està repetit, liiii (per 55 esmenat, tot i que sembla que les cinc “i” estan impreses en aquest volum), lxxvi (per 75 esmenat a ploma), cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138, esmenat a ploma), clxvi (per 167, esmenat a ploma), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190). El primer foli i el darrer estan molt malmesos i també estan deteriorats els marges dels primers folis; la tinta és corrosiva, hi ha taques d'humitat i túnels d'insectes als marges d'alguns folis, que no afecten el text, en general està ben conservat
Binding pergamí flexible, amb restes d’haver dut tires de pell per relligar el volum. Pergamí fet malbé, brut, sobretot pels marges
Previous owners (oldest first) Karl Wilhelm Hiersemann, llibreter (no porta el retall de catàleg com els altres exemplars)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Facsímil: Avenoza (2005), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de l'Aureum opus, exemplar de Nova York Hispanic Society COPY 2 (2005)
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Catalogat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 576
Note ex-libris malmès a la portada de difícil lectura. Amb anotacions i passatges subratllats i marcats al marge amb ploma. Anotacions a llapis a l'interior de la coberta “Gift of A. M. Huntington (Knapp cx9?)”. Anotacions marginals a ploma, del s. XVI, algunes han trencat el paper per la corrosió de la tinta. Esmenes per rallat o afegits a tinta, maldestres
Record Status Created 2002-12-07
Updated 2012-01-28