Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1831
City and Library London The British Library
Collection: Call number IB.52618 | Antic 4061.I.3
Title of volume Lo sagramental arro|mançat ab ses allegua|cions en lati ( al f. [a j]r)
Imprint Lleida: Enric Botel, 1495-11-05

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III s/n + 3 s/n + 166 + 1 s/n + III s/n
ff.: III s/n + 3 s/n + 1-53 + 53-109 + 111-127 + 127-160 + 162-[166] + 1 s/n + III s/n
Collation a-b8 c-d-e-f-g-h6 i8 k-l-m-n-o-p-q6 r-s-s-t-v-x-y8 z-τ6
Page Layout 2 columnes (tot el volum)
39 línies (f. a iiij)
Size relligadura 310 × 220 x 42 mm (al pla anterior)
pàgina 300 × 215 mm (f. a iiij)
caixa 205 × 131 mm (f. a iiij)
columna 205 × 61 mm (f. a iiij)
intercolumni × 11 mm (f. a iiij)
caixa 40 + 205 + 60 × 37 + 61.11.61 + 45 mm (f. a iiij)
Font gòtica de diverses mides
Watermark mà amb estel (visible al foli final)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a les caplletres, assenyalades amb lletres de guia, la primera de 5 UP al f. a ijra i la resta de 3 UP
Rúbriques impreses en tinta negra
Il·lustració crucifixió dibuixada a punta de plom (f. τ [vj]v)
Condition Volum restaurat, paper menjat per corcs als marges, sense afectar gairebé mai el text. Angle superior extern del f. 104 esquinçat. Al verso del darrer foli del volum hi havia una anotació manuscrita que ha estat retallada, les restes que es veuen no permeten identificar-ne el contingut. Foliació antiga a ploma en xifres aràbigues, que comença al foli a iiij, deixant sense numerar els dos primers. La taula es troba al f. a iijra-va, i la mateixa mà que va foliar el volum va afegir la foliació a la taula, però només als f. a iijra-rb. Sense errades a les signatures de quadern: manca la signatura al f. a j. Errades a la foliació: 26 (per 46), rep. 53, salta 110, rep. 127, salta 161. Son en blanc els ff. a jv i τ [vj]v, que manca a la major part dels exemplars conservats.
Binding Original, en pergamí flexible sobre cartó, amb senyals d’haver tingut dos tancadors de corda a cada pla. Llom desprès. Per assegurar-ne l’estabilitat del volum es troba lligat amb un cordó de tela. Llom amb tres nervis lleugerament visibles. Al capdemunt del llum hi ha una menuda etiqueta amb part de la signatura “I.B.” i al peu una altra amb la resta “52618”. Conservat actualment dins d’una caixa de protecció amb la signatura gravada en or a la part superior del llom: IB 52618.
Previous owners (oldest first) F. Marí (exlibris al f. 1 prel. s/n)
Gregori Maians i Siscar, erudit (1699-05-09 - 1781) (nota que porten els llibres adquirits per R. Heber a tinta amb informació sobre la procedència, a l’angle superior: “196. Bibl. Mayans. Wheatley. March. 1829”)
Richard Heber (Naixement 1773-01-05) London 1829 (comprat a Wheatley, 1829/03, segell a tinta amb l’ex-libris al marge superior extern del primer foli de guardes: BIBLIOTHECA | HEBERIANA)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum (1971) 10:46
Note Volum amb correccions del text. Al f. [f viijvb] s’ha esmenat “tercer li|bre” en “segon li|bre” i al marge superior d’alguns folis s’ha afegit el núm. del llibre en xifres aràbigues a tinta (p. e. f. [g v]); altres esmenes p. e. f. s vrb, etc i també anotacions al text com la del f. [a viijvb] “nota queya quatre jnferns”.

En alguns folis trobem segells ovalats a tinta vermella de la biblioteca (p. e. f. ? [vj]vb).
Al verso del tercer foli de guardes preliminar hi ha una sèrie d’anotacions a llapis sobre el volum, algunes ratllades: Sanchez de Vercial (Clemente) | Sanxis (ratllat) 66.5.h. 14 (ratllat) and last | 4061.i.3 (ratllat) | IB.52618.

Al marge superior del f. a ijr hi ha dues anotacions a ploma: “Sanxis” i “Gal 10 Be”. La forma “sanxis” remet a la grafia del nom tal i com es troba al f. a ijrb lín. 29: “Climent sanxis”.

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1333
Location in volume ff. 1ra-3vb prel. s/n + 1ra-[166vb = 170]vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1902
Clemente Sánchez de Vercial. Sagramental arromançat
Language català
Date traduït 1423 a quo - 1495 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ a j] Lo sagramental arro|mançat ab ses allegua|cions en Lati
intr.: [ a ijra] [N]5Ostre senyor | iesu christ qui | es vengut rem|bre lo humanal | linatge. E ha donat orde e regla | com viure deurem e com nos puscam | saluar … [ a ijrb] … E lo que| es mes preillos e danyos alguns no | saben ni entenen scriptures que cada | iorn an de legir e tractar
prol.: [p]3Er ço yo Climent sanxis | ardiaca de vall deras en | la sglesia de leo: encara que | peccador e indigne preposi de tre|ballar e de fer vna breu dompilacio | de les coses que necessaries son als sa|cerdots que an cura de les animes … [ a ijvb] … e de tots los altres en que | hom pot peccar:e deles set virtuts | e deles obres de misericordia. | Per tant lo lector que haura de le|gir en aquest libre: trobara los capi|tols de cascun libre en lo començ de | aquell. E tantost primerament troba|ra aci los capitols del primer libre | que comença com hom se deu senyar
tit.: [ a iijra] Titol primer com hom se deu senyar o signar
text: [ a iijva] [i]3N nomine patris et filii et | spiritus sancti amen. Perque | en totes les coses que los | homens an de fer: primerament de|uen començar en lo nom de deu cri|dant lo e senyant se ab la creu … [ τ [vj]vb] … E abaste al sacerdot saber en quina | manera se deuen administrar e entre | quines persones: e la practica que en | lo administrar deu tenir. | Amen
colofó: Fonch empremptada la present obra | en la insigne ciutat de leyda per me|stre henrich botell empremtador en | lany de nostre saluador iesu christ. | mil.cccclxxxxv. a .v. de noembre
Associated Persons Autor (var.): Climent sanxis ( f. a ijrb lín. 29)
Note A l’edició el nom de l’autor es transcriu com “Climent sanxis | ardiaca de Vall deras en | la sglesia de leo” (f. a ijrb).
Number of additional copies of edition 4
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1183
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 6-VII-20
Title(s) in copy Climent Sanxis | Pels curata | D'animàs | MCDLXXXXV ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: I + 168 + I
Collation a7 b8 c-h6 i8 k-q6 r-s8 s-y8 z6 τ5
Page Layout 2 columnes
39 línies (f. a ijrb)
Size pàgina 295 × 205 mm (f. 1)
caixa 205 × 131 mm
columna 205 × 60 mm (f. a ijrb)
Font gòtica
Watermark cap amb estel (al f. b j) (semblant a Briquet 15687, Angers: 1480)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a les caplletres, assenyalades amb lletres de guia
Condition manquen el f. a1, amb el títol, i el darrer, que era en blanc. Numeració antiga al marge inferior dret d'alguns folis, sense foliació impresa
Binding moderna
Previous owners (oldest first) Juan Buyll (f. 168v: “Hic liber est juan buyll […] dominus judicat eius”)
Jeroni Sitjar i Boig, clergue secular 1720 (f. 1: “Est llibre es del Reverend Geroni Sitjar y Boix, Prevere Beneficiat dela sglesia de Sant Feliu de Girona. Comprat per ell en lo any 1720”)
Desconegut 1725 (f. 1: “Dit Rv. Geronin Sitjar me dona lo present llibre en Girona en l'any 1725”)
References (most recent first) Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (1998), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:5068
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 105
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 59
Tractat a: Jiménez Catalán (1907), “Apuntes para una bibliografía ilerdense de los siglos XV al XVIII”, Revista de Bibliografia Catalana 15
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 600
Note anotacions d'antics lectors
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/23686 reproducció digital vist 2017-05-23
http://cataleg.bnc.cat/record=b2225319~S13*cat catàleg vist 2017-05-23

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1296
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call number Inc. 54 | Antic 5.3.19
Title(s) in copy CLEMENS | SANXIS | SACRA | MENTALE ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: I + 168 + I
Collation a7 b8 c-h6 i8 k-q6 r-s8 s-y8 z6 τ5
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 295 × 205 mm (f. 1)
Font gòtica
Watermark cap d'home amb estel (al f. b1) (semblant a Briquet 15687 doc. 1480)
mà amb estel
Pictorial elements minúscules a l'espai de les caplletres
Condition volum sense foliar, amb una numeració moderna a llapis que només es troba en alguns folis
Binding antiga, en pergamí reforçat amb cartó, potser del s. XVIII
Previous owners (oldest first) Montserrat Rosselló, jurista (1568 - 1613-03-27) (ex-libris al f. a1 “Ex libris Montserrati Rosellò”)
References (most recent first) Martí (2005), Inspecció personal
Armangué i Herrero (1999), “Els incunables de la Biblioteca Universitària de Càller: Joan Roís de Corella”, Estudis sobre Joan Roís de Corella 8
Guarnaschelli et al. (1943-81), Indice generale degli incunaboli delle Biblioteche d'Italia. A cura del Centro Nazionale d'Informazione Bibliografiche , n. 10148
Note al f. a1 diverses anotacions: “Jhesus | Lo sagramental arromançat ab ses alleguacions en lati”; després del títol, una mà cursiva ha afegit “fet per sliment sanxjs fol. .j.” i una mà que imita els tipus d'impremta: “Auctore Clemente Sanxis Catalano En Leyda Per Henrich Botell M.CD.XCV”, encara una altra m…, al marge: “Lerida”

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1297
City and Library Ripoll Olim Biblioteca Lambert Mata
External description
References (most recent first) Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll xiv
Note Còpia desapareguda

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1184
City and Library Tarragona Biblioteca Pública
Collection: Call number Santes Creus: Inc. 85
Title(s) in copy SANXIS | EST. CLERIC. ( al teixell amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: [1-156] + I (no numerats)
Collation a7 b8 c-h6 i8 k3 l-q6 r-s8 s-y8 z6 τ4
Size pàgina 280 × 202 mm (f. a ij)
Font gòtica
Watermark cap d'home amb estel (ff. a iiij - [h vj])
mà amb flor (ff. i j - τ iij)
àncora (ff. p i - z i)
Pictorial elements algunes lletres de guia en els espais per a les caplletres
Condition manquen els ff. [a j], tres folis del quadern k, més el cinquè foli del darrer quadern, signat τ. El quadern v té els folis mal ordenats, i el f. τ iiij està una mica esquinçat. Volum sense guardes anteriors
Binding moderna, en pell sobre cartó, amb teixell i ferros daurats al llom
References (most recent first) Vist per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Domínguez Bordona (1961), “Incunables de la Biblioteca de Tarragona”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 210
Note anotacions marginals a ploma, en ocasions guillotinades, per exemple al f. n i (“Don Juan dansa”) o al f. [r viij] (“joana pascota”)

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-09-11